... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
| |

Nakup licenc za šole spletni imUČBENIK IZOBRAŽEVALNE USTANOVE

Licence za dostop do imUČBENIKa

Za vas smo izbrali poglavja in jih razporedili po letnikih, v skladu z učnim programom. Izbirate lahko med matematičnimi poglavji v trenutni bazi nalog, ki se tedensko dopolnjuje.

Saša Kelhar, prof. matematike
idejna in odgovorna vodja projekta instruiraj.me

Zbirko matematičnih nalog rešujemo, razlagamo in pregledujemo prof. matematike; dnevno na voljo za vaša vprašanja in pomoč.

poglavja letnikov

1. LETNIK

Naravna in cela števila
Deljivost naravnih in celih števil
Osnove logike in teorije množic
Racionalna števila
Realna števila
Linearna funkcija
Osnove statistike

2. LETNIK

Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Vektorji *
Potence in koreni
Funkcija
Kvadratna funkcija
Kompleksna števila *
Eksponentna in logaritemska funkcija

3. LETNIK

Eksponentna in logaritemska funkcija
Polinomi in racionalne funkcije
Stožnice *
Trigonometrija
Metrična geometrija v ravnini
Metrična geometrija v prostoru

4. LETNIK

Zaporedja
Kombinatorika
Verjetnostni račun
Zveznost in limita funkcije
Odvod
Nedoločeni in določeni integral *

Priprava na poklicno maturo
Priprava na splošno maturo – ON in VN *

* Poglavje ni vključeno v srednješolski izobraževalni program s poklicno maturo.

OPOMBA: Za poklicne izobraževalne programe je izbor vsebin prilagodljiv v skladu z učnim načrtom, zato vam ga pripravimo individualno.

Razredne licence redni izobraževalni programi

Licence za dostop do imUČBENIKa za celotni razred v sklopu rednega izobraževalnega programa.
Licenca je večuporabniška in omogoča skupinski dostop.

Paket

Razredna 1M

Enomesečni dostop
Paket zajema dostop
do enega poglavja izbranega letnika.

Brezplačen dostop za profesorja.

2,00 € + DDV / dijaka
Cena na dijaka: 2,00 € + DDV / mesec
Paket z dostopom do nalog s postopki in video vsebin bo aktiven do vključno 24.11.2021.
Licenca postane aktivna z dnem nakupa. Cena velja za nakup celotnega razreda licence. Podatke za dostop prejme profesor, dostop pa lahko uporablja celotni razred.
Paket

Razredna 3M

3-mesečni dostop
Paket zajema dostop
do treh poglavij izbranega letnika.

Brezplačen dostop za profesorja.

5,00 € + DDV / dijaka
Cena na dijaka: 1,67 € + DDV / mesec
Paket z dostopom do nalog s postopki in video vsebin bo aktiven do vključno 24.01.2022.
Licenca postane aktivna z dnem nakupa. Cena velja za nakup dostopa za celotni razred. Podatke za dostop prejme profesor, dostop pa lahko uporablja celotni razred.
Paket

Razredna 1L

Celoletni dostop
Paket zajema dostop
do sedem poglavij izbranega letnika

(z možnostjo menjave poglavij po dogovoru).

Brezplačen dostop za profesorja.

15,00 € + DDV / dijaka
Cena na dijaka: 1,50 € + DDV / mesec
Paket z dostopom do nalog s postopki in
video vsebin bo aktiven do vključno 30. junija v tekočem šolskem letu.
Licenca postane aktivna z dnem nakupa. Cena velja za nakup dostopa za celotni razred. Podatke za dostop prejme profesor, dostop pa lahko uporablja celotni razred.

Posamezne licence za izobraževalne ustanove

Licence za dostop do imUČBENIKa za posameznike v okviru izobraževalne ustanove.
Licenca je enouporabniška - uporabnik ima lasten dostop.

Paket

Posameznik 3M

3-mesečni dostop
Paket dostop
do 7 poglavij izbranega letnika

(z možnostjo menjave poglavij po dogovoru).
30,00 € + DDV / dijaka
Cena na dijaka: 10,00 € + DDV / mesec
Paket z dostopom do nalog s postopki in video vsebin bo aktiven do vključno 24.01.2022.
Licenca postane aktivna z dnem nakupa. Cena velja za nakup ene licence. Vsak dijak prejme svojo licenco.
Podaljšanje licence 'Posameznik 3M':
Zakupljena licenca se lahko podaljša z
doplačilom 10,00 € + DDV / mesec.
Paket

Posameznik 1L

Celoletni dostop
Paket dostop
do 7 poglavij izbranega letnika

(z možnostjo menjave poglavij po dogovoru).
75,00 € + DDV / dijaka
Cena na dijaka: 7,50 € + DDV / mesec
Paket z dostopom do nalog s postopki in
video vsebin bo aktiven do vključno 15. avgusta v tekočem šolskem letu.
Naročilo: do 30 licenc
- 30 % popust
Naročilo: od 31 do 100 licenc *
- 35 % popust
Naročilo: od 101 do 200 licenc *
- 40 % popust
Naročilo: nad 201 licenc *
- 50 % popust
Licenca postane aktivna z dnem nakupa. Cena velja za nakup ene licence. Vsak dijak prejme svojo licenco.
Paket

Posameznik PROF

Dostop za profesorje

Paket je namenjen izključno profesorjem za poučevanje v razredu.
Profesor ima dostop do vseh poglavij.

165,00 € + DDV / profesorja
Paket z dostopom do vseh nalog s postopki in video vsebin bo aktiven do vključno 30. junija v tekočem šolskem letu.
Paket zajema vsa poglavja za potrebe poučevanja.
Licenca postane aktivna z dnem nakupa.
Cena velja za nakup ene licence.

Vsak profesor prejme svojo licenco.

* Ob zakupu večjega števila licenc za posamezne dijake (več kot 30 licenc), vam licenco za profesorja podarimo.

Podatki o naročniku licenc / osnovni podatki

Podatki o izobraževalni ustanovi / osnovni podatki


Sklop licenc za posamezne izobraževalne programe

Navedite izobraževalni program, za katerega bi želeli pridobiti licence.
Poleg programa vpišite letnik izbraževanja, željeno število licenc in šolsko leto, v katerem bo licenca aktivna in pa vrsto licence (npr. razredna 3M).

V kolikor bi želeli pri posameznem programu izobraževanja vključiti v letnik še katero drugo poglavje, ki ga trenutna razporeditev ne vključuje, nam to prosimo sporočite.