040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|

Trigonometrijas postopki reševanja in video razlago

Ko v prvem ali drugem letniku srednješolci spoznajo kotne funkcije, njihova razširitev ponuja globji vpogled v povezanost med temi funkcijami. Pojavi se množica novih enačb, adicijskih izrekov. Na koncu pa se teorija poveže tudi z znanjem premice, kjer se računa njen naklonski kot in kot med dvema premicama.
Kotne funkcije poljubno velikega kota
Trigonometrija
Kotne funkcije poljubno velikega kota
Odpri poglavje
Trigonometrija
Kotne funkcije poljubno velikega kota
Izbrano poglavje 'Kotne funkcije poljubno velikega kota' zajema 23 rešenih primerov s postopki ter 6 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK poglavje 2,30 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens
Trigonometrija
Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens
Odpri poglavje
Trigonometrija
Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens
Izbrano poglavje 'Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens' zajema 92 rešenih primerov s postopki ter 63 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK poglavje 9,20 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Adicijski izreki in dvojni koti
Trigonometrija
Adicijski izreki in dvojni koti
Odpri poglavje
Trigonometrija
Adicijski izreki in dvojni koti
Izbrano poglavje 'Adicijski izreki in dvojni koti' zajema 68 rešenih primerov s postopki ter 31 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK poglavje 6,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Faktorizacija in defaktorizacija
Trigonometrija
Faktorizacija in defaktorizacija
Odpri poglavje
Trigonometrija
Faktorizacija in defaktorizacija
Izbrano poglavje 'Faktorizacija in defaktorizacija' zajema 41 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-04

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK poglavje 4,10 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Krožne funkcije
Trigonometrija
Krožne funkcije
Odpri poglavje
Trigonometrija
Krožne funkcije
Izbrano poglavje 'Krožne funkcije' zajema 38 rešenih primerov s postopki ter 32 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-05

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK poglavje 3,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Trigonometrične enačbe
Trigonometrija
Trigonometrične enačbe
Odpri poglavje
Trigonometrija
Trigonometrične enačbe
Izbrano poglavje 'Trigonometrične enačbe' zajema 90 rešenih primerov s postopki ter 37 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-06

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK poglavje 9,00 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Naklonski kot premice in kot med dvema premicama
Trigonometrija
Naklonski kot premice in kot med dvema premicama
Odpri poglavje
Trigonometrija
Naklonski kot premice in kot med dvema premicama
Izbrano poglavje 'Naklonski kot premice in kot med dvema premicama' zajema 39 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-07

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK poglavje 3,90 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

5.0 od 5.0 [ #1 ]
Trigonometrija
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 03-04-00


Tiskana oblika zajema poglavja:
+ Kotne funkcije poljubno velikega kota
+ Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens
+ Adicijski izreki in dvojni koti
+ Faktorizacija in defaktorizacija
+ Krožne funkcije
+ Trigonometrične enačbe
+ Naklonski kot premice in kot med dvema premicama


Hitri nakup skripte

Tiskana oblika poglavja 43,01 € z DDV

Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.

Zakaj so naloge s postopki in video razlaga prava odločitev?

+ Video razlage in postopki reševanja skrajšajo čas učenja.
+ Učenec se lahko preverja in sam najde napako v postopku reševanja.
+ Postopki vodijo učenca do rešitve po pravi poti.
+ Video razlago teorije in rešenih primerov si lahko ogledaš večkrat.
+ Z zakupom dostopa vam je na voljo osebni inštruktor za pomoč v primeru nejasnosti.
+ Dostop do nalog in video vsebin zakupljenega poglavja prejmete takoj po prejetem plačilu.
+ Nižji stroški – dodatne inštrukcije niso potrebne.
+ Naloge s postopki pripravljajo in razlagajo profesorji matematike.