... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #11 ]
Odvod
Odvod implicitnih funkcij

Pri odvodu implicitnih funkcij moramo biti malo bolj previdni, saj odvajamo tudi odvisno spremenljivko y po spremenljivki x.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,70 € z DDV

Koda izdelka: 04-06-05

Ob zakupu podpoglavja 'Odvod implicitnih funkcij' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
16
primeri s postopki
47
video teorije
0
video primeri
8
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 31 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Izračunaj odvode krivulj #1a

Izračunaj in skrči odvode krivulj.

Izračunaj odvode krivulj #1b

Izračunaj in skrči odvode krivulj.

Izračunaj odvode krivulj #1d

Izračunaj in skrči odvode krivulj.

Odkleni dostop: 4,70 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Izračunaj odvode krivulj #1e

Izračunaj in skrči odvode krivulj.

Odvod krivulje v točki #2a

Izračunaj odvod krivulje v točno določeni točki.

Odvod krivulje v točki #3a

Izračunaj odvod krivulje v točno določeni točki.

Enačba tangente #4

Zapiši enačbo tangente na krivuljo, ki je vzporedna podani premici.

Parabola in tangenta #9a

Zapiši enačbo tangente na parabolo.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...