040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|

Nakup licenc za šole spletni imUČBENIK IZOBRAŽEVALNE USTANOVE

Licence za dostop do imUČBENIKa

Za vas smo izbrali poglavja in jih razporedili po letnikih, v skladu z učnim programom.

Profesor lahko izbira med poglavji, v kolikor to zahteva izobraževalni program šole, in sicer do vključno sedem poglavij na licenco v okviru posameznega letnika. Izbirate lahko med matematičnimi poglavji, ki so trenutno na voljo v bazi nalog. Ta se bo med šolskim letom dopolnjevala.

Saša Kelhar, prof. matematike
idejna in odgovorna vodja projekta instruiraj.me

Zbirko matematičnih nalog rešujemo, razlagamo in pregledujemo prof. matematike; dnevno na voljo za vaša vprašanja in pomoč.

poglavja letnikov

1. LETNIK

Naravna in cela števila
Deljivost naravnih in celih števil
Osnove logike in teorije množic
Racionalna števila
Realna števila
Linearna funkcija
Osnove statistike

2. LETNIK

Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Vektorji *
Potence in koreni
Funkcija
Kvadratna funkcija
Kompleksna števila *
Eksponentna in logaritemska funkcija

3. LETNIK

Eksponentna in logaritemska funkcija
Polinomi in racionalne funkcije
Stožnice *
Trigonometrija
Metrična geometrija v ravnini
Metrična geometrija v prostoru

4. LETNIK

Zaporedja
Kombinatorika
Verjetnostni račun
Zveznost in limita funkcije
Odvod
Nedoločeni in določeni integral *

Priprava na poklicno maturo
Priprava na splošno maturo – ON in VN *

* Poglavje ni vključeno v srednješolski izobraževalni program s poklicno maturo.

OPOMBA: Za poklicne izobraževalne programe je izbor vsebin prilagodljiv v skladu z učnim načrtom, zato vam ga pripravimo individualno.

POVPRAŠEVANJE ZA ŠOLE za dodelitev izrednih licenc
2 € + DDV / dijaka mesečna licenca na poglavje

Ob zaprtju šol razredom odpiramo izredne licence za izbrano poglavje. Čas trajanja je mesec dni oz. po dogovoru.
Cena ponudbe velja ob naročilu licenc za celotni razred.


Paket

Licenca 3M

3-mesečni dostop
Paket zajema do 7 poglavij izbranega letnika
(z možnostjo menjave poglavij po dogovoru).
30,00 € + DDV / dijaka
Vaša cena: 10,00 € + DDV / mesec
Paket z dostopom do nalog s postopki in video vsebin bo aktiven do vključno 29.01.2021.
Licenca postane aktivna z dnem nakupa. Cena velja za nakup ene licence. Vsak dijak prejme svojo licenco.
Podaljšanje licence '3M':
Zakupljena licenca se lahko podaljša z
doplačilom 10,00 € + DDV / mesec.
COVID-19
- 30%
Paket

Licenca 1L *

Celoletni dostop
Paket zajema do 7 poglavij izbranega letnika
(z možnostjo menjave poglavij po dogovoru).
75,00 € + DDV / dijaka
Vaša cena: 7,50 € + DDV / mesec
Paket z dostopom do nalog s postopki in
video vsebin bo aktiven do vključno 15. avgusta v tekočem šolskem letu.
Naročilo: do 30 licenc
- 30 % popust
Naročilo: od 31 do 100 licenc **
- 35 % popust
Naročilo: od 101 do 200 licenc **
- 40 % popust
Naročilo: nad 201 licenc **
- 50 % popust
** Količinski nakup licenc vsebuje brezplačno profesorsko licenco.
Licenca postane aktivna z dnem nakupa. Cena velja za nakup ene licence. Vsak dijak prejme svojo licenco.
Paket

Licenca PROF **

Dostop za profesorje

Paket je namenjen izključno profesorjem za poučevanje v razredu.

165,00 € + DDV / profesorja
Paket z dostopom do vseh nalog s postopki in video vsebin bo aktiven do vključno 30. junija v tekočem šolskem letu.
Paket zajema vsa poglavja za potrebe poučevanja
Licenca postane aktivna z dnem nakupa.
Cena velja za nakup ene licence.

Vsak profesor prejme svojo licenco.

* V primeru ponovnega dela na daljavo vam v šolskem letu 2020/21 ponujamo paket 'Licenca 1L' po znižani ceni.

** Ob zakupu večjega števila licenc (več kot 30 licenc), vam licenco za profesorja podarimo.

Podatki o naročniku licenc / osnovni podatki

Komu je licenca namenjena?
  • v pomoč profesorjem pri poučevanju na daljavo (video razlage)
  • dijakom z učnimi težavami
  • dijakom, ki potrebujejo razlago snovi ali primerov slišati večkrat
  • vsem, ki so zaradi bolezni ali športa odsotni od pouka
  • poučevanju na daljavo / zbirka rešenih primerov nalog in video razlag
  • odraslim, ki so ponovno sedli v šolske klopi
  • kot učni pripomoček profesorjem pri izvajanju nadomeščanj

Podatki o izobraževalni ustanovi / osnovni podatki


Sklop licenc za posamezne izobraževalne programe

Navedite izobraževalni program, za katerega bi želeli pridobiti licence.
Poleg programa vpišite letnik izbraževanja, željeno število licenc in šolsko leto, v katerem bo licenca aktivna in pa vrsto licence (3M, 1L ali PROF).

V kolikor bi želeli pri posameznem programu izobraževanja vključiti v letnik še katero drugo poglavje, ki ga trenutna razporeditev ne vključuje, nam to prosimo sporočite.