... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Verjetnostni računs postopki reševanja in video razlago

O verjetnosti se naši možgani sprašujejo vsak dan: kolikšna je danes verjetnost, da bom vprašan, kolikošna je verjetnost, da zadanem na lotu... Zato srednješolce to poglavje zopet popelje v konkretene primere računanja verjetnosti v različnih situacijah. Spoznajo tudi pojem pogojna verjetnost ter Bernoullijev obrazec. Osnova za znanje verjetnosti je poglavje kombinatorike, zato je zelo pomembno, da smo ga z vajo utrdili.
Verjetnostni račun: Računanje verjetnosti
Verjetnostni račun
Računanje verjetnosti
Odpri poglavje
[ #10 ]
Verjetnostni račun
Računanje verjetnosti
Izbrano podpoglavje 'Računanje verjetnosti' zajema 99 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-03-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 9,90 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Verjetnostni račun: Pogojna verjetnost in verjetnost produkta
Verjetnostni račun
Pogojna verjetnost in verjetnost produkta
Odpri poglavje
[ #6 ]
Verjetnostni račun
Pogojna verjetnost in verjetnost produkta
Izbrano podpoglavje 'Pogojna verjetnost in verjetnost produkta' zajema 82 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 27 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-03-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 8,20 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Verjetnostni račun: Zaporedje neodvisnih poskusov (Bernoullijev obrazec)
Verjetnostni račun
Zaporedje neodvisnih poskusov (Bernoullijev obrazec)
Odpri poglavje
[ #5 ]
Verjetnostni račun
Zaporedje neodvisnih poskusov (Bernoullijev obrazec)
Izbrano podpoglavje 'Zaporedje neodvisnih poskusov (Bernoullijev obrazec)' zajema 11 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 7 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-03-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 1,10 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.3 od 5.0 [ #3 ]
Slika izdelka je simbolična.
Verjetnostni račun
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 04-03-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

  • Računanje verjetnosti
  • Pogojna verjetnost in verjetnost produkta
  • Zaporedje neodvisnih poskusov (Bernoullijev obrazec)

  • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Verjetnostni račun' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

    Hitri nakup skripte

    Tiskana oblika poglavja 23,04 € z DDV

    Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.