040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|

Nakup licenc za šole spletni imUČBENIK IZOBRAŽEVALNE USTANOVE

Licence za dostop do imUČBENIKa.

Za vas smo izbrali poglavja in jih razporedili po letnikih, v skladu z učnim programom.

Profesor lahko poljubno izbira med poglavji, v kolikor to zahteva izobraževalni program šole, in sicer do vključno sedem poglavij na licenco v okviru posameznega letnika. Izbirate lahko med matematičnimi poglavji, ki so trenutno na voljo v bazi nalog, te pa se tekom šolskega leta dopolnjujejo.

licenca vključuje

1. LETNIK

Naravna in cela števila
Deljivost naravnih in celih števil
Osnove logike in teorije množic
Racionalna števila
Realna števila
Linearna funkcija
Osnove statistike

2. LETNIK

Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Vektorji *
Potence in koreni
Funkcija
Kvadratna funkcija
Kompleksna števila *
Eksponentna in logaritemska funkcija

3. LETNIK

Eksponentna in logaritemska funkcija
Polinomi in racionalne funkcije
Stožnice *
Trigonometrija
Metrična geometrija v ravnini
Metrična geometrija v prostoru

4. LETNIK

Zaporedja
Kombinatorika
Verjetnostni račun
Zveznost in limita funkcije
Odvod
Nedoločeni in določeni integral *

Priprava na poklicno maturo
Priprava na splošno maturo / ON in VN *

* Poglavje ni vključeno v srednješolski izobraževalni program s poklicno maturo.

OPOMBA: Za poklicne izobraževalne programe je izbor vsebin prilagodljiv v skladu z učnim načrtom, zato vam ga pripravimo individualno.

Paket

Licenca 3M

3-mesečni dostop
30,00 € + DDV
Vaša cena: 10,00 € + DDV / mesec
Paket z dostopom do nalog s postopki in video vsebin bo aktiven do vključno 15.11.2020.
Paket zajema do 7 poglavij izbranega letnika
(z možnostjo menjave poglavij po dogovoru)
Licenca postane aktivna z dnem nakupa. Cena velja za nakup ene licence. Vsak dijak prejme svojo licenco. Ob oddaji naročila večjega števila licenc vam pripravimo individualno ponudbo.
COVID-19
-30%
Paket

Licenca 1L

Celoletni dostop
75,00 € + DDV
Vaša cena: 7,50 € + DDV / mesec
Paket z dostopom do nalog s postopki in
video vsebin bo aktiven do vključno 15. avgusta v tekočem šolskem letu.
Paket zajema do 7 poglavij izbranega letnika
(z možnostjo menjave poglavij po dogovoru)
Licenca postane aktivna z dnem nakupa. Cena velja za nakup ene licence. Vsak dijak prejme svojo licenco. Ob oddaji naročila večjega števila licenc vam pripravimo individualno ponudbo.
* V primeru ponovnega zaprtja šol in dela na daljavo,
vam v šolskem letu 2020/21 ponujamo paket 'Licenca 1L' po znižani ceni.

Podatki o naročniku licenc / osnovni podatki

Komu je licenca namenjena?
  • v pomoč profesorjem pri poučevanju na daljavo (video razlage)
  • dijakom z učnimi težavami
  • dijakom, ki potrebujejo razlago snovi ali primerov slišati večkrat
  • vsem, ki so zaradi bolezni ali športa odsotni od pouka
  • poučevanju na daljavo / zbirka rešenih primerov nalog in video razlag
  • odraslim, ki so ponovno sedli v šolske klopi
  • kot učni pripomoček profesorjem pri izvajanju nadomeščanj

Podatki o izobraževalni ustanovi / osnovni podatki


Sklop licenc za posamezne izobraževalne programe

Navedite izobraževalni program, za katerega bi želeli pridobiti licence.
Poleg programa vpišite letnik izbraževanja, željeno število licenc in šolsko leto, v katerem bo licenca aktivna in pa vrsto licence (3-mesečna ali celoletna).

V kolikor bi želeli pri posameznem programu izobraževanja vključiti v letnik še katero drugo poglavje, ki ga trenutna razporeditev ne vključuje, nam to prosimo sporočite.

Brezplačno svetovanje
za starše