... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Realna številas postopki reševanja in video razlago

Poglavje uvodoma začne s ponovitvijo osnovnošolskega kvadratnega in kubičnega korena. Znanje linearnih enačb prejšnjega poglavja se nadgradi z linearnimi neenačbami in intervali, ki jih potrebujemo pri računanju absolutni vrednosti. Uporabnost dobljenega znanja pa srednješolec utrdi z računanjem približkov in napak.
Realna števila: Kvadratni in kubični koren
Realna števila
Kvadratni in kubični koren
Odpri poglavje
[ #40 ]
Realna števila
Kvadratni in kubični koren
Izbrano podpoglavje 'Kvadratni in kubični koren' zajema 165 rešenih primerov s postopki ter 52 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 16,50 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Realna števila: Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb
Realna števila
Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb
Odpri poglavje
[ #32 ]
Realna števila
Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb
Izbrano podpoglavje 'Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb' zajema 110 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 11,00 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Realna števila: Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami
Realna števila
Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami
Odpri poglavje
[ #27 ]
Realna števila
Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami
Izbrano podpoglavje 'Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami' zajema 60 rešenih primerov s postopki ter 14 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 6,00 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Realna števila: Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb
Realna števila
Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb
Odpri poglavje
[ #11 ]
Realna števila
Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb
Izbrano podpoglavje 'Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-04

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,60 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Realna števila: Absolutna vrednost
Realna števila
Absolutna vrednost
Odpri poglavje
[ #41 ]
Realna števila
Absolutna vrednost
Izbrano podpoglavje 'Absolutna vrednost' zajema 55 rešenih primerov s postopki ter 29 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-05

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,50 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Realna števila: Približki in napake
Realna števila
Približki in napake
Odpri poglavje
[ #4 ]
Realna števila
Približki in napake
Izbrano podpoglavje 'Približki in napake' zajema 38 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 14 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 01-05-06

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 3,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Realna števila: Sklepni račun
Realna števila
Sklepni račun
Odpri poglavje
[ #11 ]
Realna števila
Sklepni račun
Izbrano podpoglavje 'Sklepni račun' zajema 17 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-07

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 1,70 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Realna števila: Procentni račun
Realna števila
Procentni račun
Odpri poglavje
[ #18 ]
Realna števila
Procentni račun
Izbrano podpoglavje 'Procentni račun' zajema 48 rešenih primerov s postopki ter 19 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-05-08

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.7 od 5.0 [ #3 ]
Slika izdelka je simbolična.
Realna števila
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 01-05-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

 • Kvadratni in kubični koren
 • Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb
 • Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami
 • Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb
 • Absolutna vrednost
 • Približki in napake
 • Sklepni račun
 • Procentni račun

 • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Realna števila' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

  Hitri nakup skripte

  Tiskana oblika poglavja 65,88 € z DDV

  Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.