... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.7 od 5.0 [ #6 ]
Osnove statistike
Grafično prikazovanje podatkov

Podatke grafično prikazujemo v obliki stolpčnih ali vrstičnih diagramov, z linijskim diagramom, krožnim ali tortnim diagramom ter histogramov.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,00 € z DDV

Koda izdelka: 01-07-02

Ob zakupu podpoglavja 'Grafično prikazovanje podatkov' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
9
primeri s postopki
40
video teorije
0
video primeri
11
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 19 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Stolpčni diagram #1a

Koliko je vseh stanovanj?

Stolpčni diagram #1b

Koliko je 4-članskih družin?

Stolpčni diagram #1c

Katerih družin je največ in katerih najmanj?

Odkleni dostop: 4,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Stolpčni diagram #1d

Koliko je vseh prebivalcev bloka?

Stolpčni diagram #1e

Povprečno število prebivalcev enega stanovanja.

Linijski diagram #2a

Najnižja in najvišja temperatura.

Linijski diagram #2b

Največja temperaturna razlika.

Linijski diagram #2c

Sestavi preglednico temperatur.

Linijski diagram #2d

Najmanj kolikokrat so imeli v obeh mestih ob istem času enako temperaturo?

Krožni diagram #3a

Zanima nas število dijakov glede na način prihoda v šolo.

Krožni diagram #3c

Podatke predstavi s stolpčnim diagramom.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...