... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
| |

Naravna in cela številas postopki reševanja in video razlago

Poglavje naravnih in celih števil zajema krajšo ponovitev osnovnih računskih operacij in pravil ter se nadgradi s srednješolsko težavnostjo.
Srednješolci utrdijo računanje potenc z naravnimi eksponenti in se spopadejo s formulami pri računanju z izrazi in razstavljanjem, ki jih potem uporabljajo skozi vsa leta srednješolskega izobraževanja.
Naravna in cela števila: Računanje z naravnimi in celimi števili
Naravna in cela števila
Računanje z naravnimi in celimi števili
Odpri poglavje
[ #74 ]
Naravna in cela števila
Računanje z naravnimi in celimi števili
Izbrano podpoglavje 'Računanje z naravnimi in celimi števili' zajema 103 rešenih primerov s postopki ter 37 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-01-01

Naravna in cela števila: Potence z naravnimi eksponenti
Naravna in cela števila
Potence z naravnimi eksponenti
Odpri poglavje
[ #27 ]
Naravna in cela števila
Potence z naravnimi eksponenti
Izbrano podpoglavje 'Potence z naravnimi eksponenti' zajema 164 rešenih primerov s postopki ter 45 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-01-02

Naravna in cela števila: Izrazi in razstavljanje
Naravna in cela števila
Izrazi in razstavljanje
Odpri poglavje
[ #57 ]
Naravna in cela števila
Izrazi in razstavljanje
Izbrano podpoglavje 'Izrazi in razstavljanje' zajema 185 rešenih primerov s postopki ter 54 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-01-03

Naravna in cela števila: Številski sistemi
Naravna in cela števila
Številski sistemi
Odpri poglavje
[ #23 ]
Naravna in cela števila
Številski sistemi
Izbrano podpoglavje 'Številski sistemi' zajema 36 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-01-04

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 3,60 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.1 od 5.0 [ #16 ]
Naravna in cela števila
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 01-01-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

 • Računanje z naravnimi in celimi števili
 • Potence z naravnimi eksponenti
 • Izrazi in razstavljanje
 • Številski sistemi

 • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Naravna in cela števila' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

  Hitri nakup skripte

  Tiskana oblika poglavja 53,68 € z DDV

  Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.