... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Personalizirani matematični učbenik za srednje šole in gimnazijespletni imUČBENIK

S strnjeno teorijo, postopki reševanja nalog in video razlago izbranih primerov.

Zbirko matematičnih nalog rešujemo, razlagamo in pregledujemo prof. matematike,
dnevno na voljo za vaša vprašanja in pomoč.

PODALJŠUJEMO AKCIJO: Do konca meseca julija vam nudimo 25 % POPUST na letni dostop do vsebin za šolsko leto 2024/25.
ZANIMA ME
PODALJŠUJEMO AKCIJO: Do konca meseca julija vam nudimo 25 % POPUST na letni dostop do vsebin za šolsko leto 2024/25. ZANIMA ME
AKTIVNI UPORABNIKI
7.000
PRIMERI S POSTOPKI
16.000
VIDEO RAZLAGE
5.000
UR VIDEO RAZLAG
235
PODARJENIH LICENC
150
Z zakupom vsebin in storitev nam omogočite, da učenci in dijaki iz socialno šibkih družin prejmejo brezplačen letni dostop do naših vsebin. Hvala!
Podatki so povzeti iz statistike interaktivnega učbenika za osnovno in srednjo šolo skupaj. Podatek o aktivnih uporabnikih je naveden za časovno obdobje enega meseca.
1. letnik

Naravna in cela števila

Poglavje naravnih in celih števil zajema krajšo ponovitev osnovnih računskih operacij in pravil ter se nadgradi s srednješolsko težavnostjo.
Srednješolci utrdijo računanje potenc z naravnimi eksponenti in se spopadejo s formulami pri računanju z izrazi in razstavljanjem, ki jih potem uporabljajo skozi vsa leta srednješolskega izobraževanja.

Naravna in cela števila: Računanje z naravnimi in celimi števili
[ #89 ]
Naravna in cela števila
Računanje z naravnimi in celimi števili
Izbrano podpoglavje 'Računanje z naravnimi in celimi števili' zajema 103 rešenih primerov s postopki ter 37 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-01-01

Naravna in cela števila: Potence z naravnimi eksponenti
[ #53 ]
Naravna in cela števila
Potence z naravnimi eksponenti
Izbrano podpoglavje 'Potence z naravnimi eksponenti' zajema 164 rešenih primerov s postopki ter 47 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-01-02

Naravna in cela števila: Izrazi in razstavljanje
[ #101 ]
Naravna in cela števila
Izrazi in razstavljanje
Izbrano podpoglavje 'Izrazi in razstavljanje' zajema 205 rešenih primerov s postopki ter 72 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-01-03

Naravna in cela števila: Številski sistemi
[ #36 ]
Naravna in cela števila
Številski sistemi
Izbrano podpoglavje 'Številski sistemi' zajema 36 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-01-04

Deljivost naravnih in celih števil

Pri deljivosti naredimo abstrakten korak od števil do izrazov. Ob ponovljeni teoriji o deljivosti, deljiteljih in večkratnikih se srednješolci zopet spopadejo z razstavljanjem in izrazi, ki jih povežejo z relacijo in kriteriji deljivosti ter osnovnim izrekom o deljenju.

Deljivost naravnih in celih števil: Relacija deljivosti
[ #38 ]
Deljivost naravnih in celih števil
Relacija deljivosti
Izbrano podpoglavje 'Relacija deljivosti' zajema 99 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-02-01

Deljivost naravnih in celih števil: Kriterij deljivosti
[ #23 ]
Deljivost naravnih in celih števil
Kriterij deljivosti
Izbrano podpoglavje 'Kriterij deljivosti' zajema 67 rešenih primerov s postopki ter 9 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-02-02

Deljivost naravnih in celih števil: Osnovni izrek o deljenju
[ #50 ]
Deljivost naravnih in celih števil
Osnovni izrek o deljenju
Izbrano podpoglavje 'Osnovni izrek o deljenju' zajema 50 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-02-03

Deljivost naravnih in celih števil: Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik
[ #39 ]
Deljivost naravnih in celih števil
Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik
Izbrano podpoglavje 'Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik' zajema 73 rešenih primerov s postopki ter 15 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-02-04

Osnove logike in teorije množic

Logika in množice so osnovna matematična disciplina, kjer srednješolec spozna sklepanje, definicije in preučuje značilnosti na kateri je zgrajena večina sodobne matematike.

Osnove logike in teorije množic: Izjave in izjavne povezave
[ #34 ]
Osnove logike in teorije množic
Izjave in izjavne povezave
Izbrano podpoglavje 'Izjave in izjavne povezave' zajema 45 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-03-01

Osnove logike in teorije množic: Množice in računanje z njimi
[ #29 ]
Osnove logike in teorije množic
Množice in računanje z njimi
Izbrano podpoglavje 'Množice in računanje z njimi' zajema 111 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-03-02

Racionalna števila

Poglavje zajema ponovitev računanja s števili in lažjimi algebrskimi ulomki, torej ulomki z izrazi. Potence z naravnimi eksponenti se razširijo na potence s celimi eksponenti. Preko ulomkov srednješolec obnovi in razširi znanje o decimalnemu zapisu.
V podpoglavjih linearnih enačb in sistemov se ponovi nekaj osnovnih načinov reševanja in postopoma pride v abstraktno in razširjeno reševanje sistemov enačb.
Sklepni in procentni račun pa naučeno teorijo poveže v prakso in življenje.

