... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #8 ]
Stožnice
Hiperbola

Hiperbola je množica točk v ravnini, katerih absolutna vrednost razlike razdalj do dveh izbranih točk (gorišč) je konstantna. Enačbo hiperbole poznamo v središčni in premaknjeni legi. Za pomoč pri risanju si moramo izračunati tudi asimptoti hiperbole.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,70 € z DDV

Koda izdelka: 03-03-03

Ob zakupu podpoglavja 'Hiperbola' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
18
primeri s postopki
47
video teorije
0
video primeri
17
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 67 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Hiperbola v središčni legi #1a

Zapiši enačbo hiperbole v središčni legi, če gorišči ležita na abscisni osi.

Hiperbola v središčni legi #1b

Zapiši enačbo hiperbole v središčni legi, če gorišči ležita na ordinatni osi.

Hiperbola v središčni legi #2a

Zapiši enačbo hiperbole v središčni legi, če gorišči ležita na abscisni osi.

Odkleni dostop: 4,70 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Nariši hiperbolo #3a

Nariši hiperbolo v središčni legi, če gorišči ležita na abscisni osi.

Nariši hiperbolo #3c

Nariši hiperbolo v središčni legi, če gorišči ležita na abscisni osi.

Hiperbola v središčni legi s temeni na abscisni osi #4

Nariši hiperbolo, zapiši temeni, gorišči in enačbi asimptot.

Hiperbola v središčni legi s temeni na ordinatni osi #6

Nariši hiperbolo, zapiši temeni in gorišči.

Enačba hiperbole v središčni legi #8

Zapiši enačbo hiperbole, če imaš podani gorišči in smerna koeficienta asimptot.

Enačba hiperbole v središčni legi #9

Zapiši enačbo hiperbole, če imaš podani temeni in smerna koeficienta asimptot.

Zapiši enačbo hiperbole v središčni legi ... #10

... če poznamo eno od asimptot ter točko, ki leži na hiperboli.

Dve točki #11

Zapiši enačbo hiperbole v središčni legi, ki poteka skozi dve dani točki.

Presečišče premice in hiperbole #12

Izračunaj presečišče med premico in hiperbolo.

Enačba hiperbole v premaknjeni legi #14a

Zapiši središči in polosi premaknjene hiprebole.

Enačba hiperbole v premaknjeni legi #14b

Hiperbolo nariši.

Enačba hiperbole v premaknjeni legi #14c

Zapiši temeni in gorišči hiperbole.

Enačba hiperbole v premaknjeni legi #14d

Zapiši enačbi asimptot.

Enačba hiperbole v premaknjeni legi #14e

Računsko pokaži, da hiperbola ne seka ordinatne osi.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...