040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|

Cenik gradiv in storitev instruiraj.me

Za vas smo pripravili cenik produktov in storitev, ki jih lahko najdete v naši ponudbi.

Nakup nalog s postopki elektronska ali tiskana oblika

Zakupljene naloge prejmete v elektronski obliki (dostop) ali tiskani obliki (špiralna vezava).

naloge s postopki reševanja za izbrano poglavje

Ob zakupu poglavja prejmete naloge s postopki v elektronski ali tiskani obliki. Pri elektronski obliki je dostop do vsebin mogoč preko aktivacijske kode, s prijavo v imUČBENIK.

Cene posameznih datotek poglavij so zapisane v sklopu zbirke nalog.

Na željo naročnika naloge priložimo v PDF obliki.

dostop do video vsebin za zakupljeno poglavje

S prijavo v spletni imUČBENIK je omogočen dostop do video vsebin zakupljenega poglavja.

Video vsebine se tedensko dodajajo posameznim poglavjem.

Naloge s postopki

Naloge s potekom reševanja in podporo razlage izbranih nalog v video obliki.

Poglej zbirko nalog

Dostop do zakupljenih nalog s postopki in video vsebin poglavja je na voljo do vključno 15. avgusta v tekočem šolskem letu.


Dostop do vseh rešenih nalog in video vsebin letnika paket 'vse v enem'

Paket, ki ponuja vse na enam mestu... tako dostop do rešenih nalog kot tudi video vsebin v okviru izbranega letnika.

dostop do nalog s postopki reševanja za vsa poglavja letnika

dostop do vseh video vsebin v okviru izbranega letnika, ki so vidne pri posameznih poglavjih

paket je časovno omejen

dostop namenjen vsem, potrebujete dodatno razlago ali nimate možnosti biti pri pouku

pomoč pri reševanju zakupljenih nalog

naloge s postopki niso vaše

1. LETNIK

Naravna in cela števila
Deljivost naravnih in celih števil
Osnove logike in teorije množic
Racionalna števila
Realna števila
Linearna funkcija
Osnove statistike

2. LETNIK

Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Vektorji *
Potence in koreni
Funkcija
Kvadratna funkcija
Kompleksna števila *
Eksponentna in logaritemska funkcija

3. LETNIK

Eksponentna in logaritemska funkcija
Polinomi in racionalne funkcije
Stožnice *
Trigonometrija
Metrična geometrija v ravnini
Metrična geometrija v prostoru

4. LETNIK

Zaporedja
Kombinatorika
Verjetnostni račun
Zveznost in limita funkcije
Odvod
Nedoločeni in določeni integral *

Priprava na poklicno maturo
Priprava na splošno maturo / ON in VN *

* Poglavje ni vključeno v srednješolski izobraževalni program s poklicno maturo.

OPOMBA: Za poklicne izobraževalne programe je izbor vsebin prilagodljiv v skladu z učnim načrtom, zato vam ga pripravimo individualno.

Paket

Vse v enem M

Dostop ... 3 mesece
Paket z dostopom do vseh nalog s postopki in
video vsebin bo aktiven

do vključno 15.11.2020
Paket zajema poglavja izbranega letnika
(z možnostjo menjave poglavij po dogovoru).
85,50 €
Vaša cena: 28,50 € / mesec
Ob oddaji naročila navedite letnik šolanja.
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Paket

Vse v enem L

Dostop ... 10 mesecev
Paket z dostopom do vseh nalog s postopki in
video vsebin bo aktiven

do vključno 15.06.2021
Paket zajema poglavja izbranega letnika
(z možnostjo menjave poglavij po dogovoru).
187,50 €
Vaša cena: 18,75 € / mesec
Ob oddaji naročila navedite letnik šolanja.
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Indvidualne inštrukcije

30 € / 45 min

Inštrukcije izvaja prof. matematike in sicer po predhodnem dogovoru na telefon 040 468 404.

Reševanje vaših nalog na daljavo s postopkom in razlago

Je naloga pretežka, ne razumeš? Pošlji in rešili ti jo bomo s postopkom in razlago.

Enkratna oddaja nalog v reševanje

Osnovna šola
1,50 €
Cena na nalogo ob enkratni oddaji nalog v reševanje (rešitve s postopki v tekstovni ali video obliki).
Poklicna in srednja šola
3,80 €
Cena na nalogo ob enkratni oddaji nalog v reševanje (rešitve s postopki v tekstovni ali video obliki).
Gimnazija / osnovni nivo
4,20 €
Cena na nalogo ob enkratni oddaji nalog v reševanje (rešitve s postopki v tekstovni ali video obliki).
Ob naročilu reševanja nad 10 nalog, vam priznamo 10 % popust.
Gimnazija / višji nivo
5,00 €
Cena na nalogo ob enkratnam reševanju nalog (rešitve s postopki v tekstovni ali video obliki).
Ob naročilu reševnaja nad 10 nalog, vam priznamo 10 % popust.

Fakulteta / visokošolski programi
po dogovoru

Mesečni paketi reševanja nalog na daljavo

Brez vsakokratnega plačevanja nalog za brezskrbno pošiljanje nalog v reševanje >> slikaj in pošlji.