Racionalna števila: Računske operacije z ulomki
[ #32 ]
Racionalna števila
Računske operacije z ulomki
Izbrano podpoglavje 'Računske operacije z ulomki' zajema 90 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-04-01

Racionalna števila: Algebrski ulomki
[ #67 ]
Racionalna števila
Algebrski ulomki
Izbrano podpoglavje 'Algebrski ulomki' zajema 145 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-04-02

Racionalna števila: Potence s celimi eksponenti
[ #28 ]
Racionalna števila
Potence s celimi eksponenti
Izbrano podpoglavje 'Potence s celimi eksponenti' zajema 147 rešenih primerov s postopki ter 39 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-04-03

Racionalna števila: Ulomki in decimalni zapis
[ #22 ]
Racionalna števila
Ulomki in decimalni zapis
Izbrano podpoglavje 'Ulomki in decimalni zapis' zajema 55 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-04-04

Realna števila

Poglavje uvodoma začne s ponovitvijo osnovnošolskega kvadratnega in kubičnega korena. Znanje linearnih enačb prejšnjega poglavja se nadgradi z linearnimi neenačbami in intervali, ki jih potrebujemo pri računanju absolutni vrednosti. Uporabnost dobljenega znanja pa srednješolec utrdi z računanjem približkov in napak.

Realna števila: Kvadratni in kubični koren
[ #45 ]
Realna števila
Kvadratni in kubični koren
Izbrano podpoglavje 'Kvadratni in kubični koren' zajema 165 rešenih primerov s postopki ter 52 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-01

Realna števila: Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb
[ #34 ]
Realna števila
Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb
Izbrano podpoglavje 'Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb' zajema 110 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-02

Realna števila: Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami
[ #29 ]
Realna števila
Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami
Izbrano podpoglavje 'Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami' zajema 60 rešenih primerov s postopki ter 14 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-03

Realna števila: Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb
[ #11 ]
Realna števila
Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb
Izbrano podpoglavje 'Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-04

Realna števila: Absolutna vrednost
[ #42 ]
Realna števila
Absolutna vrednost
Izbrano podpoglavje 'Absolutna vrednost' zajema 55 rešenih primerov s postopki ter 29 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-05

Realna števila: Približki in napake
[ #4 ]
Realna števila
Približki in napake
Izbrano podpoglavje 'Približki in napake' zajema 38 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 14 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 01-05-06

Realna števila: Sklepni račun
[ #12 ]
Realna števila
Sklepni račun
Izbrano podpoglavje 'Sklepni račun' zajema 17 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-07

Realna števila: Procentni račun
[ #18 ]
Realna števila
Procentni račun
Izbrano podpoglavje 'Procentni račun' zajema 48 rešenih primerov s postopki ter 19 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-08

Linearna funkcija

Poglavje linearne funkcije zopet poseže po osnovnošolskem spominu risanja premice, ki jo nadgradi s vsemi tremi oblikami enačb premic ter računanja z njimi. Obnovi znanje koordinatnega sistema v ravnini, računanja razdalj med točkama in ploščino trikotnika. Seveda se vse naloge nadgradijo z razširjenim razmišljanjem in povezovanjem snovi in dobljenega znanja.

Linearna funkcija: Koordinatni sistem
[ #23 ]
Linearna funkcija
Koordinatni sistem
Izbrano podpoglavje 'Koordinatni sistem' zajema 40 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-01

Linearna funkcija: Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
[ #26 ]
Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
Izbrano podpoglavje 'Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika' zajema 73 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-02

Linearna funkcija: Funkcija in njene lastnosti
[ #8 ]
Linearna funkcija
Funkcija in njene lastnosti
Izbrano podpoglavje 'Funkcija in njene lastnosti' zajema 45 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-03

Linearna funkcija: Graf linearne funkcije
[ #19 ]
Linearna funkcija
Graf linearne funkcije
Izbrano podpoglavje 'Graf linearne funkcije' zajema 103 rešenih primerov s postopki ter 27 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-04

Linearna funkcija: Enačba premice v ravnini
[ #14 ]
Linearna funkcija
Enačba premice v ravnini
Izbrano podpoglavje 'Enačba premice v ravnini' zajema 85 rešenih primerov s postopki ter 26 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-05

Osnove statistike

Statistika nas pouči o pravilnem zbiranju podatkov ter njihovem urejanju. Predvsem pa nam z določenimi računskimi operacijami in definicijami pomaga k lažjemu razumevanju zbranih podatkov.

Osnove statistike: Urejanje in grupiranje podatkov
[ #11 ]
Osnove statistike
Urejanje in grupiranje podatkov
Izbrano podpoglavje 'Urejanje in grupiranje podatkov' zajema 28 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-07-01

Osnove statistike: Grafično prikazovanje podatkov
[ #6 ]
Osnove statistike
Grafično prikazovanje podatkov
Izbrano podpoglavje 'Grafično prikazovanje podatkov' zajema 40 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-07-02

Osnove statistike: Srednje vrednosti in škatla z brki
[ #11 ]
Osnove statistike
Srednje vrednosti in škatla z brki
Izbrano podpoglavje 'Srednje vrednosti in škatla z brki' zajema 43 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-07-03

Osnove statistike: Razpršenost podatkov
[ #9 ]
Osnove statistike
Razpršenost podatkov
Izbrano podpoglavje 'Razpršenost podatkov' zajema 25 rešenih primerov s postopki ter 6 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-07-04

2. letnik

Geometrija v ravnini in kotne funkcije

Poglavje geometrije srednješolcem odpre svet osnovnih matematičnih likov, izrazov in pravil, ki v likih veljajo. Preko povezovanja med liki, konstrukcij ter na koncu pravokotnega trikotnika se odpre svet podobnosti. Nato se odpre srednješolcem nova snov kotnih funkcij, ki je za marsikoga zahtevnejša in prav zato zelo pomembna, da se dobro utrdi, saj srednješolca spremlja do konca izobraževanja.

