... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.6 od 5.0 [ #31 ]
Stožnice
Elipsa

Elipsa je množica točk v ravnini, katerih vsota razdalj os dveh izbrabih točk (gorišč) je konstantna. Enačbo elipse poznamo v središčni ali premaknjeni legi. Polosi elipse označimo z a in b.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,20 € z DDV

Koda izdelka: 03-03-02

Ob zakupu podpoglavja 'Elipsa' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
16
primeri s postopki
42
video teorije
0
video primeri
22
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 99 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Enačba elipse v središčni legi #1a

S pomočjo male in velike polosi zapišemo enačbo elipse v središčni legi.

Enačba elipse v središčni legi #1b

S pomočjo linearne ekscentričnosti izračunamo in zapišemo enačbo elipse v središčni legi.

Nariši elispo v središčni legi #2a

S pomočjo male in velike polosi (a>b) narišemo elipso v središčni legi.

Odkleni dostop: 4,20 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Nariši elispo v središčni legi #2b

S pomočjo male in velike polosi (b>a) narišemo elipso v središčni legi.

Enačba elipse v središčni legi (a>b) #3

Izračunamo temena elipse ter linearno in numerično ekscentričnost.

Enačba elipse v središčni legi (b>a) #4

Izračunamo temena elipse ter linearno in numerično ekscentričnost.

Enačba elipse v središčni legi (a>b) #5

Zapiši enačbo elipse, ki jo dobimo tako, da prvotno elipso zavrtimo okoli koordinatnega izhodišča.

Zapiši enačbo elipse ... #6a

... v središčni legi, za katero velja ...

Zapiši enačbo elipse ... #6c

... v središčni legi, za katero velja, da premica poteka skozi temeni elipse.

Zapiši enačbo elipse ... #6e

... v središčni legi, za katero velja, da premica poteka skozi teme in gorišče elipse.

Zapiši enačbo elipse ... #6f

... v središčni legi, za katero velja ...

Zapiši enačbo elipse ... #7a

... v središčni legi, ki poteka skozi točki A in B.

Presečišče elipse in premice #8b

Izračunaj skupne točke elipse in premice.

Dolžina tetive #9

Izračunaj dolžino tetive, ki jo od elipse odreže premica.

Ploščina kolobarja #10

Izračunaj ploščino kolobarja, ki ga dobiš, če elipsi očrtaš in včrtaš krog.

Elipsa v premaknjeni legi #11a

Zapiši središče in nariši elipso.

Elipsa v premaknjeni legi #11b

Zapiši temena in gorišči.

Presečišče z y osjo #11c

Izračunaj presečišča elipse z y osjo.

Ali enačba predstavlja elipso? #12a

Preoblikuj zapisano enačbo in če je to enačba elipse, jo nariši.

Ali enačba predstavlja elipso? #12b

Preoblikuj zapisano enačbo in če je to enačba elipse, jo nariši.

Ali enačba predstavlja elipso? #12c

Preoblikuj zapisano enačbo in če je to enačba elipse, jo nariši.

Zapiši enačbo elipse v premaknjeni legi #14

Iz danih podatkov zapiši enačbo elipse v premaknjeni legi.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...