... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Linearna funkcijas postopki reševanja in video razlago

Linearna funkcija je ena izmed osnovnih in najpomembnejših funkcij. Spoznali bomo smerni koeficient in začetno vrednost ter ničlo funkcije. Graf linearne funkcije je premica, ki je natanko določena z dvema različnima točkama, ki ležita na njej. Glede na velikost smernega koeficienta bomo ugotovili, kdaj je premica naraščajoča in kdaj padajoča.
Linearna funkcija: Koordinatni sistem
Linearna funkcija
Koordinatni sistem
Odpri poglavje
[ #12 ]
Linearna funkcija
Koordinatni sistem
Izbrano podpoglavje 'Koordinatni sistem' zajema 44 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-04-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Linearna funkcija: Funkcija
Linearna funkcija
Funkcija
Odpri poglavje
[ #12 ]
Linearna funkcija
Funkcija
Izbrano podpoglavje 'Funkcija' zajema 45 rešenih primerov s postopki ter 14 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-04-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,50 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Linearna funkcija: Premo in obratno sorazmerje sta funkciji
Linearna funkcija
Premo in obratno sorazmerje sta funkciji
Odpri poglavje
[ #15 ]
Linearna funkcija
Premo in obratno sorazmerje sta funkciji
Izbrano podpoglavje 'Premo in obratno sorazmerje sta funkciji' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 19 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-04-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,60 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Linearna funkcija: Graf linearne funkcije
Linearna funkcija
Graf linearne funkcije
Odpri poglavje
[ #11 ]
Linearna funkcija
Graf linearne funkcije
Izbrano podpoglavje 'Graf linearne funkcije' zajema 104 rešenih primerov s postopki ter 41 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-04-04

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 10,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Linearna funkcija: Enačba premice
Linearna funkcija
Enačba premice
Odpri poglavje
[ #13 ]
Linearna funkcija
Enačba premice
Izbrano podpoglavje 'Enačba premice' zajema 34 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-04-05

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 3,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Linearna funkcija: Presečišče premic in sistem dveh linearnih enačb
Linearna funkcija
Presečišče premic in sistem dveh linearnih enačb
Odpri poglavje
[ #7 ]
Linearna funkcija
Presečišče premic in sistem dveh linearnih enačb
Izbrano podpoglavje 'Presečišče premic in sistem dveh linearnih enačb' zajema 54 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-04-06

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.5 od 5.0 [ #4 ]
Slika izdelka je simbolična.
Linearna funkcija
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 09-04-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

 • Koordinatni sistem
 • Funkcija
 • Premo in obratno sorazmerje sta funkciji
 • Graf linearne funkcije
 • Enačba premice
 • Presečišče premic in sistem dveh linearnih enačb

 • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Linearna funkcija' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

  Hitri nakup skripte

  Tiskana oblika poglavja 40,44 € z DDV

  Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.