... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Splošna matura (višja raven)s postopki reševanja in video razlago

Naloge višje ravni vsebujejo tipe nalog, pri katerih je potrebno povezovati znanje vseh štirih let, hkrati je potrebno uporabljati matematično teorijo ter dokazovati določene matematične probleme.
Splošna matura (višja raven): Splošna matura VR (zbirka nalog)
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura VR (zbirka nalog)
Odpri poglavje
[ #9 ]
Splošna matura (višja raven)
Splošna matura VR (zbirka nalog)
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura VR (zbirka nalog)' zajema 206 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 55 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-13-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 20,60 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.