... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.6 od 5.0 [ #14 ]
Zveznost in limita funkcije
Računanje s funkcijami in kompozitum

Funkcije lahko med seboj seštevamo, odštevamo, množimo in delimo. Še bolj zanimiva operacija pa je kompozitum dveh funkcij, kadar preslikujemo dve funkciji druga za drugo.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,00 € z DDV

Koda izdelka: 04-05-01

Ob zakupu podpoglavja 'Računanje s funkcijami in kompozitum' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
20
primeri s postopki
60
video teorije
0
video primeri
15
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 40 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Vrednost funkcije pri danem številu #1a

Izračunaj f(-1)+g(0).

Kompozitum funkcij #1c

Zapiši kompozitum danih funkcij.

Odkleni dostop: 6,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Kompozitum funkcij #1d

Zapiši kompozitum danih funkcij.

Obratna funkcija #1e

Funkciji zapiši njeno obratno funkcijo.

Inverzna funkcija #1g

Funkciji zapiši njeno inverzno funkcijo.

Inverzna funkcija #2f

Funkciji zapiši njeno inverzno funkcijo.

Določi #4a

Podan imamo izraz, ki vsebuje funkcijo f(x). Izraz razpišimo.

Kompozitum enakih funkcij #4d

Določi kompozitum dveh enakih funkcij.

Ničle kompozituma #6

Zapiši kompozitum funkcij in izračunaj njegove ničle.

Liha funkcija #8b

Dokaži, da je funkcija f(x) liha funkcija.

Inverzni funkciji #9

Dokaži, da sta dani funkciji druga drugi inverzni.

Izračunaj #10e

Izračunaj f(f(f(x))).

Zapiši #11

Zapiši funkcijo h(x)=g(h(g(x))).

Izračunaj #13

Izračunaj f(f(f(f(f(1))))).

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...