... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #53 ]
Na voljo dve video teoriji ...
Izračunaj #1

Ponovitev računanja vrednosti potenc.

Dopolni tabelo #2

Ponovitev kaj je osnova, eksponent oz. stopnja in vrednost potence.

Vstavi znak <, >, = #4

Oceni vrednost danih potenc.

Izračunaj vrednost številskega izraza #5a

Najprej izračunamo vrednosti potenc. Nato pa se spomnimo pravila, da imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

Izračunaj vrednost številskega izraza #5b

Najprej izračunamo vrednosti potenc. Nato pa se spomnimo pravila, da imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

Izračunaj vrednost številskega izraza #5e

Najprej izračunamo vrednosti potenc. Nato pa se spomnimo pravila, da imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

Izračunaj vrednost številskega izraza #5f

Najprej izračunamo vrednosti potenc. Nato pa se spomnimo pravila, da imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

Izračunaj vrednost številskega izraza #6f

Najprej izračunamo vrednosti potenc. Nato pa se spomnimo pravila, da imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

Izračunaj #8a

Ponovitev računanja s potencami z negativno osnovo, kjer imamo sodi ali lihi eksponent.

Izračunaj #8f

Ponovitev računanja s potencami z negativno osnovo, kjer imamo sodi ali lihi eksponent.

Izračunaj #8i

Ponovitev računanja s potencami z negativno osnovo, kjer imamo sodi ali lihi eksponent.

Zmnoži #9a

Uporabimo pravilo produkta potenc z enako osnovo, kjer osnovo prepišemo in eksponenta seštejemo.

Zmnoži #9h

Uporabimo pravilo produkta potenc z enako osnovo, kjer osnovo prepišemo in eksponenta seštejemo.

Zmnoži #9i

Uporabimo pravilo produkta potenc z enako osnovo, kjer osnovo prepišemo in eksponenta seštejemo.

Zmnoži #9m

Uporabimo pravilo produkta potenc z enako osnovo, kjer osnovo prepišemo in eksponenta seštejemo.

Zmnoži #10a

Posebaj zmnožimo števila in nato potence z enako osnovo.

Zmnoži #10d

Posebaj zmnožimo števila in nato potence z enako osnovo.

Produkt potenc z dvema različnima osnovama #10f

Pri množenju različnih potenc zmnožimo skupaj faktorje, ki imajo skupno osnovo.

Izračunaj #11a

Uporabimo pravilo potencianja potence, da osnovo prepišemo eksponenta pa pomnožimo med seboj.

Izračunaj #12a

Uporabimo pravilo potencianja potence, da osnovo prepišemo eksponenta pa pomnožimo med seboj.

Izračunaj #12f

Uporabimo pravilo potencianja potence, da osnovo prepišemo eksponenta pa pomnožimo med seboj.

Izračunaj #12g

Uporabimo pravilo potencianja potence, da osnovo prepišemo eksponenta pa pomnožimo med seboj.

Izračunaj #13a

Pri reševanju damo potence na skupne osnove in uporabimo znanje potenciranja z negativno osnovo.

Poenostavi #13b

Pri reševanju damo potence na skupne osnove in uporabimo znanje potenciranja potenc z negativno osnovo.

Produkt potenc z različno osnovo #14a

Različne osnove pri potencah zapišemo z isto osnovo. Pri tem uporabimo pravila računanja s potencami.

Produkt potenc z negativno osnovo #14b

Negativna osnova nas ne sme zmesti. Četudi so potence z negativno osnovo, zanje veljajo enaka pravila računanja s potencami.

Produkt potenc z različno osnovo #14g

Različne osnove pri potencah zapišemo z isto osnovo (če je mogoče). Pri tem uporabimo pravila računanja s potencami.

Produkt potenc z različno osnovo #15a

Različne osnove pri potencah zapišemo z isto osnovo (če je mogoče). Pri tem uporabimo pravila računanja s potencami.

Produkt potenc z različno osnovo #15b

Različne osnove pri potencah zapišemo z isto osnovo (če je mogoče). Pri tem uporabimo pravila računanja s potencami.

Poenostavi #16a

Različne osnove pri potencah zapišemo s skupno osnovo. Pri tem uporabimo pravila računanja s potencami.

Poenostavi #18a

Pri poenostavljanju najprej premislimo, kaj se zgodi z negativno osnovo potenc.

Poenostavi #19a

V izrazu najprej odpravimo notranje oklepaje.

Poenostavi #20a

V izrazu najprej odpravimo notranje oklepaje.

Poenostavi #20c

V izrazu najprej odpravimo notranje oklepaje.

Poenostavi #22

Poenostavi izraz in ga zapiši kot produkt potenc.

Poenostavi #23a

Najprej potenciramo potence, nato člena odštejemo.

Poenostavi #23b

Poenostavi dani izraz.

Izpostavi skupni faktor #24a

Pri seštevanju ali odštevanju potenc z enako osnovo si situacijo z dodanim primerom v video razlagi še bolj slikovito predstavljamo.

Izpostavi skupni faktor #24b

Ko seštevamo ali odštevamo potence z enako osnovo, izpostavimo skupni faktor.

Izpostavi skupni faktor #24c

Ko seštevamo ali odštevamo potence z enako osnovo, izpostavimo skupni faktor.

Vsota potenc z različno osnovo - lažji primer #25a

Če želimo izpostaviti skupni faktor danega izraza, moramo najprej dobiti skupno osnovo. To pa lahko naredimo s pomočjo pravil potenciranja potenc.

Vsota potenc z različno osnovo #25d

Najprej moramo najprej dobiti skupno osnovo. To pa lahko naredimo s pomočjo pravil potenciranja potenc.

Izpostavi skupni faktor in skrči #25h

Najprej moramo najprej dobiti skupno osnovo. To pa lahko naredimo s pomočjo pravil potenciranja potenc.

Vsota potenc z različno osnovo #26a

Če želimo izpostaviti skupni faktor danega izraza, moramo najprej dobiti skupno osnovo. To pa lahko naredimo le s pravili potenciranja

Vsota potenc z različno osnovo #26e

Izraz zapišemo s skupno osnovo, nato pa uporabimo znanje izpostavljanja potenc.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...