... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.1 od 5.0 [ #30 ]
Metrična geometrija v ravnini
Razreševanje trikotnika

S pomočjo Pitagorovega izreka, kotnih funkcij, sinusnega in kosinusnega izreka ter Heronovega obrazca bomo računali obsege in ploščine danih likov.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,70 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-03

Ob zakupu podpoglavja 'Razreševanje trikotnika' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
22
primeri s postopki
37
video teorije
3
video primeri
10
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 66 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo tri video teorije ...
Izračunaj dolžino stranice trikotnika #1a

Pri reševanju naloge uporabimo kosinusni izrek.

Izračunaj notranje kote trikotnika #3a

Pri reševanju naloge uporabimo kosinusni izrek.

Izračunaj neznane stranice in kote trikotnika #4a

Pri reševanju naloge uporabimo sinusni izrek.

Odkleni dostop: 3,70 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Izračunaj neznane stranice in kote trikotnika #4d

Pri reševanju naloge uporabimo sinusni izrek.

Izračunaj dolžino stranice trikotnika #5a

Pri reševanju naloge uporabimo sinusni izrek.

Ploščina paralelograma #10

Pri reševanju naloge uporabimo sinusni izrek.

Dolžina stranice c v trikotniku #12a

Pri reševanju naloge uporabimo sinusni izrek.

Enakostranični triktonik #13a

Izračunati moramo polmer včrtanega in polmer očrtanega kroga danemu triktoniku.

Pravokotni trikotnik #13b

Izračunati moramo polmer včrtanega in polmer očrtanega kroga danemu triktoniku.

Poljubni trikotnik #14a

Izračunati moramo polmer včrtanega in polmer očrtanega kroga danemu triktoniku.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...