Paket

Osnovna šola S

1 mesec ... 10 nalog
Veljavnost paketa za reševanje nalog
do vključno 15.09.2020
15,00 €
Vaša cena na nalogo: 1,50 €
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Paket

Osnovna šola M

3 mesece ... 25 nalog
Veljavnost paketa za reševanje nalog
do vključno 15.11.2020
35,00 €
Vaša cena na nalogo: 1,40 €
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Paket

Osnovna šola L

5 mesecev ... 50 nalog
Veljavnost paketa za reševanje nalog
do vključno 15.01.2021
65,00 €
Vaša cena na nalogo: 1,30 €
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Paket

Osnovna šola XL

10 mesecev ... 75 nalog
Veljavnost paketa za reševanje nalog
do vključno 15.06.2021
75,00 €
Vaša cena na nalogo: 1,00 €
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Paket

Srednja šola S

1 mesec ... 10 nalog
Veljavnost paketa za reševanje nalog
do vključno 15.09.2020
38,00 €
Vaša cena na nalogo: 3,80 €
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Paket

Srednja šola M

3 mesece ... 25 nalog
Veljavnost paketa za reševanje nalog
do vključno 15.11.2020
92,50 €
Vaša cena na nalogo: 3,70 €
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Paket

Srednja šola L

5 mesecev ... 50 nalog
Veljavnost paketa za reševanje nalog
do vključno 15.01.2021
175,00 €
Vaša cena na nalogo: 3,50 €
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Paket

Srednja šola XL

10 mesecev ... 75 nalog
Veljavnost paketa za reševanje nalog
do vključno 15.06.2021
225,00 €
Vaša cena na nalogo: 3,00 €
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Paket

Gimnazija S / osnovni nivo

1 mesec ... 10 nalog
Veljavnost paketa za reševanje nalog
do vključno 15.09.2020
42,00 €
Vaša cena na nalogo: 4,20 €
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Paket

Gimnazija M / osnovni nivo

3 mesece ... 25 nalog
Veljavnost paketa za reševanje nalog
do vključno 15.11.2020
100,00 €
Vaša cena na nalogo: 4,00 €
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Paket

Gimnazija L / osnovni nivo

5 mesecev ... 50 nalog
Veljavnost paketa za reševanje nalog
do vključno 15.01.2021
185,00 €
Vaša cena na nalogo: 3,70 €
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Paket

Gimnazija XL / osnovni nivo

10 mesecev ... 75 nalog
Veljavnost paketa za reševanje nalog
do vključno 15.06.2021
243,75 €
Vaša cena na nalogo: 3,25 €
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Paket

Gimnazija S / višji nivo

1 mesec ... 10 nalog
Veljavnost paketa za reševanje nalog
do vključno 15.09.2020
50,00 €
Vaša cena na nalogo: 5,00 €
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Paket

Gimnazija M / višji nivo

3 mesece ... 25 nalog
Veljavnost paketa za reševanje nalog
do vključno 15.11.2020
120,00 €
Vaša cena na nalogo: 4,80 €
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Paket

Gimnazija L / višji nivo

5 mesecev ... 50 nalog
Veljavnost paketa za reševanje nalog
do vključno 15.01.2021
225,00 €
Vaša cena na nalogo: 4,50 €
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Paket

Gimnazija XL / višji nivo

10 mesecev ... 75 nalog
Veljavnost paketa za reševanje nalog
do vključno 15.06.2021
307,50 €
Vaša cena na nalogo: 4,10 €
Paket postane aktiven z dnem nakupa.

Priprava individualnih nalog prilagojene zahtevnosti šolanja

Nudimo pripravo matemtičnih nalog, prilagojenih težavnosti šolanja.

Dobiš podobne naloge, kot si jih vajen iz šole

naloge so primerne za popravljanje ali izboljševanje ocene

Naloge so prilagojene težavnosti tvojega šolanja

naloge prejmeš s postopkom reševanja in razlago, kjer je ta potrebna

Naloge imajo priložene rešitve s postopki

poleg izbranih nalog prejmeš njihov potek reševanje s postopki in dodatno razlago, kjer je to potrebno

Možnost 24/7 podpore preko e-pošte ali telefona

na voljo ti je osebni inštruktor (prof. mat.), da ti pomaga pri snovi, ki je ne razumeš

Paket

Izbor nalog S

10 nalog
naš izbor
NALOG S POSTOPKI
Izbor je pripravljen na podlagi nalog,
ki so na voljo za zakup v spletni trgovini.
18,00 €
Vaša cena na nalogo: 1,80 €
 
Paket

Izbor nalog M

15 nalog
naš izbor
NALOG S POSTOPKI
Izbor je pripravljen na podlagi nalog,
ki so na voljo za zakup v spletni trgovini.
25,50 €
Vaša cena na nalogo: 1,70 €
 
Paket

Izbor nalog L

20 nalog
naš izbor
NALOG S POSTOPKI
Izbor je pripravljen na podlagi nalog,
ki so na voljo za zakup v spletni trgovini.
32,00 €
Vaša cena na nalogo: 1,60 €
 
Paket

Izbor nalog XL

25 nalog
naš izbor
NALOG S POSTOPKI
Izbor je pripravljen na podlagi nalog,
ki so na voljo za zakup v spletni trgovini.
37,50 €
Vaša cena na nalogo: 1,50 €
 

Ob oddaji naročila navedite poglavja, katerih naloge bi želeli imeti.

Predložitev kopije vaj preverjanja ali testa je obvezna, saj bomo lahko le tako naloge prilagodili zahtevnosti vašega izobraževanja. Poslana kopija bo namenjnega zgolj pripravi in izboru nalog.
Brezplačno svetovanje
za starše