... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Nakup licenc za šole spletni imUČBENIK IZOBRAŽEVALNE USTANOVE

Licence za dostop do imUČBENIKa

Za vas smo izbrali poglavja in jih razporedili po razredih oz. letnikih, v skladu z učnim programom. Izbirate lahko med matematičnimi poglavji v trenutni bazi nalog, ki se tedensko dopolnjuje.

Saša Kelhar, prof. matematike
idejna in odgovorna vodja projekta instruiraj.me

Zbirko matematičnih nalog rešujemo, razlagamo in pregledujemo prof. matematike; dnevno na voljo za vaša vprašanja in pomoč.

Razredne licence redni izobraževalni programi

Licence za dostop do imUČBENIKa za razrede v sklopu rednega izobraževalnega programa.

Licenca je večuporabniška in omogoča skupinski dostop v okviru razreda oz. letnika.
Namenjena je osnovnošolskim in srednješolskim izobraževalnim ustanovam; dostop za profesorja je brezplačen.

Ob nakupu razrednih licenc za osnovnošolske izobraževalne programe vam priznamo dodaten 30 % popust.

Paket

Razredna 1M

Enomesečni dostop
Paket zajema dostop do enega
poglavja izbranega razreda oz. letnika.

Brezplačen dostop za profesorja.

2,00 € + DDV / učenca oz. dijaka
Cena na dijaka: 2,00 € + DDV / mesec
Paket z dostopom do nalog s postopki in video vsebin bo aktiven do vključno 23.08.2024.
Licenca postane aktivna z dnem nakupa. Cena velja za nakup celotnega razreda licence. Podatke za dostop prejme profesor, dostop pa lahko uporablja celotni razred.
Paket

Razredna 3M

3-mesečni dostop
Paket zajema dostop do treh
poglavij izbranega razreda oz. letnika.

Brezplačen dostop za profesorja.

5,00 € + DDV / učenca oz. dijaka
Cena na dijaka: 1,67 € + DDV / mesec
Paket z dostopom do nalog s postopki in video vsebin bo aktiven do vključno 23.10.2024.
Licenca postane aktivna z dnem nakupa. Cena velja za nakup dostopa za celotni razred. Podatke za dostop prejme profesor, dostop pa lahko uporablja celotni razred.
Paket

Razredna 1L

Celoletni dostop
Paket zajema dostop do sedem
poglavij izbranega razreda oz. letnika

(z možnostjo menjave poglavij po dogovoru).

Brezplačen dostop za profesorja.

15,00 € + DDV / učenca oz. dijaka
Cena na dijaka: 1,50 € + DDV / mesec
Paket z dostopom do nalog s postopki in
video vsebin bo aktiven do vključno 30. junija v tekočem šolskem letu.
Licenca postane aktivna z dnem nakupa. Cena velja za nakup dostopa za celotni razred. Podatke za dostop prejme profesor, dostop pa lahko uporablja celotni razred.

Posamezne licence redni in izredni izobraževalni programi

Licence za dostop do imUČBENIKa za posameznike v okviru rednih in izrednih izobraževalnih programov.

Licenca je enouporabniška - vsak uporabnik ima lasten dostop do učbenika.
Namenjena je srednješolskim in gimnazijskim izobraževalnim programom ter prof. matematike za potrebe poučevanja.

Ob nakupu posameznih licenc za osnovnošolske izobraževalne programe vam priznamo dodaten 30 % popust.

Paket

Posameznik 3M

3-mesečni dostop
Paket dostop do sedem
poglavij izbranega letnika

(z možnostjo menjave poglavij po dogovoru).
30,00 € + DDV / dijaka
Cena na dijaka: 10,00 € + DDV / mesec
Paket z dostopom do nalog s postopki in video vsebin bo aktiven do vključno 23.10.2024.
Licenca postane aktivna z dnem nakupa. Cena velja za nakup ene licence. Vsak dijak prejme svojo licenco.
Podaljšanje licence 'Posameznik 3M':
Zakupljena licenca se lahko podaljša z
doplačilom 10,00 € + DDV / mesec.
Paket

Posameznik 1L

Celoletni dostop
Paket dostop do sedem
poglavij izbranega letnika

(z možnostjo menjave poglavij po dogovoru).
75,00 € + DDV / dijaka
Cena na dijaka: 7,50 € + DDV / mesec
Paket z dostopom do nalog s postopki in
video vsebin bo aktiven do vključno 15. avgusta v tekočem šolskem letu.
Naročilo: do 30 licenc
- 30 % popust
Naročilo: od 31 do 100 licenc *
- 35 % popust
Naročilo: od 101 do 200 licenc *
- 40 % popust
Naročilo: nad 201 licenc *
- 50 % popust
Licenca postane aktivna z dnem nakupa. Cena velja za nakup ene licence. Vsak učenec oz. dijak prejme svojo licenco.
Paket

Posameznik PROF

Dostop za profesorje

Paket je namenjen izključno profesorjem za poučevanje v razredu.
Profesor ima dostop do vseh poglavij.

165,00 € + DDV / profesorja
Paket z dostopom do vseh nalog s postopki in video vsebin bo aktiven do vključno 30. junija v tekočem šolskem letu.
Paket zajema vsa poglavja za potrebe poučevanja.
Licenca postane aktivna z dnem nakupa.
Cena velja za nakup ene licence.

Vsak profesor prejme svojo licenco.

* Ob zakupu večjega števila licenc za posamezne učence oz. dijake (več kot 30 licenc), vam licenco za profesorja podarimo.

Podatki o naročniku licenc / osnovni podatki

Podatki o izobraževalni ustanovi / osnovni podatki


Sklop licenc za posamezne izobraževalne programe

Navedite izobraževalni program, za katerega bi želeli pridobiti licence.
Poleg programa vpišite razred oz. letnik izbraževanja, željeno število licenc in šolsko leto, v katerem bo licenca aktivna in pa vrsto licence (npr. razredna 3M).

V kolikor bi želeli pri posameznem programu izobraževanja vključiti v razred oz. letnik še katero drugo poglavje, ki ga trenutna razporeditev ne vključuje, nam to prosimo sporočite.