... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.6 od 5.0 [ #8 ]
Linearna funkcija
Funkcija in njene lastnosti

Funkcija f preslikuje iz množice A v množico B. Opazujemo njeno definicijsko območje, zalogo vrednosti, ničlo, začetno vrednost, bijektivnost, injektivnost in surjektivnost.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,50 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-03

Ob zakupu podpoglavja 'Funkcija in njene lastnosti' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
17
primeri s postopki
45
video teorije
2
video primeri
9
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 53 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo dve video teoriji ...
Izpolni tabelo #1

Za dani x moramo izračunati f(x).

Graf funkcije #3

Najprej moramo izračunati točke, s pomočjo katerih bomo narisali graf dane funkcije.

Puščični diagram #4a

Dani imamo množici in funkcijo. Za danimi podatki narišemo puščični diagram.

Odkleni dostop: 4,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Predpis funkcije #5

Pri dani nalogi iz besedila razberemo predpis funkcije in narišemo graf funkcije.

Ničla in začetna vrednost funkcije #9a

S pomočjo razumevanja presečišč funkcije s koordinatnima osema izračunamo ničlo in začetno vrednost.

Definicijsko območje, zaloga vrednosti in bijektivnost funkcije #10a

Iz danega grafa funkcije moramo razbrati lastnosti funkcije.

Definicijsko območje, začetna vrednost #13

Iz danega predpisa funkcije izračunaj, kar je potrebno.

Začetna vrednost in računanje koordinat #14

Iz danega predpisa funkcije izračunaj, kar je potrebno.

Lastnosti funkcije #19

Iz danega grafa funkcije moramo razbrati lastnosti funkcije.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...