... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Transformacije ravnines postopki reševanja in video razlago

Poleg osnov usmerjenosti premice in orientacije likov, bomo spoznali še veliko različnih transformacij ravnine. Spoznali bomo vzporedne premike točke, daljice, premice, lika, ... v ravnini, njihovo zrcaljenje čez premico in točko ter vretenje okoli točke.
Transformacije ravnine: Usmerjenost in orientacija
Transformacije ravnine
Usmerjenost in orientacija
Odpri poglavje
[ #6 ]
Transformacije ravnine
Usmerjenost in orientacija
Izbrano podpoglavje 'Usmerjenost in orientacija' zajema 23 rešenih primerov s postopki ter 9 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-06-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 2,30 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Transformacije ravnine: Zrcaljenje čez premico
Transformacije ravnine
Zrcaljenje čez premico
Odpri poglavje
[ #14 ]
Transformacije ravnine
Zrcaljenje čez premico
Izbrano podpoglavje 'Zrcaljenje čez premico' zajema 21 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-06-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 2,10 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Transformacije ravnine: Zrcaljenje čez točko
Transformacije ravnine
Zrcaljenje čez točko
Odpri poglavje
[ #3 ]
Transformacije ravnine
Zrcaljenje čez točko
Izbrano podpoglavje 'Zrcaljenje čez točko' zajema 19 rešenih primerov s postopki ter 8 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-06-04

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 1,90 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.5 od 5.0 [ #4 ]
Slika izdelka je simbolična.
Transformacije ravnine
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 07-06-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

  • Usmerjenost in orientacija
  • Zrcaljenje čez premico
  • Zrcaljenje čez točko

  • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Transformacije ravnine' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

    Hitri nakup skripte

    Tiskana oblika poglavja 7,56 € z DDV

    Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.