... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.2 od 5.0 [ #82 ]
Na voljo ena video teorija ...
Seštevanje #2a

Seštej s premislekom (združi člene).

Seštevanje in odštevanje #2d

Poračunaj s premislekom.

Seštevanje in odštevanje #3a

Poračunaj postopoma.

Seštevanje brez kalkulatorja #4a

Izračunaj brez uporabe kalkulatorja.

Odštevanje brez kalkulatorja #4d

Izračunaj brez uporabe kalkulatorja.

Računanje z oklepaji #5a

Izračunaj dani številski izraz.

Računanje z oklepaji #5d

Računamo od znotraj navzven.

Računanje z notranjimi oklepaji #6a

Ponovitev računanja z notranjimi oklepaji, kjer jih moramo postopoma odpravljati.

Računanje z notranjimi oklepaji #6d

Ponovitev računanja z notranjimi oklepaji, kjer jih moramo postopoma odpravljati.

Oklepaji in predznaki #7a

Naloga se poigra z množico oklepajev in negativnih predznakov, kjer se nam ponuja razmislek, kaj pomeni število negativnih predznakov.

Seštevanje prvih 100 naravnih števil #8a

S pomočjo logike in znanja matematike lahko seštejemo tudi 100 in več števil, ne da bi porabili veliko časa.

Izračunaj produkt #9a

Produkt izračunamo brez uporabe kalkulatorja.

Izračunaj produkt #9c

Produkt izračunamo brez uporabe kalkulatorja.

Izračunaj #10a

Produkt treh faktorjev, kjer je eden izmed njih negativno število, je negativno število.

Izračunaj #10b

Produkt dveh negativnih števil je pozitivno število.

Izračunaj #10c

Množenje ima prednost pred seštevanjem.

Izračunaj #10g

Množenje ima prednost pred odštevanjem.

Izračunaj #11a

Izračunaj brez uporabe kalkulatorja.

Izračunaj #12a

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Izračunaj #12b

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Izračunaj #12c

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Izračunaj #13a

Izračunaj dani izraz.

Izračunaj #13b

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Izračunaj #14a

Ko delimo negativno število s pozitivnim številom, je rezultat negativno število.

Izračunaj #14b

Pri računanju se držimo pravil, da imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

Izračunaj #14c

Deljenje dveh negativnih števil je pozitivno število.

Izračunaj #14d

Pri računanju se držimo pravil, da imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

Izračunaj #14g

Pri računanju se držimo pravil, da imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

Bencinska črpalka #15

Koliko je znašalo končno plačilo?

Besedilna naloga #17

Iz besedila moramo pravilno razbrati navodilo in zapisati račun.

Izračunaj #18a

Za dane vrednosti spremenljivk izračunaj vrednost izraza.

Izračunaj #18e

Za dane vrednosti spremenljivk izračunaj vrednost izraza.

Poenostavi izraz #19a

Poenostavi dani izraz.

Poenostavi izraz #19b

Poenostavi dani izraz.

Poenostavi izraz in izračunaj njegovo vrednost #20

Vrednost izraza izračunamo tako, da izraz najprej poenostavimo in šele nato vstavimo vrednost neznank ter poračunamo.

Poenostavi izraz #21

Ko imamo več oklepajev, se poenostavljaja lotimo postopoma, od znotraj navzven.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...