Geometrija v ravnini in kotne funkcije: Togi premiki
[ #17 ]
Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Togi premiki
Izbrano podpoglavje 'Togi premiki' zajema 23 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-01-01

Geometrija v ravnini in kotne funkcije: Osnovni pojmi in trikotniki
[ #18 ]
Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Osnovni pojmi in trikotniki
Izbrano podpoglavje 'Osnovni pojmi in trikotniki' zajema 57 rešenih primerov s postopki ter 19 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-01-02

Geometrija v ravnini in kotne funkcije: Krožnica ter središčni in obodni kot
[ #17 ]
Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Krožnica ter središčni in obodni kot
Izbrano podpoglavje 'Krožnica ter središčni in obodni kot' zajema 70 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-01-03

Geometrija v ravnini in kotne funkcije: Štirikotniki in pravilni n-kotniki
[ #7 ]
Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Štirikotniki in pravilni n-kotniki
Izbrano podpoglavje 'Štirikotniki in pravilni n-kotniki' zajema 34 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-01-04

Geometrija v ravnini in kotne funkcije: Podobnost
[ #10 ]
Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Podobnost
Izbrano podpoglavje 'Podobnost' zajema 69 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-01-05

Geometrija v ravnini in kotne funkcije: Kotne funkcije
[ #51 ]
Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Kotne funkcije
Izbrano podpoglavje 'Kotne funkcije' zajema 115 rešenih primerov s postopki ter 33 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-01-06

Geometrija v ravnini in kotne funkcije: Razširitev pojma kotnih funkcij do polnega kota
[ #16 ]
Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Razširitev pojma kotnih funkcij do polnega kota
Izbrano podpoglavje 'Razširitev pojma kotnih funkcij do polnega kota' zajema 63 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-01-07

Vektorji

S poglavjem o vektorjih povežemo matematiko tudi s fiziko, kjer se vektorji uporabljajo pri silah že od začetka srednješolskega izobraževanja. Vektorji so predstavljeni na dva načina, s splošno bazo prostora ter preko pravokotnega koordinatnega sistema. V zaključku pa poglavje kosinusnega izreka razširi kotne funkcije v pravokotnem trikotniku in doda razširjeno znanje računanja stranic in kotov s poljubnem trikotniku.

Vektorji: Računske operacije med vektorji in razmerja
[ #16 ]
Vektorji
Računske operacije med vektorji in razmerja
Izbrano podpoglavje 'Računske operacije med vektorji in razmerja' zajema 74 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-02-01

Vektorji: Baza prostora in skalarni produkt
[ #12 ]
Vektorji
Baza prostora in skalarni produkt
Izbrano podpoglavje 'Baza prostora in skalarni produkt' zajema 67 rešenih primerov s postopki ter 22 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-02-02

Vektorji: Vektorji v pravokotnem koordinatnem sistemu
[ #16 ]
Vektorji
Vektorji v pravokotnem koordinatnem sistemu
Izbrano podpoglavje 'Vektorji v pravokotnem koordinatnem sistemu' zajema 155 rešenih primerov s postopki ter 34 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-02-03

Vektorji: Kosinusni izrek
[ #281 ]
Vektorji
Kosinusni izrek
Izbrano podpoglavje 'Kosinusni izrek' zajema 40 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-02-04

Potence in koreni

Ob ponovitvi poglavij potenc s celimi eksponenti in kadratnega ter kubičnega korena, se nivo znanja zopet razširi na potence z racionalnimi eksponenti in korene poljubnih stopenj. Srednješolec spozna, da sta omenjena pojma med seboj zelo povezana. Z znanjem korenov pa tudi reševanje iracionalnih enačb ni več problem.

Potence in koreni: Ponovitev potenc s celimi eksponenti
[ #11 ]
Potence in koreni
Ponovitev potenc s celimi eksponenti
Izbrano podpoglavje 'Ponovitev potenc s celimi eksponenti' zajema 144 rešenih primerov s postopki ter 39 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-03-01

Potence in koreni: Ponovitev kvadratnega in kubičnega korena
[ #57 ]
Potence in koreni
Ponovitev kvadratnega in kubičnega korena
Izbrano podpoglavje 'Ponovitev kvadratnega in kubičnega korena' zajema 165 rešenih primerov s postopki ter 52 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-03-02

Potence in koreni: Koreni poljubnih stopenj
[ #22 ]
Potence in koreni
Koreni poljubnih stopenj
Izbrano podpoglavje 'Koreni poljubnih stopenj' zajema 84 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-03-03

Potence in koreni: Iracionalna enačba
[ #22 ]
Potence in koreni
Iracionalna enačba
Izbrano podpoglavje 'Iracionalna enačba' zajema 64 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-03-04

Potence in koreni: Potence z racionalnimi eksponenti
[ #26 ]
Potence in koreni
Potence z racionalnimi eksponenti
Izbrano podpoglavje 'Potence z racionalnimi eksponenti' zajema 83 rešenih primerov s postopki ter 24 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-03-05

Funkcija

Kaj je funkcija, njene lastnosti in uporabnost... vse to srednješolci spoaznajo v poglavju funkcij. Obnovi se linearna funkcija, nivo znanja pa se razširi s potenčnimi in korenskimi funkcijami, kjer se spozna tudi pojem inverzna funkcija.

