... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.6 od 5.0 [ #29 ]
Realna števila
Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami

Pri reševanju linearnih sistemov z več neznankami uporabljamo zamenjalni način ali medtodo nasprotnih koeficientov. Včasih pa dijaki spoznajo tudi način reševanja z determinanto.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,00 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-03

Ob zakupu podpoglavja 'Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
32
primeri s postopki
60
video teorije
0
video primeri
14
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 52 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Z izražanjem reši sistem dveh enačb z dvema neznankama #21a

Izrazimo eno izmed neznank iz ene enačbe in jo vstavimo v drugo.

Z metodo nasprotnih koeficientov rešimo sistem dveh enačb z dvema neznankama #21b

Izberemo si eno izmed neznank in enačbi pomnožimo s takima številoma, da pred izbrano neznanko v obeh enačbah dobimo nasprotni števili.

Besedilna naloga #1

Ko si izpišemo podatke dobimo dve enačbi z dvema neznankama. Pri reševanju si pomagamo z izražanjem ene izmed neznank.

Odkleni dostop: 6,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Razmerje dveh števil #3

Preko razmerij in produkta dveh števil pridemo do rešitve naloge.

Zapiši dvomestno število N #6

S pomočjo dveh enačb z dvema neznankama poiščemo dvomestno število N.

Starost očeta in sina #9

Preko dveh enačb dvema neznankama poiščemo leta, ki nas zanimajo.

Koliko let imata Peter in Sonja? #10

Preko dveh enačb dvema neznankama poiščemo leta, ki nas zanimajo.

Z metodo nasprotnih koeficientov rešimo sistem dveh enačb z dvema neznankama #21h

Enačbi najprej pomnožimo tako, da se znebimo ulomkov. Izberemo si eno izmed neznank in enačbi pomnožimo s takima številoma, da pred izbrano neznanko v obeh enačbah dobimo nasprotni števili.

Z metodo nasprotnih koeficientov rešimo sistem dveh enačb z dvema neznankama #22a

Enačbi najprej pomnožimo tako, da se znebimo ulomkov. Izberemo si eno izmed neznank in enačbi pomnožimo s takima številoma, da pred izbrano neznanko v obeh enačbah dobimo nasprotni števili.

Sistem dveh enačb in vpeljava nove spremenljivke #24a

V imenovalcu ulomkov opazimo iskane neznanke. Za poenostavitev enačbe si pomagamo z uvedbo nove neznanke (spremenljivke).

Sistem dveh enačb in vpeljava nove spremenljivke #24e

V imenovalcu ulomkov opazimo iskane neznanke. Za poenostavitev enačbe si pomagamo z uvedbo nove neznanke (spremenljivke).

Obravnavaj sistem dveh enačb z dvema neznankama #25a

Pri obravnavi dveh enačb z dvema neznankama moramo biti pozorni na podan parameter in upoštevati vse možnosti.

Sistem treh enačb s tremi neznankami #27a

Z izražanjem neznank in metodo nasprotnih koeficientov rešimo sistem treh enačb s tremi neznankami.

Besedilna naloga in sistem treh enačb s tremi neznankami #28

Z izražanjem neznank in metodo nasprotnih koeficientov rešimo sistem treh enačb s tremi neznankami.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...