... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Kombinatorikas postopki reševanja in video razlago

V poglavju kombinatorike se srednješolci srečajo s permutacijami, variacijami, ter kombinacijami. Preko nalog spoznajo življenske primere razporeditev in različnih kombinacij. Zaključijo z binomskim izrekom, pri katerem morajo poznati različne nove matematične izraze oziroma funkcije, kot so fakulteta in binomski simbol.
Kombinatorika: Permutacije
Kombinatorika
Permutacije
Odpri poglavje
[ #10 ]
Kombinatorika
Permutacije
Izbrano podpoglavje 'Permutacije' zajema 84 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-02-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 8,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Kombinatorika: Variacije
Kombinatorika
Variacije
Odpri poglavje
[ #9 ]
Kombinatorika
Variacije
Izbrano podpoglavje 'Variacije' zajema 60 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-02-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 6,00 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Kombinatorika: Kombinacije
Kombinatorika
Kombinacije
Odpri poglavje
[ #17 ]
Kombinatorika
Kombinacije
Izbrano podpoglavje 'Kombinacije' zajema 47 rešenih primerov s postopki ter 22 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-02-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,70 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Kombinatorika: Binomski izrek
Kombinatorika
Binomski izrek
Odpri poglavje
[ #10 ]
Kombinatorika
Binomski izrek
Izbrano podpoglavje 'Binomski izrek' zajema 34 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-02-04

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 3,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.6 od 5.0 [ #5 ]
Slika izdelka je simbolična.
Kombinatorika
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 04-02-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

 • Permutacije
 • Variacije
 • Kombinacije
 • Binomski izrek

 • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Kombinatorika' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

  Hitri nakup skripte

  Tiskana oblika poglavja 27,00 € z DDV

  Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.