... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Metrična geometrija v prostorus postopki reševanja in video razlago

Že iz prvega razreda osnovne šole se pojavljajo izrazi kocka, kvader, valj, stožec, krogla... Ob spoznavanju tega poglavja pa srednješolci ne ponovijo le izrazov, temveč računajo zahtevnejše površine in prostornine, razne naklonske... Težje naloge pa ponudijo povezavo med vsemi omenjenimi telesi.
Metrična geometrija v prostoru: Prizma
Metrična geometrija v prostoru
Prizma
Odpri poglavje
[ #23 ]
Metrična geometrija v prostoru
Prizma
Izbrano podpoglavje 'Prizma' zajema 62 rešenih primerov s postopki ter 19 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-06-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 6,20 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Metrična geometrija v prostoru: Piramida
Metrična geometrija v prostoru
Piramida
Odpri poglavje
[ #13 ]
Metrična geometrija v prostoru
Piramida
Izbrano podpoglavje 'Piramida' zajema 54 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-06-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Metrična geometrija v prostoru: Valj
Metrična geometrija v prostoru
Valj
Odpri poglavje
[ #6 ]
Metrična geometrija v prostoru
Valj
Izbrano podpoglavje 'Valj' zajema 33 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-06-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 3,30 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Metrična geometrija v prostoru: Stožec
Metrična geometrija v prostoru
Stožec
Odpri poglavje
[ #9 ]
Metrična geometrija v prostoru
Stožec
Izbrano podpoglavje 'Stožec' zajema 29 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-06-04

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 2,90 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Metrična geometrija v prostoru: Krogla in mešane naloge
Metrična geometrija v prostoru
Krogla in mešane naloge
Odpri poglavje
[ #12 ]
Metrična geometrija v prostoru
Krogla in mešane naloge
Izbrano podpoglavje 'Krogla in mešane naloge' zajema 32 rešenih primerov s postopki ter 9 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-06-05

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 3,20 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.3 od 5.0 [ #4 ]
Slika izdelka je simbolična.
Metrična geometrija v prostoru
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 03-06-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

 • Prizma
 • Piramida
 • Valj
 • Stožec
 • Krogla in mešane naloge

 • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Metrična geometrija v prostoru' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

  Hitri nakup skripte

  Tiskana oblika poglavja 25,20 € z DDV

  Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.