040 468 404
  info@instruiraj.me
0

Matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

  040 468 404           info@instruiraj.me
    |         |    

Dragi starši, skrbniki nudimo brezplačno svetovanje

Osebni pristop in pravilna metoda dela sta ključni za uspeh vašega otroka.

Noben starš si ne želi, da se njegov otrok ujame v past narazumevanja, slabih ocen in odpora do šole. Vzrokov za slab rezultat pri matematiki je veliko. Od slabega predznanja, strahu pred matematiko. površnosti, zdravstvenih težav, nivoja zahtevnosti profesorja slabe ali prehitre razlage, premalo vaj in utrjevanja,...

Skupaj lahko ugotovimo, kaj je vzrok slabih ocen pri matematiki pri vašem otroku.

Zanj pa pripravimo individualni načrt dela, ki mu bo v pomoč in smernica, da bo pri matematiki bolj uspešen, zadovoljen... in pojdimo še korak dalje... da mu bo matematika všeč.

Kje vidite težavo pri učenju matematike? brezplačno svetovanje

Moj otrok ne razume snovi, ki jo delajo v šoli.

Vsako matematično poglavje v spletni trgovini ima zgoščeno snov (terorijo), ki jo je potrebno vedeti za uspešnjo reševanje nalog.

Domačih nalog ne zna začeti reševati in jih zato ne dela.

Za naloge, ki jih ne zna rešiti, smo vam vedno na voljo.

Lahko naj pošlje v reševanje in poslali bomo rešene, s postopki in razlago.

Zatakne se ob domačih nalogah; sicer jih razume, a rešitve niso vedno pravilne.

Zbirka nalog s postopki ponuja podobne naloge, ki so v učbenikih in ki se pojavljajo v testih.

Ima blokado in strah. Slabe ocene ima, kljub temu, da razume in dela.

V času dela z mladimi smo srečali veliko otrok, ki so jim naši nasveti, vzpodbuda in manjši triki pomagali k večji samozavesti.

Veš kaj dobiš pri nalogah rešenih s postopki?

IZBRANI PRIMERI NALOG REŠENIH S POSTOPKI 1. letnik: linearna funkcija

Zakaj so naloge s postopki prava odločitev?

+ skrajšajo čas učenja;
+ nižji stroški / inštruktor ni potreben;
+ učenec lahko sam najde napako, kje v postopku reševanja se je zmotil;
+ postopki vodijo učenca do rešitve po pravi poti;
+ z zakupom nalog s postopki vam je na voljo individualni inštruktor;
+ naloge prejmete takoj po prejetem plačilu / datoteke so vaše in si jih lahko natisnete.