Funkcija: Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcija
[ #25 ]
Funkcija
Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcija
Izbrano podpoglavje 'Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcija' zajema 92 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-04-01

Funkcija: Transformacije funkcij
[ #32 ]
Funkcija
Transformacije funkcij
Izbrano podpoglavje 'Transformacije funkcij' zajema 45 rešenih primerov s postopki ter 9 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-04-02

Funkcija: Potenčna funkcija
[ #18 ]
Funkcija
Potenčna funkcija
Izbrano podpoglavje 'Potenčna funkcija' zajema 70 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-04-03

Funkcija: Korenska funkcija
[ #8 ]
Funkcija
Korenska funkcija
Izbrano podpoglavje 'Korenska funkcija' zajema 46 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-04-04

Kvadratna funkcija

Kvadratno funckijo srednješolci na grobo spoznajo v poglavju funkcij. Ker pa je ta funkcija med uporabnejšimi, je predstavljena še podrobneje. Kot linearna funkcija ima tudi kvadratna funkcija tri različne zapise, riše se graf funkcije. Nato pa se znanje poglobi še z računanjem kvadratnih enačb in neenačb.

Kvadratna funkcija: Lastnosti in graf kvadratne funkcije
[ #37 ]
Kvadratna funkcija
Lastnosti in graf kvadratne funkcije
Izbrano podpoglavje 'Lastnosti in graf kvadratne funkcije' zajema 164 rešenih primerov s postopki ter 53 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-05-01

Kvadratna funkcija: Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba
[ #25 ]
Kvadratna funkcija
Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba
Izbrano podpoglavje 'Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba' zajema 147 rešenih primerov s postopki ter 50 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-05-02

Kvadratna funkcija: Vietovi formuli
[ #29 ]
Kvadratna funkcija
Vietovi formuli
Izbrano podpoglavje 'Vietovi formuli' zajema 34 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-05-03

Kvadratna funkcija: Kvadratna neenačba
[ #38 ]
Kvadratna funkcija
Kvadratna neenačba
Izbrano podpoglavje 'Kvadratna neenačba' zajema 57 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-05-04

Kompleksna števila

Ko pri prejšnjem poglavju kvadratne funkcije pridemo do slepe ulice se zopet pokaže matematična širina in ustvarjalnost, ko uvodemo nov pojem kompleksnih števil. Računanje s kompleksnimi števili in risanje srednješolcem ni zelo težko, če seveda razumejo osnovno teorijo.

Kompleksna števila: Množica kompleksnih števil
[ #28 ]
Kompleksna števila
Množica kompleksnih števil
Izbrano podpoglavje 'Množica kompleksnih števil' zajema 53 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-06-01

Kompleksna števila: Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila
[ #105 ]
Kompleksna števila
Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila
Izbrano podpoglavje 'Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila' zajema 82 rešenih primerov s postopki ter 33 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-06-02

Kompleksna števila: Polarni zapis kompleksnega števila
[ #15 ]
Kompleksna števila
Polarni zapis kompleksnega števila
Izbrano podpoglavje 'Polarni zapis kompleksnega števila' zajema 39 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-06-03

Eksponentna in logaritemska funkcija

V tem poglavju srednješolci spoznajo dve zelo zanimivi funkciji, ki sta druga drugi inverzni. V poglavju eksponentnih in logaritemskih (ne)enačb pa velika množica vaj ponuja dobro utrditev in znanje pri reševanju teh enačb.

Eksponentna in logaritemska funkcija: Eksponentna funkcija
[ #44 ]
Eksponentna in logaritemska funkcija
Eksponentna funkcija
Izbrano podpoglavje 'Eksponentna funkcija' zajema 64 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-07-01

Eksponentna in logaritemska funkcija: Eksponentna enačba in neenačba
[ #70 ]
Eksponentna in logaritemska funkcija
Eksponentna enačba in neenačba
Izbrano podpoglavje 'Eksponentna enačba in neenačba' zajema 115 rešenih primerov s postopki ter 40 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-07-02

Eksponentna in logaritemska funkcija: Logaritemska funkcija
[ #33 ]
Eksponentna in logaritemska funkcija
Logaritemska funkcija
Izbrano podpoglavje 'Logaritemska funkcija' zajema 33 rešenih primerov s postopki ter 15 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-07-03

Eksponentna in logaritemska funkcija: Pravila za računanje z logaritmi
[ #74 ]
Eksponentna in logaritemska funkcija
Pravila za računanje z logaritmi
Izbrano podpoglavje 'Pravila za računanje z logaritmi' zajema 69 rešenih primerov s postopki ter 34 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-07-04

Eksponentna in logaritemska funkcija: Logaritemska enačba in neenačba
[ #64 ]
Eksponentna in logaritemska funkcija
Logaritemska enačba in neenačba
Izbrano podpoglavje 'Logaritemska enačba in neenačba' zajema 133 rešenih primerov s postopki ter 55 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-07-05

3. letnik

Polinomi in racionalne funkcije

Polinomske funkcije so razširitev znanja o linearni in kvadratni funckiji. Poglavje ponuja vpogled v še bolj kompleksne krivulje, njihove lastnosti in računanje z njimi. Srednješolci spoznajo tudi Hornerjev algoritem, ki poenostavi delo s polinomi. Ko pa dva polinoma med seboj delimo, dobimo še zanimivejše funkcije, ki jih imenujemo racionalne funkcije.

