... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.0 od 5.0 [ #64 ]
Eksponentna in logaritemska funkcija
Logaritemska enačba in neenačba

V logaritemski enačbi neznanka nastopa v logaritmandu. Pri reševanju logaritemskih enačb uporabljamo pravila za računanje z logaritmi. Na koncu moramo za dobljene rešitve opraviti preizkus. Logaritemske neenačbe rešujemo grafično.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 13,30 € z DDV

Koda izdelka: 02-07-05

Ob zakupu podpoglavja 'Logaritemska enačba in neenačba' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
25
primeri s postopki
133
video teorije
1
video primeri
54
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 156 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Reši enačbo po definiciji logaritma #1a

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #1i

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #1k

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Odkleni dostop: 13,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Reši enačbo po definiciji logaritma #1m

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #1o

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #2a

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #2b

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #2c

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #2e

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #2f

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #2i

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #2k

Ko rešujemo logaritemkse enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma #2n

Ko rešujemo logaritemske enačbe, je rešitev treba premisliti oziroma narediti preizkus.

Reši enačbo po definiciji logaritma 3a

Pri dani enačbi najprej odpravimo tretji koren.

Reši enačbo po definiciji logaritma #3b

Kljub temu, da imamo v neačbi dva logaritma, jo rešujemo s pomočjo definicije logaritma.

Reši enačbo po definiciji logaritma #3c

Ob reševanju logaritemske enačbe dobimo eksponentno enačbo.

Reši enačbo po definiciji logaritma #3d

Ob reševanju logaritemske enačbe dobimo eksponentno enačbo, ki jo bomo rešili s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Izračunaj x #4

S pomočjo pravil računanja z logaritmi in definicije, bomo rešili dano enačbo.

Antilogaritmiraj #5a

S pomočjo pravil računanja z logaritmi in antilogaritmiranja, bomo rešili dano enačbo.

Antilogaritmiraj #5d

S pomočjo pravil računanja z logaritmi in antilogaritmiranja, bomo rešili dano enačbo.

Reši enačbo #6a

Ko računamo z ulomki, jih ne želimo imeti zapisana kot celi in ulomljeni del, temveč samo z ulomkovo črto, števcem in imenovalcem.

Reši enačbo #6b

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #6e

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #6o

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #6r

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #6t

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #7a

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #7c

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #7j

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #7l

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi rešimo enačbo.

Reši enačbo #8

Med računanjem z logaritmi pridemo v eksponentno enačbo.

Prehod na novo osnovo #9b

Dano enačbo bomo rešili s pomočjo prehoda na novo osnovo.

Uvedba nove spremenljivke #10a

S pomočjo uvedbe nove spremenljivje rešimo kvadratno enačbo.

Uvedba nove spremenljivke #10c

S pomočjo uvedbe nove spremenljivje rešimo kvadratno enačbo.

Uvedba nove spremenljivke #10g

S pomočjo uvedbe nove spremenljivje rešimo kvadratno enačbo.

Uvedba nove spremenljivke #10h

S pomočjo uvedbe nove spremenljivje rešimo kvadratno enačbo.

Reši eksponentno enačbo #11a

S pomočjo logaritmiranja rešimo enačbo.

Reši eksponentno enačbo #11f

S pomočjo logaritmiranja rešimo enačbo.

Ničla funkcije #14a

S pomočjo definicije logaritma izračunamo ničlo funkcije.

Presečišče funkcije in premice #14b

Ko iščemo presečišče, rešujemo logaritemsko enačbo.

Reši enačbo #16

S pomočjo definicije logaritma in logaritmiranja rešimo dano enačbo.

Definicijsko območje in zaloga vrednosti #17a

Logaritemski funkciji določimo omenjene lastnosti.

Kdaj je logaritemska funkcija pozitivna #17d

Z znanjem o definiciji logaritma naloga ne bo težka.

Definicijsko območje, ničle in začetna vrednost #18

Logaritemski funkciji moramo določiti naštete lastnosti.

Inverzna funkcija #22a

S pomočjo definicije logaritma izračunamo ničlo funkcije.

Logaritemska neenačba #23a

Logaritemsko neenačbo rešujemo grafično.

Logaritemska neenačba #23b

Logaritemsko neenačbo rešujemo grafično.

Logaritemska neenačba #23c

Logaritemsko neenačbo rešujemo grafično.

Logaritemska neenačba #23e

Logaritemsko neenačbo rešujemo grafično.

Definicijsko območje funkcije #24a

Za iskanje definicijskega območja funkcij, moramo funkcije dobro poznati.

Definicijsko območje funkcije #24b

Za iskanje definicijskega območja funkcij, moramo funkcije dobro poznati.

Definicijsko območje funkcije #24c

Za iskanje definicijskega območja funkcij, moramo funkcije dobro poznati.

Definicijsko območje funkcije #24d

Za iskanje definicijskega območja funkcij, moramo funkcije dobro poznati.

Definicijsko območje funkcije #24e

Za iskanje definicijskega območja funkcij, moramo funkcije dobro poznati.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...