... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #6 ]
Odvod
Odvod trigonometričnih funkcij

Odvod trigonometričnih in krožnih funkcij so dodatna pravila, ki nam povedo kako odvajati omenjene funkcije.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,90 € z DDV

Koda izdelka: 04-06-06

Ob zakupu podpoglavja 'Odvod trigonometričnih funkcij' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
19
primeri s postopki
59
video teorije
0
video primeri
23
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 79 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Odvod trigonometrične funkcije #1a

Izračunaj odvod trigonometrične funkcije.

Odvod trigonometrične funkcije #1b

Izračunaj odvod trigonometrične funkcije.

Odvod trigonometrične funkcije #1c

Izračunaj odvod trigonometrične funkcije.

Odkleni dostop: 5,90 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Odvod krožne funkcije #2a

Izračunaj odvod krožne funkcije.

Odvod krožne funkcije #2b

Izračunaj odvod krožne funkcije.

Odvod krožne funkcije #2c

Izračunaj odvod krožne funkcije.

Odvod krožne funkcije #2d

Izračunaj odvod krožne funkcije.

Odvod produkta #3a

Izračunaj odvod dane funkcije.

Odvod kvocienta #3b

.Izračunaj odvod dane funkcije.

Odvod sestavljene funkcije #4a

Izračunaj odvod sestavljene funkcije.

Odvod sestavljene funkcije #4b

Izračunaj odvod sestavljene funkcije.

Odvod sestavljene funkcije #4c

Izračunaj odvod sestavljene funkcije.

Odvod sestavljene funkcije #4d

Izračunaj odvod sestavljene funkcije.

Odvod sestavljene funkcije #5a

Izračunaj odvod sestavljene funkcije.

Odvod krožne funkcije #6a

Izračunaj odvod sestavljene funkcije.

Odvod krožne funkcij #6b

Izračunaj odvod sestavljene funkcije.

Odvod v dani točki #7a

Izračunaj odvod v dani točki.

Odvod kompozituma funkcij #8a

Izračunaj odvod kompozituma funkcij.

Odvod kompozituma funkcij #8b

Izračunaj odvod kompozituma funkcij.

Podana je funkcija ... #9

... izračunaj njen odvod in dokaži zapisano enakost.

Enačba tangente in normale #10a

Izračunaj enačbo tangente in normale na graf dane funkcije.

Tangenta in naklonski kot #13a

Izračunaj točke, v katerih imajo tangente na dano funkcijo naklonski kot 45 stopinj.

Naraščanje, padanje funkcije in prevoj #18

Pokaži, ali je funkcija naraščajoča ali padajoča in izračunaj prevoje.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...