040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.4 od 5.0 [ #17 ]
Zaporedja
Aritmetično zaporedje

Aritmetično zaporedje ima lastnost, da je razlika (diferenca) med vsakima sosednjima členoma konstantna. Izračunati znamo poljubni člen zaporedja in vsoto prvih nekaj členov zaporedja.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 9,70 € z DDV

Koda izdelka: 04-01-02

Ob zakupu poglavja 'Aritmetično zaporedje' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
47
primeri s postopki
97
video teorije
0
video primeri
21
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Video teorija v pripravi ...
Aritmetično zaporedje #1

Pri dani nalogi bomo spoznali osnovne pojme aritmetičnega zaporedja.

Splošni člen zaporedja #3b

S pomočjo prvega in šestega člena, zapišimo splošni člen aritmetičnega zaporedja..

Splošni člen zaporedja #3c

Z enačbo za splošni člen zaporedja razpišemo višje člene zaporedja in izračunamo diferenco ter prvi člen.

Odkleni dostop: 9,70 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Poišči x #9a

V nalogi ponovimo reševanje linearne enačbe.

Poišči x #9e

V nalogi ponovimo reševanje iracionalne enačbe.

Poišči x #9j

V nalogi ponovimo reševanje eksponentne enačbe.

Poišči x #9k

V nalogi ponovimo reševanje logaritemske enačbe.

Poišči x #9n

V nalogi ponovimo reševanje trigonometrične enačbe.

Poišči člen... #14

... ki je enak svojemu indeksu.

Med dve števili vrini nekaj števil #15a

S pomočjo danih dveh števil in lastnosti AZ, poiščemo vrinjene člene.

Splošni člen in AZ #21

V splošnem moramo dokazati, da je zaporedje aritmetično.

Enačba višje stopnje in AZ #22

Rešitve dane enačbe predstavljajo tri člene AZ. Zapisati moramo splošni člen.

Notranji koti trikotnika in AZ #24

Podan je najmanjši kot, s pomočjo definicije AZ pa izračunamo še preostala kota.

Vsota prvih 50 členov #27d

Iz zaporedja razberemo potrebne podatke in s pomočjo formule izračunamo vsoto 50. členov AZ.

Vsota prvih 13 členov #28b

Iz danih podatkov izračunamo željeno vsoto.

Vsota prvih 20 členov #28c

Iz danih podatkov izračunamo željeno vsoto.

Vsota zaporedja #33

S pomočjo formul za vsoto in splošni člen zaporedja rešimo dano nalogo.

Koliko členov moramo sešteti, da dobimo vsoto 2.730? #36a

S pomočjo formule za vsoto rešimo dano nalogo.

Reši enačbo #37a

S pomočjo formul za vsoto in splošni člen zaporedja rešimo dano enačbo.

Vsota večja od 143 #40

Koliko členov moramo sešteti, da bo vsota večja od 143?

Vsota prvih 35 naravnih lihih števil #43a

S pomočjo AZ seštejemo dana liha števila.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.