Polinomi in racionalne funkcije: Operacije v množici polinomov
[ #27 ]
Polinomi in racionalne funkcije
Operacije v množici polinomov
Izbrano podpoglavje 'Operacije v množici polinomov' zajema 90 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-02-01

Polinomi in racionalne funkcije: Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma
[ #28 ]
Polinomi in racionalne funkcije
Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma
Izbrano podpoglavje 'Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma' zajema 76 rešenih primerov s postopki ter 31 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-02-02

Polinomi in racionalne funkcije: Graf polinoma
[ #10 ]
Polinomi in racionalne funkcije
Graf polinoma
Izbrano podpoglavje 'Graf polinoma' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-02-03

Polinomi in racionalne funkcije: Reševanje enačb in neenačb višje stopnje
[ #22 ]
Polinomi in racionalne funkcije
Reševanje enačb in neenačb višje stopnje
Izbrano podpoglavje 'Reševanje enačb in neenačb višje stopnje' zajema 73 rešenih primerov s postopki ter 15 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-02-04

Polinomi in racionalne funkcije: Graf racionalne funkcije
[ #15 ]
Polinomi in racionalne funkcije
Graf racionalne funkcije
Izbrano podpoglavje 'Graf racionalne funkcije' zajema 41 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-02-05

Polinomi in racionalne funkcije: Racionalne enačbe in neenačbe
[ #15 ]
Polinomi in racionalne funkcije
Racionalne enačbe in neenačbe
Izbrano podpoglavje 'Racionalne enačbe in neenačbe' zajema 76 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-02-06

Stožnice

Ste si že kdaj ogledali kakšne strukture ponuja presek stožca in ravnine? Te zanimive oblike imenujemo stožnice. Srednješolci spoznajo najpreprostejšo krožnico, ki ji sledijo elipsa, hiperbola in parabola. Vaje vsebujejo tudi prepletanje med omenjenimi krivuljami.

Stožnice: Krožnica
[ #13 ]
Stožnice
Krožnica
Izbrano podpoglavje 'Krožnica' zajema 79 rešenih primerov s postopki ter 24 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-03-01

Stožnice: Elipsa
[ #31 ]
Stožnice
Elipsa
Izbrano podpoglavje 'Elipsa' zajema 42 rešenih primerov s postopki ter 22 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-03-02

Stožnice: Hiperbola
[ #8 ]
Stožnice
Hiperbola
Izbrano podpoglavje 'Hiperbola' zajema 47 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-03-03

Stožnice: Parabola
[ #3 ]
Stožnice
Parabola
Izbrano podpoglavje 'Parabola' zajema 34 rešenih primerov s postopki ter 24 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-03-04

Stožnice: Mešane naloge iz stožnic
[ #9 ]
Stožnice
Mešane naloge iz stožnic
Izbrano podpoglavje 'Mešane naloge iz stožnic' zajema 47 rešenih primerov s postopki ter 4 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-03-05

Trigonometrija

Ko v prvem ali drugem letniku srednješolci spoznajo kotne funkcije, njihova razširitev ponuja globji vpogled v povezanost med temi funkcijami. Pojavi se množica novih enačb, adicijskih izrekov. Na koncu pa se teorija poveže tudi z znanjem premice, kjer se računa njen naklonski kot in kot med dvema premicama.

Trigonometrija: Kotne funkcije poljubno velikega kota
[ #19 ]
Trigonometrija
Kotne funkcije poljubno velikega kota
Izbrano podpoglavje 'Kotne funkcije poljubno velikega kota' zajema 84 rešenih primerov s postopki ter 38 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-01

Trigonometrija: Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens
[ #28 ]
Trigonometrija
Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens
Izbrano podpoglavje 'Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens' zajema 92 rešenih primerov s postopki ter 63 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-02

Trigonometrija: Adicijski izreki in dvojni koti
[ #26 ]
Trigonometrija
Adicijski izreki in dvojni koti
Izbrano podpoglavje 'Adicijski izreki in dvojni koti' zajema 68 rešenih primerov s postopki ter 31 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-03

Trigonometrija: Faktorizacija in defaktorizacija
[ #7 ]
Trigonometrija
Faktorizacija in defaktorizacija
Izbrano podpoglavje 'Faktorizacija in defaktorizacija' zajema 41 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-04

Trigonometrija: Krožne funkcije
[ #19 ]
Trigonometrija
Krožne funkcije
Izbrano podpoglavje 'Krožne funkcije' zajema 38 rešenih primerov s postopki ter 32 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-05

Trigonometrija: Trigonometrične enačbe
[ #36 ]
Trigonometrija
Trigonometrične enačbe
Izbrano podpoglavje 'Trigonometrične enačbe' zajema 99 rešenih primerov s postopki ter 37 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-06

Trigonometrija: Naklonski kot premice in kot med dvema premicama
[ #43 ]
Trigonometrija
Naklonski kot premice in kot med dvema premicama
Izbrano podpoglavje 'Naklonski kot premice in kot med dvema premicama' zajema 39 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-07

Metrična geometrija v ravnini

Srednješolci se zopet vrnejo v ravnino, kjer ponovijo znanje ravninskih likov, se soočijo z računanjem obsegov in ploščin. Spoznajo tudi sinusni izrek ter Hornerjev algoritem.
Vse to znanje pa je osnova in utrditev za naslednje poglavje metrične geometrije.

Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma
[ #84 ]
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma
Izbrano podpoglavje 'Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma' zajema 62 rešenih primerov s postopki ter 31 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-05-01

Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg trikotnika
[ #104 ]
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg trikotnika
Izbrano podpoglavje 'Ploščina in obseg trikotnika' zajema 32 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-05-02

Metrična geometrija v ravnini: Razreševanje trikotnika
[ #25 ]
Metrična geometrija v ravnini
Razreševanje trikotnika
Izbrano podpoglavje 'Razreševanje trikotnika' zajema 37 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-05-03

Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg trapeza in deltoida
[ #73 ]
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg trapeza in deltoida
Izbrano podpoglavje 'Ploščina in obseg trapeza in deltoida' zajema 41 rešenih primerov s postopki ter 15 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-05-04

Metrična geometrija v ravnini: Krožnica in krog
[ #30 ]
Metrična geometrija v ravnini
Krožnica in krog
Izbrano podpoglavje 'Krožnica in krog' zajema 42 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-05-06

Metrična geometrija v prostoru

Že iz prvega razreda osnovne šole se pojavljajo izrazi kocka, kvader, valj, stožec, krogla... Ob spoznavanju tega poglavja pa srednješolci ne ponovijo le izrazov, temveč računajo zahtevnejše površine in prostornine, razne naklonske... Težje naloge pa ponudijo povezavo med vsemi omenjenimi telesi.

