... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.9 od 5.0 [ #95 ]
Video teorija v pripravi ...
Kvadrat dvočlenika #1a

Kvadriraj vsoto dvočlenika.

Kvadrat dvočlenika #1d

Kvadriraj razliko dvočlenika.

Kvadrat dvočlenika #1f

Kvadriraj vsoto oz. razliko dvočlenika.

Kvadrat dvočlenika #1g

Kvadriraj razliko dvočlenika.

Kvadrat dvočlenika #1i

Pri kvadriranju razčistimo problem, če se v oklepaju pri dvočleniku pojavita dva negativna predznaka.

Kvadrat dvočlenika #1j

Naloga poveže kvadriranje razlike dvočlenika s potencami naravnih števil.

Kvadrat dvočlenika #1m

KTežja naloga poveže kvadriranje razlike dvočlenika s potencami naravnih števil.

Kvadrat vsote dvočlenika z neznanko v eksponentu #2a

Pri reševanju naloge se spomnimo pravil potenc z naravnimi eksponenti in zaradi neznanke v eksponentu moramo biti še bolj natančni.

Poenostavi težji izraz #3a

V danem primeru vidimo ali smo prav razumeli vsa pravila pri kvadriranju dvočklenika in potenc z naravnimi eksponenti.

Kub vsote dvočlenika #4a

Dan izraz kubiramo po pravilu.

Kub razlike dvočlenika #4b

Dan izraz kubiramo po pravilu.

Kub vsote dvočlenika #4e

Dan izraz kubiramo po pravilu.

Kub razlike dvočlenika #4f

Dan izraz kubiramo po pravilu.

Kubiranje dvočlenika z negativnim predznakom #4h

Ko so negativni predznaki postavljeni drugače, kot smo navajeni, se ne smemo ustrašiti. Uredimo dvočlenik tako, da nam bo lažje in kubiramo po formuli.

Poračunaj #5a

Pomagaj si s kvadriranjem dvočlenikov.

Poračunaj #5b

Pomagaj si s kvadriranjem dvočlenikov.

Potenciranje dvočlenika na 4 #6d

Pri potenciranju z eksponenti, ki so večji od tri, si pomagamo s Pascalovim trikotnikom.

Kvadrat tročlenika #8a

Tročlenik kvadriramo po formuli za kvadrat vsote tročlenika.

Kvadrat tročlenika #8c

Tročlenik kvadriramo po formuli, kjer pazimo, da negativne predznake jemljemo kot del člena v tročleniku.

Razlika kvadratov #9a

Dano razliko zapiši kot produkt.

Razlika kvadratov #9b

Dano razliko zapiši kot produkt.

Razlika kvadratov #9c

Dano razliko zapiši kot produkt.

Izpostavljanje in razlika kvadratov #9g

Pri razstavljanju razlike dvočlenika nam sodo število v eksponentu pove, da bo šlo za razliko kvadratov.

Izpostavljanje in razlika kvadratov #9h

Pri razstavljanju razlike dvočlenika nam sodo število v eksponentu pove, da bo šlo za razliko kvadratov.

Razlika kvadratov in negativni predznak #9i

Ko so negativni predznaki postavljeni drugače, kot smo navajeni, se ne smemo ustrašiti. Dvočlenik uredimo tako, da lahko izraz razstavimo po formuli.

Razlika kvadratov #9m

Dano razliko zapiši kot produkt.

Razlika kvadratov #10a

Če lahko v razliki dveh členov zapišemo vsakega izmed členov kot nek kvadrat, uporabimo za razstavljanje formulo razlike kvadratov.

Razstavljanje in razlika kvadratov #10c

Če se da, vedno najprej izpostavimo skupni faktor in nato razstavimo izraz, ki ostane.

Težji izraz razstavljanja in razlika kvadratov #10f

Če se da, vedno najprej izpostavimo skupni faktor in nato razstavimo izraz, ki ostane.

Težji izraz razstavljanja in razlika kvadratov #10g

Če se da, vedno najprej izpostavimo skupni faktor in nato razstavimo izraz, ki ostane.

Razlika kvadratov #10h

Če v enem izmed dvočlenikov nastopa število 1, je to 1 na kvadrat.

Skrita razlika kvadratov #11a

Nekatere primere moramo pogledati "od daleč", da opazimo razliko kvadratov. Pozorni moramo biti, da danih izrazov ne gremo poenostavljati. Upoštevati moramo navodilo, ki pravi naj razstavimo.

Skrita razlika kvadratov #11b

Nekatere primere moramo pogledati "od daleč", da opazimo razliko kvadratov. Pozorni moramo biti, da danih izrazov ne gremo poenostavljati. Upoštevati moramo navodilo, ki pravi naj razstavimo.

Skrita razlika kvadratov #11d

Nekatere primere moramo pogledati "od daleč", da opazimo razliko kvadratov. Pozorni moramo biti, da danih izrazov ne gremo poenostavljati. Upoštevati moramo navodilo, ki pravi naj razstavimo.

Razlika členov s sodim eksponentom #12a

Če imamo v razliki dveh členov sode eksponente večje od dva, si pomagamo z razliko kvadratov. Dane člene zapišemo kot kvadrate.

