... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Linearna funkcijas postopki reševanja in video razlago

Linearna funkcija je ena izmed osnovnih in najpomembnejših funkcij. Spoznali bomo smerni koeficient in začetno vrednost ter ničlo funkcije. Graf linearne funkcije je premica, ki je natanko določena z dvema različnima točkama, ki ležita na njej. Glede na velikost smernega koeficienta bomo ugotovili, kdaj je premica naraščajoča in kdaj padajoča.
Linearna funkcija: Koordinatni sistem
Linearna funkcija
Koordinatni sistem
Odpri poglavje
[ #7 ]
Linearna funkcija
Koordinatni sistem
Izbrano podpoglavje 'Koordinatni sistem' zajema 44 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-04-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Linearna funkcija: Funkcija
Linearna funkcija
Funkcija
Odpri poglavje
[ #4 ]
Linearna funkcija
Funkcija
Izbrano podpoglavje 'Funkcija' zajema 45 rešenih primerov s postopki ter 14 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-04-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,50 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Linearna funkcija: Enačba premice
Linearna funkcija
Enačba premice
Odpri poglavje
[ #4 ]
Linearna funkcija
Enačba premice
Izbrano podpoglavje 'Enačba premice' zajema 34 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-04-05

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 3,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.5 od 5.0 [ #4 ]
Slika izdelka je simbolična.
Linearna funkcija
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 09-04-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

  • Koordinatni sistem
  • Funkcija
  • Enačba premice

  • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Linearna funkcija' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

    Hitri nakup skripte

    Tiskana oblika poglavja 14,76 € z DDV

    Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.