... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.6 od 5.0 [ #24 ]
Vektorji
Vektorji v pravokotnem koordinatnem sistemu

V pravokotnem koordinatnem sistemu je računanje z vektorji preprosto, saj računamo s pomočjo vektorjevih komponent, ki jih uporabljamo v formulah za dolžino vektorja ter skalarni produkt.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 15,50 € z DDV

Koda izdelka: 02-02-03

Ob zakupu podpoglavja 'Vektorji v pravokotnem koordinatnem sistemu' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
73
primeri s postopki
155
video teorije
2
video primeri
32
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 159 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo dve video teoriji ...
Ortonormirana baza prostora #1

Ponovitev računanja z notranjimi oklepaji, kjer jih moramo postopoma odpravljati.

Oklepaji in predznaki #3

Naloga se poigra z množico oklepajev in negativnih predznakov, kjer se nam ponuja razmislek kaj pomeni število negativnih predznakov.

Seštevanje prvih 99 naravnih števil #4

S pomočjo logike in znanja matematike lahko seštejemo tudi 99 in več števil, ne da bi jih seštevali enega za drugim.

Odkleni dostop: 15,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Množenje negativnih števil #8

Predznak produkta negativnih števil je odvisen od števila negativnih predznakov. Pozorni moramo biti na produkt, ki ima prednost pred odštevanjem.

Prednost nekaterih računskih operacij #10

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Daljši račun z oklepaji #11

Pri daljših računskih nalogah nas do pravilne rešitve pripelje pravilna uporaba pravil računskih operacij in postopno odpravljanje oklepajev.

Poenostavi lažji izraz #12

Znak za produkt lahko v izrazih z neznankami tudi izpustimo, a vseeno vemo da je tam. Člene z isto neznanko pa seštejemo ali odštejemo med seboj.

Poenostavi težji izraz #16

Z odpravljanjem notranjih oklepajev izraz poenostavimo, člene z isto neznanko pa seštejemo ali odštejemo med seboj.

Poenostavi izraz in izračunaj njegovo vrednost #17

Vrednost izraza izračunamo tako, da izraz najprej poenostavimo in šele nato vstavimo vrednost neznank ter poračunamo.

Računanje z notranjimi oklepaji #21

Ponovitev računanja z notranjimi oklepaji, kjer jih moramo postopoma odpravljati.

Oklepaji in predznaki #23

Naloga se poigra z množico oklepajev in negativnih predznakov, kjer se nam ponuja razmislek kaj pomeni število negativnih predznakov.

Seštevanje prvih 99 naravnih števil #26

S pomočjo logike in znanja matematike lahko seštejemo tudi 99 in več števil, ne da bi jih seštevali enega za drugim.

Množenje negativnih števil #27

Predznak produkta negativnih števil je odvisen od števila negativnih predznakov. Pozorni moramo biti na produkt, ki ima prednost pred odštevanjem.

Prednost nekaterih računskih operacij #29

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Daljši račun z oklepaji #30

Pri daljših računskih nalogah nas do pravilne rešitve pripelje pravilna uporaba pravil računskih operacij in postopno odpravljanje oklepajev.

Poenostavi lažji izraz #38

Znak za produkt lahko v izrazih z neznankami tudi izpustimo, a vseeno vemo da je tam. Člene z isto neznanko pa seštejemo ali odštejemo med seboj.

Poenostavi težji izraz #45

Z odpravljanjem notranjih oklepajev izraz poenostavimo, člene z isto neznanko pa seštejemo ali odštejemo med seboj.

Poenostavi izraz in izračunaj njegovo vrednost #46

Vrednost izraza izračunamo tako, da izraz najprej poenostavimo in šele nato vstavimo vrednost neznank ter poračunamo.

Računanje z notranjimi oklepaji #47

Ponovitev računanja z notranjimi oklepaji, kjer jih moramo postopoma odpravljati.

Oklepaji in predznaki #49

Naloga se poigra z množico oklepajev in negativnih predznakov, kjer se nam ponuja razmislek kaj pomeni število negativnih predznakov.

Seštevanje prvih 99 naravnih števil #50a

S pomočjo logike in znanja matematike lahko seštejemo tudi 99 in več števil, ne da bi jih seštevali enega za drugim.

Množenje negativnih števil #50b

Predznak produkta negativnih števil je odvisen od števila negativnih predznakov. Pozorni moramo biti na produkt, ki ima prednost pred odštevanjem.

Prednost nekaterih računskih operacij #57b

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Daljši račun z oklepaji #59

Pri daljših računskih nalogah nas do pravilne rešitve pripelje pravilna uporaba pravil računskih operacij in postopno odpravljanje oklepajev.

Poenostavi lažji izraz #62b

Znak za produkt lahko v izrazih z neznankami tudi izpustimo, a vseeno vemo da je tam. Člene z isto neznanko pa seštejemo ali odštejemo med seboj.

Poenostavi težji izraz #65

Z odpravljanjem notranjih oklepajev izraz poenostavimo, člene z isto neznanko pa seštejemo ali odštejemo med seboj.

Poenostavi izraz in izračunaj njegovo vrednost #68a

Vrednost izraza izračunamo tako, da izraz najprej poenostavimo in šele nato vstavimo vrednost neznank ter poračunamo.

Računanje z notranjimi oklepaji #68b

Ponovitev računanja z notranjimi oklepaji, kjer jih moramo postopoma odpravljati.

Oklepaji in predznaki #68c

Naloga se poigra z množico oklepajev in negativnih predznakov, kjer se nam ponuja razmislek kaj pomeni število negativnih predznakov.

Seštevanje prvih 99 naravnih števil #68d

S pomočjo logike in znanja matematike lahko seštejemo tudi 99 in več števil, ne da bi jih seštevali enega za drugim.

Množenje negativnih števil #69a

Predznak produkta negativnih števil je odvisen od števila negativnih predznakov. Pozorni moramo biti na produkt, ki ima prednost pred odštevanjem.

Prednost nekaterih računskih operacij #69c

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...