... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #41 ]
Naravna in cela števila
Številski sistemi

Desetiški sistem je del našega vsakdana, dvojiški sistem pa je skrit v računalniškem svetu. Vsako število zapisano v kateremkoli številskem sistemu lahko napišemo na daljši ali krajši način. Iz enega sistema v drugega lahko prehajamo s preprostimi računskimi operacijami.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,60 € z DDV

Koda izdelka: 01-01-04

Ob zakupu podpoglavja 'Številski sistemi' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
11
primeri s postopki
36
video teorije
1
video primeri
9
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 18 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Krajši zapis števila v nekem številskem sestavu #1a

Prehod števila v nakazanem številskem sistemu/sestavu iz daljšega v krajši sistem/sestav.

Daljši zapis števila v nekem številskem sestavu #2a

Prehod števila v nakazanem številskem sistemu/sestavu iz krajšega v daljši sistem/sestav s pomočjo vsote potenc.

Pretvorimo v desetiški sistem #3a

Število v nedesetiškem sistemu pretvorimo v desetiškega s pomočjo zapisa vsote potenc števila v danem številskem sistemu.

Odkleni dostop: 3,60 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Pretvorimo iz desetiškega sistema #4a

Število v desetiškem sistemu pretvorimo v drug sistem, tako da dano število (in nadalje količnike) delimo s številom, katerega številski sestav želimo imeti in si izpisujemo ostanke.

Pretvorimo iz desetiškega in v desetiški sistem #5

Uporabimo znanje pretvarjanja v obe smeri, s pomočjo razpisa potenc ali deljenja s številom, ki predstavlja sistem, katerega želimo imeti.

Seštej izraz brez pretvarjanja v druge sisteme #8c

Seštevamo dve števili v petiškem sestavu, kjer moramo biti pozorni na to, da cifer od 5 naprej ne smemo uporabljati.

Seštej izraz brez pretvarjanja v druge sisteme #8f

Seštevamo dve števili v dvojiškem sestavu, kjer moramo biti pozorni na to, da cifer od 2 naprej ne smemo uporabljati.

Reši enačbo, zapisano v različnih sestavih #9

Pri reševanju enačbe uporabimo znanje pretvarjanja v desetiški sistem in iz desetiškega v druge sisteme.

Poišči številski sestav za katerega velja dana enačba #10a

Pri reševanju enačbe si pomagamo s pomočjo daljšega zapisa števila (s pomočjo vsote potenc v danem številskem sestavi x).

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...