Razlika členov s sodim eksponentom #12c

Če imamo v razliki dveh členov sode eksponente večje od dva, si pomagamo z razliko kvadratov. Dane člene zapišemo kot kvadrate.

Razlika členov s sodim eksponentom s trikom #12d

Če nas minus pri prvem členu moti, zamenjamo člena in reševanje bo lažje.

Razlika kubov #14a

Ko imamo razliko dveh členov, eksponenti v obeh členih pa so enaki tri, uporabimo formulo razlike kubov.

Vsota kubov #14c

Ko imamo vsoto dveh členov, eksponenti v obeh členih pa so enaki tri, uporabimo formulo vsote kubov.

Razlika kubov #14e

Ko imamo razliko dveh členov, eksponenti v obeh členih pa so enaki tri, uporabimo formulo razlike kubov.

Vsota kubov #14f

Ko imamo vsoto dveh členov, eksponenti v obeh členih pa so enaki tri, uporabimo formulo vsote kubov.

Razstavi #15a

Izrazi, kjer imamo razliko dveh členov, stopnja pa je večkratnik števil 2 in 3, nam ponujajo uporabo večih formul razstavljanja naenkrat v razstavljanju danega izraza.

Vsota kubov #15d

Pri razstavljanju si pomagamo s formulo za vsoto kubov.

Razstavljanje razlike dvočlenika z lihimi eksponenti #16a

Pri razstavljanju si pomagamo s splošno formulo za razstavljanje razlike dvočlenikov z lihimi eksponenti.

Razstavljanje vsote dvočlenika z lihimi eksponenti #16b

Pri razstavljanju si pomagamo s splošno formulo za razstavljanje vsote dvočlenikov z lihimi eksponenti.

Vietovo pravilo - lažji primer #19a

Pri razstavljanju tročlenikov si pomagamo z Vietovim pravilom.

Vietovo pravilo - lažji primer #19b

Pri razstavljanju tročlenikov si pomagamo z Vietovim pravilom.

Vietovo pravilo - lažji primer #19c

Pri razstavljanju tročlenikov si pomagamo z Vietovim pravilom.

Vietovo pravilo - težji primer #20a

Pri razstavljanju tročlenikov si pomagamo z Vietovim pravilom, najprej pa izpostavimo skupni faktor.

Vietovo pravilo - težji primer #20b

Pri razstavljanju tročlenikov si pomagamo z Vietovim pravilom, najprej pa izpostavimo skupni faktor.

Vietovo pravilo - težji primer #20c

Pri razstavljanju tročlenikov si pomagamo z Vietovim pravilom, najprej pa izpostavimo skupni faktor.

Vietovo pravilo - težji primer #20k

Pri razstavljanju tročlenikov si pomagamo z Vietovim pravilom, najprej pa izpostavimo skupni faktor.

Razstavljanje in Vietovo pravilo #21a

Tudi pri sledečem izrazu si pri razstavljanju pomagamo z Vietovim pravilom.

Razstavljanje in Vietovo pravilo #21c

Tudi pri sledečem izrazu si pri razstavljanju pomagamo z Vietovim pravilom.

Vietovo pravilo s potenco na 4 #22a

Dane bikvadratne izraze razstavimo z razumevanjem Vietovega pravila.

Vietovo pravilo s potenco na 4 #22e

Dane bikvadratne izraze razstavimo z razumevanjem Vietovega pravila.

Vietovo pravilo in 6 v eksponentu #23a

Pri raztavljanju danih tročlenikov moramo zopet pogledati iz Vidika Vietovega pravila in na ta način razstaviti izraz.

Razstavljanje štiričlenika - lažji primer #25a

Razstavljanja štiričlenikov se lotimo tako, da združimo po dva člena in izpostavimo skupni faktor danih dveh členov.

Razstavljanje štiričlenika - lažji primer #25b

Razstavljanja štiričlenikov se lotimo tako, da združimo po dva člena in izpostavimo skupni faktor danih dveh členov.

Razstavljanje štiričlenika - težji primer #25f

Predno se lotimo združevanja členov po dva in dva, izpostavimo skupni faktor.

Past štiričlenika #26a

Nekateri štiričleniki nam pripravljajo past in jih brez globljega razumevanja ne moremo razstaviti. V njih moramo videti formule razstavljanja po Vietovem pravilu, razliko kvadratov, kubov...

Past štiričlenika #26b

Nekateri štiričleniki nam pripravljajo past in jih brez globljega razumevanja ne moremo razstaviti. V njih moramo videti formule razstavljanja po Vietovem pravilu, razliko kvadratov, kubov...

Razstavljanje šestčlenika #28a

Pri razstavljanju šestčlenika združimo po dva člena ali po tri člene skupaj in izpostavimo skupni faktor združenih členov.

Poenostavi #29

Poenostavi.

Skrči in rezultat razstavi #30a

Skrči in rezultat razstavi.

Skrči in rezultat razstavi #30b

Skrči in rezultat razstavi.

Skrči in rezultat razstavi #30c

Skrči in rezultat razstavi.

Skrči in rezultat razstavi #32a

Skrči in rezultat razstavi.

Skrči in rezultat razstavi #32b

Skrči in rezultat razstavi.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...