... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.2 od 5.0 [ #23 ]
Metrična geometrija v prostoru
Prizma

Pokončna prizma je oglato telo, omejeno z dvema vzporednima skladnima n-kotnikoma (osnovna ploskev) in n pravokotniki. Prizma je lahko tudi poševna, v tem primeru so stranske ploskve paralelogrami. Prizma je lahko pravilna, enakoroba, ima osni presek, ...

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,20 € z DDV

Koda izdelka: 03-06-01

Ob zakupu podpoglavja 'Prizma' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
42
primeri s postopki
62
video teorije
1
video primeri
18
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 90 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Višina kocke #1

S pomočjo podatka o višini kocke, bomo izračunali telesno diagonalo kocke.

Kocka in telesna diagonala #2

Edini podatek, ki ga imamo o kocki, je telesna diagonala. Med računanjem bomo ponovili še kotne funkcije pri izračunu kota med telesno diagonalo in osnovnim robom.

Štiristrana pravilna prizma #4

Izračunati moramo prostornino prizme.

Odkleni dostop: 6,20 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Kvader in razmerje robov #6

Izračunati moramo prostornino in telesno diagonalo prizme.

Gostota kocke #9

Izračunaj maso in površino kocke.

Kvader in razmerje robov #12

Izračunati moramo dolžino robov in prostornino danega kvadra.

Kvader in razmerje robov #14

Preko danih podatkov moramo izračunati telesno diagonalo kvadra.

Pravilna tristrana prizma #17

Izračunaj plašč in površino prizme.

Enakoroba tristrana prizma #18

Preko podane prostornine prizme bomo izračunali njen osnovni rob in površino.

Vsota dolžin kvadra #26

Preko vsote in razmerja dolžin kvadra izračunamo površino in prostornino kvadra.

Prostornina in cena deske #27

Preko dimenzij deske bomo z razumevanjem kvadra izračunali prostornino in ceno deske.

Zelenjavni vrt in rezervoar vode #28

Glede na količino vode, ki jo potrebujemo za zalivanje vrta, moramo izračunati dimenzije rezervoarja vode v obliki kocke.

Tristrana prizma #24

Podane imamo osnovne robove in višino prizme, izračunati pa je potrebno njeno površino in prostornino.

Tristrana prizma #25

Ker je višina prizme je enaka polmeru osnovni ploskvi očrtanega kroga, se bomo spomnili nekaterih formul iz ravninske geometrije.

Pravilna šeststrana prizma #30

Izračunati moramo rob osnovne ploskve in površino prizme.

Kocka in procenti #32

Rob kocke povečamo za 10 %. Kaj se zgodi s površino in prostornino nove kocke glede na prvotno kocko?

Tristrana prizma #32

Pri iskanju rešitve moramo uporabiti Pitagorov in kosinusni izrek.

Podvojena površina #35

Kocki podvojimo površino. Kaj se zgodi s prostornino?

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...