... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.1 od 5.0 [ #17 ]
Osnove statistike
Razpršenost podatkov

Razpršenost podatkov je informacija o tem, kako so podatki porazdeljeni. Razpršenost izmerimo s standardnim odklonom.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 2,50 € z DDV

Koda izdelka: 01-07-04

Ob zakupu podpoglavja 'Razpršenost podatkov' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
8
primeri s postopki
25
video teorije
0
video primeri
6
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 16 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Statistična populacija #1a

Iz besedila naloge bomo najprej razbrali, kdo je statistična populacija.

Statistična enota #1b

Iz besedila naloge bomo tudirazbrali, kdo je statistična enota.

Statistični znak #1c

Kaj pa je v dani nalogi statistični znak?

Odkleni dostop: 2,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Varianca in standardni odklon negrupiranih podatkov #1j

Iz negrupiranih podatkov bomo izračunali varianco in standardni odklon podatkov.

Aritmetična sredina in standardni odklon grupiranih podatkov #1k

Iz grupiranih podatkov bomo izračunali aritmetično sredino in standardni odklon podatkov.

Standardni odklon oz. razpršenost podatkov #2

V dani nalogi bomo s pomočjo standardnega odklona ugotovili, katero dekle ima bolj stabilne finance.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...