Metrična geometrija v prostoru: Prizma
[ #23 ]
Metrična geometrija v prostoru
Prizma
Izbrano podpoglavje 'Prizma' zajema 62 rešenih primerov s postopki ter 19 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-06-01

Metrična geometrija v prostoru: Piramida
[ #13 ]
Metrična geometrija v prostoru
Piramida
Izbrano podpoglavje 'Piramida' zajema 54 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-06-02

Metrična geometrija v prostoru: Valj
[ #6 ]
Metrična geometrija v prostoru
Valj
Izbrano podpoglavje 'Valj' zajema 33 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-06-03

Metrična geometrija v prostoru: Stožec
[ #9 ]
Metrična geometrija v prostoru
Stožec
Izbrano podpoglavje 'Stožec' zajema 29 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-06-04

Metrična geometrija v prostoru: Krogla in mešane naloge
[ #12 ]
Metrična geometrija v prostoru
Krogla in mešane naloge
Izbrano podpoglavje 'Krogla in mešane naloge' zajema 32 rešenih primerov s postopki ter 9 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-06-05

4. letnik

Zaporedja

Zaporedje je zopet ena izmed preprostih struktur, ki nas spremljajo že od začetnih let. Srednješolsko znanje bo zaporedje zopet pogledalo malo bolj abstraktno, kjer preko splošnih zaporedij srednješolci spoznajo aritmetično in geometrijsko zaporedje.
Preko zaporedij pa se soočijo tudi z izrazi neskončna geometrijska vrsta in poglobijo svoje znanje.

Zaporedja: Zaporedja in njihove lastnosti
[ #49 ]
Zaporedja
Zaporedja in njihove lastnosti
Izbrano podpoglavje 'Zaporedja in njihove lastnosti' zajema 102 rešenih primerov s postopki ter 24 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-01-01

Zaporedja: Aritmetično zaporedje
[ #36 ]
Zaporedja
Aritmetično zaporedje
Izbrano podpoglavje 'Aritmetično zaporedje' zajema 97 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-01-02

Zaporedja: Geometrijsko zaporedje
[ #30 ]
Zaporedja
Geometrijsko zaporedje
Izbrano podpoglavje 'Geometrijsko zaporedje' zajema 70 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-01-03

Zaporedja: Neskončna geometrijska vrsta in mešane naloge iz zaporedij
[ #16 ]
Zaporedja
Neskončna geometrijska vrsta in mešane naloge iz zaporedij
Izbrano podpoglavje 'Neskončna geometrijska vrsta in mešane naloge iz zaporedij' zajema 51 rešenih primerov s postopki ter 9 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-01-04

Zaporedja: Popolna indukcija
[ #18 ]
Zaporedja
Popolna indukcija
Izbrano podpoglavje 'Popolna indukcija' zajema 25 rešenih primerov s postopki ter 7 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-01-05

Zaporedja: Navadno in obrestno obrestovanje
[ #11 ]
Zaporedja
Navadno in obrestno obrestovanje
Izbrano podpoglavje 'Navadno in obrestno obrestovanje' zajema 32 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-01-06

Zaporedja: Obročna vplačila in izplačila
[ #1 ]
Zaporedja
Obročna vplačila in izplačila
Izbrano podpoglavje 'Obročna vplačila in izplačila' zajema 14 rešenih primerov s postopki ter 7 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-01-07

Kombinatorika

V poglavju kombinatorike se srednješolci srečajo s permutacijami, variacijami, ter kombinacijami. Preko nalog spoznajo življenske primere razporeditev in različnih kombinacij. Zaključijo z binomskim izrekom, pri katerem morajo poznati različne nove matematične izraze oziroma funkcije, kot so fakulteta in binomski simbol.

Kombinatorika: Permutacije
[ #11 ]
Kombinatorika
Permutacije
Izbrano podpoglavje 'Permutacije' zajema 84 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-02-01

Kombinatorika: Variacije
[ #10 ]
Kombinatorika
Variacije
Izbrano podpoglavje 'Variacije' zajema 60 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-02-02

Kombinatorika: Kombinacije
[ #18 ]
Kombinatorika
Kombinacije
Izbrano podpoglavje 'Kombinacije' zajema 47 rešenih primerov s postopki ter 22 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-02-03

Kombinatorika: Binomski izrek
[ #10 ]
Kombinatorika
Binomski izrek
Izbrano podpoglavje 'Binomski izrek' zajema 34 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-02-04

Verjetnostni račun

O verjetnosti se naši možgani sprašujejo vsak dan: kolikšna je danes verjetnost, da bom vprašan, kolikošna je verjetnost, da zadanem na lotu... Zato srednješolce to poglavje zopet popelje v konkretene primere računanja verjetnosti v različnih situacijah. Spoznajo tudi pojem pogojna verjetnost ter Bernoullijev obrazec. Osnova za znanje verjetnosti je poglavje kombinatorike, zato je zelo pomembno, da smo ga z vajo utrdili.

