... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Splošna matura (višja raven)s postopki reševanja in video razlago

Naloge višje ravni vsebujejo tipe nalog, pri katerih je potrebno povezovati znanje vseh štirih let, hkrati je potrebno uporabljati matematično teorijo ter dokazovati določene matematične probleme.
Splošna matura (višja raven): Splošna matura VR (zbirka nalog)
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura VR (zbirka nalog)
Odpri poglavje
[ #8 ]
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura VR (zbirka nalog)
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura VR (zbirka nalog)' zajema 206 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 55 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-13-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 20,60 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Splošna matura (višja raven): Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 9. junij 2018
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 9. junij 2018
Odpri poglavje
[ #11 ]
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 9. junij 2018
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 9. junij 2018' zajema 13 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 4 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-13-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,30 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Splošna matura (višja raven): Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 27. avgust 2018
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 27. avgust 2018
Odpri poglavje
[ #3 ]
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 27. avgust 2018
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 27. avgust 2018' zajema 16 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 4 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-13-04

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,60 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Splošna matura (višja raven): Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 8. junij 2019
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 8. junij 2019
Odpri poglavje
[ #4 ]
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 8. junij 2019
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 8. junij 2019' zajema 13 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 4 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-13-05

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,30 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Splošna matura (višja raven): Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 26. avgust 2019
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 26. avgust 2019
Odpri poglavje
[ #3 ]
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 26. avgust 2019
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 26. avgust 2019' zajema 14 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 4 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-13-06

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Splošna matura (višja raven): Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
Odpri poglavje
[ #3 ]
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (višja raven), spomladanski izpitni rok 6. junij 2020' zajema 15 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 4 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-13-07

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,50 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Splošna matura (višja raven): Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 25. avgust 2020
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 25. avgust 2020
Odpri poglavje
[ #1 ]
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 25. avgust 2020
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (višja raven), jesenski izpitni rok 25. avgust 2020' zajema 14 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 4 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-13-08

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.