... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.6 od 5.0 [ #10 ]
Verjetnostni račun
Računanje verjetnosti

Pri verjetnosti poznamo empirično verjetnost dogodka A, do katere pridemo preko ponovitev poskusa. Poznamo še klasično ter aksiomsko definicijo verjetnosti.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 9,90 € z DDV

Koda izdelka: 04-03-01

Ob zakupu podpoglavja 'Računanje verjetnosti' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
39
primeri s postopki
99
video teorije
0
video primeri
20
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 54 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Streljanje na gol #1

Ugotovi kdo strelja bolje.

Listki od 1 do 20 #2a

Izračunaj verjetnost, da je izvlečeno število sodo.

Listki od 1 do 20 #2b

Izračunaj verjetnost, da je izvlečeno število deljivo s 3 ali s 5.

Odkleni dostop: 9,90 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Listki od 1 do 20 #2c

Izračunaj verjetnost, da izvlečeno število ni večkratnik števila 3.

Listki od 1 do 20 #2d

Izračunaj verjetnost, da je izvlečeno število liho ali kvadratn naravnega števila.

100 kroglic #4a

Izračunaj verjetnost, da pri izbiranju ene kroglice dobimo belo kroglico.

100 kroglic #4b

Izračunaj verjetnost, da pri izbiranju ene kroglice dobimo rdečo ali črno kroglico.

100 kroglic #4c

Izračunaj verjetnost, da pri izbiranju ene kroglice dobimo kroglico, ki ni rdeča.

10 kroglic #5

Izračunaj verjetnost, da pri izbiranju štirih kroglic dobimo vsaj eno zeleno.

Trimestna števila #6

Izračunaj verjetnost, da nobena izmed danih števk ne nastopa več kot enkrat.

Listki in črke #12c

Kolikšna je verjetnost, da je nastala beseda ŽICA?

Tri dekleta in sedem fantov #18c

Kolikšna je verjetnost, da dekleta stojijo skupaj?

Tri dekleta in sedem fantov #18d

Kolikšna je verjetnost, da na skrajnih dveh koncih stoji po eno dekle?

Štirimestna števila #20a

Izračunaj verjetost dogodka, da se število začne z dvema lihima ciframa.

Štirimestna števila #20b

Izračunaj verjetost dogodka, da e število deljivo s 25.

Tek na 3000 metrov #23b

Izračunaj verjetnost, ki nas zanima.

Binomski simbol in razvoj binoma #24

Kolikšna je verjetnost, da smo izbrali liho število?

Branje časopisa #25

Pri računanju verjetnosti si v tem primeru pomagamo tudi z množicami.

Zaboj jabolk #29a

Kolikšna je verjetnost, da je med izbranimi jabolki natanko eno črvivo?

Listki od 1 do 100 #36

Kolika je verjetnost, da je izbrani listek deljiv z 2 in ni deljiv s 5?

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...