Verjetnostni račun: Računanje verjetnosti
[ #10 ]
Verjetnostni račun
Računanje verjetnosti
Izbrano podpoglavje 'Računanje verjetnosti' zajema 99 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-03-01

Verjetnostni račun: Pogojna verjetnost in verjetnost produkta
[ #6 ]
Verjetnostni račun
Pogojna verjetnost in verjetnost produkta
Izbrano podpoglavje 'Pogojna verjetnost in verjetnost produkta' zajema 82 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 27 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-03-02

Verjetnostni račun: Zaporedje neodvisnih poskusov (Bernoullijev obrazec)
[ #5 ]
Verjetnostni račun
Zaporedje neodvisnih poskusov (Bernoullijev obrazec)
Izbrano podpoglavje 'Zaporedje neodvisnih poskusov (Bernoullijev obrazec)' zajema 11 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 7 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-03-03

Zveznost in limita funkcije

To poglavje poveže vse funkcije, ki so jih srednješolci v letih izobraževanja spoznali. Kompozitum, zveznost in limita so še dodatni pojmi, s katerimi se razširi znanje o lastnostih različnih funkcij.

Zveznost in limita funkcije: Računanje s funkcijami in kompozitum
[ #14 ]
Zveznost in limita funkcije
Računanje s funkcijami in kompozitum
Izbrano podpoglavje 'Računanje s funkcijami in kompozitum' zajema 60 rešenih primerov s postopki ter 15 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-05-01

Zveznost in limita funkcije: Zveznost funkcije in njena limita
[ #8 ]
Zveznost in limita funkcije
Zveznost funkcije in njena limita
Izbrano podpoglavje 'Zveznost funkcije in njena limita' zajema 39 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 13 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-05-02

Zveznost in limita funkcije: Računanje vrednosti limit
[ #18 ]
Zveznost in limita funkcije
Računanje vrednosti limit
Izbrano podpoglavje 'Računanje vrednosti limit' zajema 113 rešenih primerov s postopki ter 32 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-05-03

Odvod

Preko limite srednješolci spoznajo pojem odvod. Pri odvodu, kot zelo uporabnem delu matematike, spoznajo odvod vseh funkcij, ki so jih v letih izobraževanja spoznali. Povežejo odvod in naklonski kot premice, kot med funkcijami, ekstremalne točke funkci ter naraščanje in padanje funkcij. Uporabo odvoda po zopet lahko preizkusijo v ekstremalnih problemih.

Odvod: Definicija odvoda in osnovna pravila za odvajanje
[ #29 ]
Odvod
Definicija odvoda in osnovna pravila za odvajanje
Izbrano podpoglavje 'Definicija odvoda in osnovna pravila za odvajanje' zajema 54 rešenih primerov s postopki ter 29 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-06-01

Odvod: Uporaba odvoda (tangenta, normala, kot med funkcijami)
[ #43 ]
Odvod
Uporaba odvoda (tangenta, normala, kot med funkcijami)
Izbrano podpoglavje 'Uporaba odvoda (tangenta, normala, kot med funkcijami)' zajema 70 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-06-02

Odvod: Stacionarne točke, naraščanje in padanje funkcij
[ #34 ]
Odvod
Stacionarne točke, naraščanje in padanje funkcij
Izbrano podpoglavje 'Stacionarne točke, naraščanje in padanje funkcij' zajema 81 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-06-03

Odvod: Odvod sestavljene in korenske funkcije
[ #13 ]
Odvod
Odvod sestavljene in korenske funkcije
Izbrano podpoglavje 'Odvod sestavljene in korenske funkcije' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 25 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-06-04

Odvod: Odvod implicitnih funkcij
[ #11 ]
Odvod
Odvod implicitnih funkcij
Izbrano podpoglavje 'Odvod implicitnih funkcij' zajema 47 rešenih primerov s postopki ter 8 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-06-05

Odvod: Odvod trigonometričnih funkcij
[ #6 ]
Odvod
Odvod trigonometričnih funkcij
Izbrano podpoglavje 'Odvod trigonometričnih funkcij' zajema 59 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-06-06

Odvod: Odvod logoritemske in eksponentne funkcije
[ #7 ]
Odvod
Odvod logoritemske in eksponentne funkcije
Izbrano podpoglavje 'Odvod logoritemske in eksponentne funkcije' zajema 84 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-06-07

Odvod: Drugi odvod in njegov geometrijski pomen
[ #16 ]
Odvod
Drugi odvod in njegov geometrijski pomen
Izbrano podpoglavje 'Drugi odvod in njegov geometrijski pomen' zajema 11 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 5 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-06-08

Odvod: Ekstremalni problemi in diferencial funkcije
[ #10 ]
Odvod
Ekstremalni problemi in diferencial funkcije
Izbrano podpoglavje 'Ekstremalni problemi in diferencial funkcije' zajema 26 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 16 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-06-09

Nedoločeni in določeni integral

Poglavje nam ponudi predvsem računanje delov ploščin različnih funkcij in prostornin različnih vrtenin. Predvsem pa je znanje podlaga matematičnih problemov, ki jih srednješolci srečajo v nadaljnem izobraževanju.

