... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.2 od 5.0 [ #34 ]
Osnove logike in teorije množic
Izjave in izjavne povezave

Predmet proučevanja logike so izjave. Izjava je poved ali stavek, za katero se lahko odločimo ali je pravilna ali ne. V tem poglavju spoznamo negacijo, konjunkcijo, disjunkcijo, implikacijo in ekvivalenco.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,50 € z DDV

Koda izdelka: 01-03-01

Ob zakupu podpoglavja 'Izjave in izjavne povezave' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
22
primeri s postopki
45
video teorije
1
video primeri
11
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 45 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Ugotovi pravilnost sestavljene izjave #4

Z nekaj osnovnega računanja bomo ugotovili pravilnost osnovnih izjav, nato pa bomo po pravilih iz tabel ugotovili še pravilnost sestavljene izjave.

Ali je dana izjava pravilna? #5c

S pomočjo znanja o potencah in razliki kvadratov bomo določili tudi pravilnost dane sestavljene izjave.

Ali je dana izjava pravilna? #5d

S pomočjo znanja o največjem skupnem delitelju, najmanjšem skupnem večkratniku in različnih številskih sistemov bomo določili tudi pravilnost dane sestavljene izjave.

Odkleni dostop: 4,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Določi logično vrednost sestavljene izjave #6d

S pomočjo znanja o kriteriju deljivosti bomo določili tudi logično vrednost dane sestavljene izjave.

Pravilnostna tabela sestavljene izjave dveh različnih izjav #13a

Ko imamo dve različni sestavljeni izjavi, ima pravilnostna tabela štiri vrstice.

Pravilnostna tabela sestavljene izjave dveh različnih izjav #14a

Ko imamo dve različni sestavljeni izjavi, ima pravilnostna tabela štiri vrstice.

Pravilnostna tabela sestavljene izjave treh različnih izjav #15a

Ko imamo tri različne sestavljene izjave, ima pravilnostna tabela osem vrstic.

Tavtologija #16a

Izjavni izraz je tavtologija, ko je izjavni izraz vedno pravilen, ne glede na pravilnost ali nepravilnost osnovnih izjav.

Protislovje #17a

Izjavni izraz je protislovje, ko je izjavni izraz vedno nepravilen, ne glede na pravilnost ali nepravilnost osnovnih izjav.

Ekvivalentnost oziroma enakovrednost izjav #18a

Izjavi sta ekvivalentni natanko tedaj, ko imata pri vsakem naboru logičnih vrednosti osnovnih izjav enako končno logično vrednost.

Kdaj je pravilna sestavljena izjava? #21a

Podano imamo le eno izmed dveh osnovnih izjav. Ugotoviti moramo, kdaj bo pravilna dana sestavljena izjava.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...