... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Trigonometrijas postopki reševanja in video razlago

Ko v prvem ali drugem letniku srednješolci spoznajo kotne funkcije, njihova razširitev ponuja globji vpogled v povezanost med temi funkcijami. Pojavi se množica novih enačb, adicijskih izrekov. Na koncu pa se teorija poveže tudi z znanjem premice, kjer se računa njen naklonski kot in kot med dvema premicama.
Trigonometrija: Kotne funkcije poljubno velikega kota
Trigonometrija
Kotne funkcije poljubno velikega kota
Odpri poglavje
[ #19 ]
Trigonometrija
Kotne funkcije poljubno velikega kota
Izbrano podpoglavje 'Kotne funkcije poljubno velikega kota' zajema 84 rešenih primerov s postopki ter 38 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 8,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Trigonometrija: Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens
Trigonometrija
Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens
Odpri poglavje
[ #28 ]
Trigonometrija
Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens
Izbrano podpoglavje 'Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens' zajema 92 rešenih primerov s postopki ter 63 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 9,20 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Trigonometrija: Adicijski izreki in dvojni koti
Trigonometrija
Adicijski izreki in dvojni koti
Odpri poglavje
[ #26 ]
Trigonometrija
Adicijski izreki in dvojni koti
Izbrano podpoglavje 'Adicijski izreki in dvojni koti' zajema 68 rešenih primerov s postopki ter 31 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 6,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Trigonometrija: Faktorizacija in defaktorizacija
Trigonometrija
Faktorizacija in defaktorizacija
Odpri poglavje
[ #7 ]
Trigonometrija
Faktorizacija in defaktorizacija
Izbrano podpoglavje 'Faktorizacija in defaktorizacija' zajema 41 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-04

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,10 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Trigonometrija: Krožne funkcije
Trigonometrija
Krožne funkcije
Odpri poglavje
[ #19 ]
Trigonometrija
Krožne funkcije
Izbrano podpoglavje 'Krožne funkcije' zajema 38 rešenih primerov s postopki ter 32 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-05

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 3,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Trigonometrija: Trigonometrične enačbe
Trigonometrija
Trigonometrične enačbe
Odpri poglavje
[ #36 ]
Trigonometrija
Trigonometrične enačbe
Izbrano podpoglavje 'Trigonometrične enačbe' zajema 99 rešenih primerov s postopki ter 37 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-06

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 9,90 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Trigonometrija: Naklonski kot premice in kot med dvema premicama
Trigonometrija
Naklonski kot premice in kot med dvema premicama
Odpri poglavje
[ #43 ]
Trigonometrija
Naklonski kot premice in kot med dvema premicama
Izbrano podpoglavje 'Naklonski kot premice in kot med dvema premicama' zajema 39 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-04-07

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 3,90 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.4 od 5.0 [ #5 ]
Slika izdelka je simbolična.
Trigonometrija
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 03-04-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

 • Kotne funkcije poljubno velikega kota
 • Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens
 • Adicijski izreki in dvojni koti
 • Faktorizacija in defaktorizacija
 • Krožne funkcije
 • Trigonometrične enačbe
 • Naklonski kot premice in kot med dvema premicama

 • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Trigonometrija' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

  Hitri nakup skripte

  Tiskana oblika poglavja 55,32 € z DDV

  Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.