Nedoločeni in določeni integral: Nedoločeni integral
[ #17 ]
Nedoločeni in določeni integral
Nedoločeni integral
Izbrano podpoglavje 'Nedoločeni integral' zajema 74 rešenih primerov s postopki ter 50 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-07-01

Nedoločeni in določeni integral: Določeni integral
[ #4 ]
Nedoločeni in določeni integral
Določeni integral
Izbrano podpoglavje 'Določeni integral' zajema 23 rešenih primerov s postopki ter 15 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-07-02

Nedoločeni in določeni integral: Uporaba določenega integrala za izračun ploščine
[ #10 ]
Nedoločeni in določeni integral
Uporaba določenega integrala za izračun ploščine
Izbrano podpoglavje 'Uporaba določenega integrala za izračun ploščine' zajema 61 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-07-03

Nedoločeni in določeni integral: Uporaba določenega integrala za izračun prostornine vrtenine
[ #8 ]
Nedoločeni in določeni integral
Uporaba določenega integrala za izračun prostornine vrtenine
Izbrano podpoglavje 'Uporaba določenega integrala za izračun prostornine vrtenine' zajema 22 rešenih primerov s postopki ter 6 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-07-04

Matura

Poklicna matura

Vaje zajemajo snov vseh letnikov izobraževanja. Naloge so večinoma krajšega tipa, največkrat z dodatnimi podvprašanji in so namenjene povezovanju glavnih osnovnošolskih snovi, ki jih učenec sreča pri matematiki. Namen reševanja je ponoviti snov in se s tem pripraviti na maturo.

Poklicna matura: Poklicna matura (zbirka nalog)
[ #12 ]
Poklicna matura
Poklicna matura (zbirka nalog)
Izbrano podpoglavje 'Poklicna matura (zbirka nalog)' zajema 185 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 55 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-11-01

Poklicna matura: Poklicna matura zimski izpitni rok 4. februar 2020
[ #6 ]
Poklicna matura
Poklicna matura zimski izpitni rok 4. februar 2020
Izbrano podpoglavje 'Poklicna matura zimski izpitni rok 4. februar 2020' zajema 24 rešenih primerov s postopki ter 15 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-11-08

Poklicna matura: Poklicna matura spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
[ #35 ]
Poklicna matura
Poklicna matura spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
Izbrano podpoglavje 'Poklicna matura spomladanski izpitni rok 6. junij 2020' zajema 18 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-11-09

Poklicna matura: Poklicna matura jesenski izpitni rok 25. avgust 2020
[ #4 ]
Poklicna matura
Poklicna matura jesenski izpitni rok 25. avgust 2020
Izbrano podpoglavje 'Poklicna matura jesenski izpitni rok 25. avgust 2020' zajema 19 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-11-10

Poklicna matura: Poklicna matura zimski izpitni rok 2. februar 2021
[ #11 ]
Poklicna matura
Poklicna matura zimski izpitni rok 2. februar 2021
Izbrano podpoglavje 'Poklicna matura zimski izpitni rok 2. februar 2021' zajema 18 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-11-11

Splošna matura (osnovna raven)

Naloge osnovne ravni znanja matematike vsebujejo različne krajše matematične naloge. Primerne so za obnovitev znanja skozi vsa štiri leta.

Splošna matura (osnovna raven): Splošna matura OR (zbirka nalog)
[ #12 ]
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura OR (zbirka nalog)
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura OR (zbirka nalog)' zajema 228 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 61 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-12-01

Splošna matura (osnovna raven): Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 9. junij 2018
[ #0 ]
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 9. junij 2018
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 9. junij 2018' zajema 26 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 12 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-12-03

Splošna matura (osnovna raven): Splošna matura (osnovna raven), jesenski izpitni rok 27. avgust 2018
[ #0 ]
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), jesenski izpitni rok 27. avgust 2018
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (osnovna raven), jesenski izpitni rok 27. avgust 2018' zajema 29 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 12 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-12-04

Splošna matura (osnovna raven): Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
[ #0 ]
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 6. junij 2020' zajema 24 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 12 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-12-07

Splošna matura (osnovna raven): Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 5. junij 2021
[ #0 ]
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 5. junij 2021
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 5. junij 2021' zajema 33 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 28 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-12-09

Splošna matura (osnovna raven): Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 4. junij 2022
[ #1 ]
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 4. junij 2022
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 4. junij 2022' zajema 45 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 28 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-12-11

Splošna matura (osnovna raven): Splošna matura (osnovna raven), jesenski izpitni rok 25. avgust 2022
[ #0 ]
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), jesenski izpitni rok 25. avgust 2022
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (osnovna raven), jesenski izpitni rok 25. avgust 2022' zajema 37 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 28 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-12-12

Splošna matura (višja raven)

Naloge višje ravni vsebujejo tipe nalog, pri katerih je potrebno povezovati znanje vseh štirih let, hkrati je potrebno uporabljati matematično teorijo ter dokazovati določene matematične probleme.

Splošna matura (višja raven): Splošna matura VR (zbirka nalog)
[ #8 ]
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura VR (zbirka nalog)
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura VR (zbirka nalog)' zajema 206 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 55 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-13-01

Splošna matura (višja raven): Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 9. junij 2018
[ #11 ]
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 9. junij 2018
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 9. junij 2018' zajema 13 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 4 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-13-03

Splošna matura (višja raven): Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 27. avgust 2018
[ #3 ]
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 27. avgust 2018
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 27. avgust 2018' zajema 16 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 4 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-13-04

Splošna matura (višja raven): Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 8. junij 2019
[ #4 ]
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 8. junij 2019
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 8. junij 2019' zajema 13 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 4 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-13-05

Splošna matura (višja raven): Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 26. avgust 2019
[ #3 ]
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 26. avgust 2019
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 26. avgust 2019' zajema 14 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 4 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-13-06

Splošna matura (višja raven): Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
[ #3 ]
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 6. junij 2020' zajema 15 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 4 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-13-07

Splošna matura (višja raven): Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 25. avgust 2020
[ #1 ]
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 25. avgust 2020
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 25. avgust 2020' zajema 14 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 4 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-13-08