... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.2 od 5.0 [ #89 ]
Naravna in cela števila
Računanje z naravnimi in celimi števili

Naravna števila so števila, s katerimi štejemo. Za seštevanje in množenje naravnih številih veljajo zakon o zamenjavi členov (komutativnost), zakon o poljubnem združevanju členov (asociativnost) ter zakon o razčlenjevanju (distributivnost). Množica celih števil vsebuje vsa naravna števila, njihova nasprotna števila ter 0.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 10,30 € z DDV

Koda izdelka: 01-01-01

Ob zakupu podpoglavja 'Računanje z naravnimi in celimi števili' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
21
primeri s postopki
103
video teorije
1
video primeri
36
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 58 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Seštevanje #2a

Seštej s premislekom (združi člene).

Seštevanje in odštevanje #2d

Poračunaj s premislekom.

Seštevanje in odštevanje #3a

Poračunaj postopoma.

Odkleni dostop: 10,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Seštevanje brez kalkulatorja #4a

Izračunaj brez uporabe kalkulatorja.

Odštevanje brez kalkulatorja #4d

Izračunaj brez uporabe kalkulatorja.

Računanje z oklepaji #5a

Izračunaj dani številski izraz.

Računanje z oklepaji #5d

Računamo od znotraj navzven.

Računanje z notranjimi oklepaji #6a

Ponovitev računanja z notranjimi oklepaji, kjer jih moramo postopoma odpravljati.

Računanje z notranjimi oklepaji #6d

Ponovitev računanja z notranjimi oklepaji, kjer jih moramo postopoma odpravljati.

Oklepaji in predznaki #7a

Naloga se poigra z množico oklepajev in negativnih predznakov, kjer se nam ponuja razmislek, kaj pomeni število negativnih predznakov.

Seštevanje prvih 100 naravnih števil #8a

S pomočjo logike in znanja matematike lahko seštejemo tudi 100 in več števil, ne da bi porabili veliko časa.

Izračunaj produkt #9a

Produkt izračunamo brez uporabe kalkulatorja.

Izračunaj produkt #9c

Produkt izračunamo brez uporabe kalkulatorja.

Izračunaj #10a

Produkt treh faktorjev, kjer je eden izmed njih negativno število, je negativno število.

Izračunaj #10b

Produkt dveh negativnih števil je pozitivno število.

Izračunaj #10c

Množenje ima prednost pred seštevanjem.

Izračunaj #10g

Množenje ima prednost pred odštevanjem.

Izračunaj #11a

Izračunaj brez uporabe kalkulatorja.

Izračunaj #12a

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Izračunaj #12b

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Izračunaj #12c

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Izračunaj #13a

Izračunaj dani izraz.

Izračunaj #13b

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Izračunaj #14a

Ko delimo negativno število s pozitivnim številom, je rezultat negativno število.

Izračunaj #14b

Pri računanju se držimo pravil, da imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

Izračunaj #14c

Deljenje dveh negativnih števil je pozitivno število.

Izračunaj #14d

Pri računanju se držimo pravil, da imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

Izračunaj #14g

Pri računanju se držimo pravil, da imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

Bencinska črpalka #15

Koliko je znašalo končno plačilo?

Besedilna naloga #17

Iz besedila moramo pravilno razbrati navodilo in zapisati račun.

Izračunaj #18a

Za dane vrednosti spremenljivk izračunaj vrednost izraza.

Izračunaj #18e

Za dane vrednosti spremenljivk izračunaj vrednost izraza.

Poenostavi izraz #19a

Poenostavi dani izraz.

Poenostavi izraz #19b

Poenostavi dani izraz.

Poenostavi izraz in izračunaj njegovo vrednost #20

Vrednost izraza izračunamo tako, da izraz najprej poenostavimo in šele nato vstavimo vrednost neznank ter poračunamo.

Poenostavi izraz #21

Ko imamo več oklepajev, se poenostavljaja lotimo postopoma, od znotraj navzven.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...