040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|

Nakup licenc preko šole spletni eUČBENIK POPUST ZA ŠOLE

Licence za dostop do eUČBENIKa.

Za vas smo izbrali poglavja in jih razporedili po letnikih, v skladu z učnim programom.

Profesor lahko poljubno izbira med poglavji, v kolikor to zahteva izobraževalni program šole, in sicer do vključno sedem poglavij na licenco v okviru posameznega letnika. Izbirate lahko med matematičnimi poglavji, ki so trenutno na voljo v bazi nalog, te pa se tekom šolskega leta dopolnjujejo.

licenca vključuje

1. LETNIK

Naravna in cela števila
Deljivost naravnih in celih števil
Osnove logike in teorije množic
Racionalna števila
Realna števila
Linearna funkcija

2. LETNIK

Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Vektorji *
Potence in koreni
Funkcija
Kvadratna funkcija
Kompleksna števila *
Eksponentna in logaritemska funkcija

3. LETNIK

Eksponentna in logaritemska funkcija
Polinomi in racionalne funkcije
Stožnice *
Trigonometrija
Metrična geometrija v ravnini
Metrična geometrija v prostoru

4. LETNIK

Zaporedja
Kombinatorika
Verjetnostni račun
Zveznost in limita funkcije
Odvod
Nedoločeni in določeni integral *

Priprava na poklicno maturo
Priprava na splošno maturo / ON in VN *

* Poglavje ni vključeno v srednješolski izobraževalni program s poklicno maturo.

OPOMBA: Za poklicne izobraževalne programe je izbor vsebin prilagodljiv v skladu z učnim načrtom, zato vam ga pripravimo individualno.

eUČBENIK / licenca preko šole

Podatki o naročniku licenc / osnovni podatki

75,00 € + DDV 187,50 €

Cena letne licence na dijaka.

Vsak dijak prejme svojo licenco za dostop do eUČBENIKa, ki je veljavna do 15. avgusta tekočega šolskega leta.

Ob oddaji naročila večjega števila licenc (nad 50) vam priznamo količinski popust.

Podatki o izobraževalni ustanovi / osnovni podatki


Sklop licenc za posamezne izobraževalne programe

Navedite izobraževalni program, za katerega bi želeli pridobiti licence.
Poleg programa vpišite letnik izbraževanja, željeno število licenc in šolsko leto, v katerem bo licenca aktivna.

V kolikor bi želeli pri posameznem programu izobraževanja vključiti v letnik še katero drugo poglavje, ki ga trenutna razporeditev ne vključuje, nam to prosimo sporočite.