... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #11 ]
Osnove statistike
Urejanje in grupiranje podatkov

Pri grupiranju podatkov spoznamo veliko osnovnih pojmov statistike, kot so sredina razreda, relativna in absolutna frekvenca, kumulativa, ...

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 2,80 € z DDV

Koda izdelka: 01-07-01

Ob zakupu podpoglavja 'Urejanje in grupiranje podatkov' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
5
primeri s postopki
28
video teorije
0
video primeri
12
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 23 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Statistična populacija, enota in spremenljivka. #1

Podatke imamo zbrane v tabeli, določiti pa moramo osnovne tri pojme.

Najnižji znesek #2e

Zbrane podatke lahko uredimo po velikosti oz. poiščemo najmanjše število.

Podatki večji od števila 70 #2f

Zbrane podatke lahko uredimo po velikosti oz. poiščemo števila večja od 70.

Odkleni dostop: 2,80 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Statistični znak #3a

Glede na podatke, ki jih zbiramo, določimo statistični znak.

Podatke razvrsti v razrede #3b

Ko imamo več podatkov, jih zaradi preglednosti razvrstimo v razrede. Število podatkov v posameznem razredu imenujemo frekvenca razreda.

Relativna frekvenca #3c

Če frekvenco delimo s številom vseh podatkov, dobimo relativno frekvenco.

Strukturni odstotek posameznega razreda #3d

Če relativno frekvenco posameznega razreda množimo s 100 %, dobimo strukturni odstotek razreda.

Kumulativna frekvenca #3e

Če seštejemo frekvenco danega razreda in frekvence vseh nižjih razredov, dobimo kumulativno frekvenco danega razreda.

Relativna kumulativna frekvenca #3f

Če kumulativno frekvenco delimo s številom vseh podatkov, dobimo relativno kumulativno frekvenco.

Spodnja in zgornja meja razreda ter širina in sredina razreda #3g

Omenjeni podatki nam lahko pomagajo pri interpretaciji podatkov določenega razreda.

Podatke razvrsti v razrede širine 10 #5a

Ko imamo več podatkov, jih zaradi preglednosti razvrstimo v razrede. Število podatkov v posameznem razredu imenujemo frekvenca razreda.

Spodnja in zgornja meja razreda ter širina in sredina razreda #5f

Omenjeni podatki nam lahko pomagajo pri interpretaciji podatkov določenega razreda.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...