... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.7 od 5.0 [ #101 ]
Naravna in cela števila
Izrazi in razstavljanje

Izraze razširjamo izrazov s pomočjo kvadrata ali kuba dvočlenika ter s kvadratom tročlenika. Izraz lahko zapišemo tudi kot produkt večih faktorjev. To lahko naredimo z izpostavljanjem skupnega faktorja, z razliko kvadratov, z vsoto in razliko kubov, z Vietovim pravilom, ...

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 20,50 € z DDV

Koda izdelka: 01-01-03

Ob zakupu podpoglavja 'Izrazi in razstavljanje' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
35
primeri s postopki
205
video teorije
0
video primeri
72
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 176 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Kvadrat dvočlenika #1a

Kvadriraj vsoto dvočlenika.

Kvadrat dvočlenika #1d

Kvadriraj razliko dvočlenika.

Kvadrat dvočlenika #1f

Kvadriraj vsoto oz. razliko dvočlenika.

Odkleni dostop: 20,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Kvadrat dvočlenika #1g

Kvadriraj razliko dvočlenika.

Kvadrat dvočlenika #1i

Pri kvadriranju razčistimo problem, če se v oklepaju pri dvočleniku pojavita dva negativna predznaka.

Kvadrat dvočlenika #1j

Naloga poveže kvadriranje razlike dvočlenika s potencami naravnih števil.

Kvadrat dvočlenika #1m

KTežja naloga poveže kvadriranje razlike dvočlenika s potencami naravnih števil.

Kvadrat vsote dvočlenika z neznanko v eksponentu #2a

Pri reševanju naloge se spomnimo pravil potenc z naravnimi eksponenti in zaradi neznanke v eksponentu moramo biti še bolj natančni.

Poenostavi težji izraz #3a

V danem primeru vidimo ali smo prav razumeli vsa pravila pri kvadriranju dvočklenika in potenc z naravnimi eksponenti.

Kub vsote dvočlenika #4a

Dan izraz kubiramo po pravilu.

Kub razlike dvočlenika #4b

Dan izraz kubiramo po pravilu.

Kub vsote dvočlenika #4e

Dan izraz kubiramo po pravilu.

Kub razlike dvočlenika #4f

Dan izraz kubiramo po pravilu.

Kubiranje dvočlenika z negativnim predznakom #4h

Ko so negativni predznaki postavljeni drugače, kot smo navajeni, se ne smemo ustrašiti. Uredimo dvočlenik tako, da nam bo lažje in kubiramo po formuli.

Poračunaj #5a

Pomagaj si s kvadriranjem dvočlenikov.

Poračunaj #5b

Pomagaj si s kvadriranjem dvočlenikov.

Potenciranje dvočlenika na 4 #6d

Pri potenciranju z eksponenti, ki so večji od tri, si pomagamo s Pascalovim trikotnikom.

Kvadrat tročlenika #8a

Tročlenik kvadriramo po formuli za kvadrat vsote tročlenika.

Kvadrat tročlenika #8c

Tročlenik kvadriramo po formuli, kjer pazimo, da negativne predznake jemljemo kot del člena v tročleniku.

Razlika kvadratov #9a

Dano razliko zapiši kot produkt.

Razlika kvadratov #9b

Dano razliko zapiši kot produkt.

Razlika kvadratov #9c

Dano razliko zapiši kot produkt.

Izpostavljanje in razlika kvadratov #9g

Pri razstavljanju razlike dvočlenika nam sodo število v eksponentu pove, da bo šlo za razliko kvadratov.

Izpostavljanje in razlika kvadratov #9h

Pri razstavljanju razlike dvočlenika nam sodo število v eksponentu pove, da bo šlo za razliko kvadratov.

Razlika kvadratov in negativni predznak #9i

Ko so negativni predznaki postavljeni drugače, kot smo navajeni, se ne smemo ustrašiti. Dvočlenik uredimo tako, da lahko izraz razstavimo po formuli.

Razlika kvadratov #9m

Dano razliko zapiši kot produkt.

Razlika kvadratov #10a

Če lahko v razliki dveh členov zapišemo vsakega izmed členov kot nek kvadrat, uporabimo za razstavljanje formulo razlike kvadratov.

Razstavljanje in razlika kvadratov #10c

Če se da, vedno najprej izpostavimo skupni faktor in nato razstavimo izraz, ki ostane.

Težji izraz razstavljanja in razlika kvadratov #10f

Če se da, vedno najprej izpostavimo skupni faktor in nato razstavimo izraz, ki ostane.

Težji izraz razstavljanja in razlika kvadratov #10g

Če se da, vedno najprej izpostavimo skupni faktor in nato razstavimo izraz, ki ostane.

Razlika kvadratov #10h

Če v enem izmed dvočlenikov nastopa število 1, je to 1 na kvadrat.

Skrita razlika kvadratov #11a

Nekatere primere moramo pogledati "od daleč", da opazimo razliko kvadratov. Pozorni moramo biti, da danih izrazov ne gremo poenostavljati. Upoštevati moramo navodilo, ki pravi naj razstavimo.

Skrita razlika kvadratov #11b

Nekatere primere moramo pogledati "od daleč", da opazimo razliko kvadratov. Pozorni moramo biti, da danih izrazov ne gremo poenostavljati. Upoštevati moramo navodilo, ki pravi naj razstavimo.

Skrita razlika kvadratov #11d

Nekatere primere moramo pogledati "od daleč", da opazimo razliko kvadratov. Pozorni moramo biti, da danih izrazov ne gremo poenostavljati. Upoštevati moramo navodilo, ki pravi naj razstavimo.

Razlika členov s sodim eksponentom #12a

Če imamo v razliki dveh členov sode eksponente večje od dva, si pomagamo z razliko kvadratov. Dane člene zapišemo kot kvadrate.

Razlika členov s sodim eksponentom #12c

Če imamo v razliki dveh členov sode eksponente večje od dva, si pomagamo z razliko kvadratov. Dane člene zapišemo kot kvadrate.

Razlika členov s sodim eksponentom s trikom #12d

Če nas minus pri prvem členu moti, zamenjamo člena in reševanje bo lažje.

Razlika kubov #14a

Ko imamo razliko dveh členov, eksponenti v obeh členih pa so enaki tri, uporabimo formulo razlike kubov.

Vsota kubov #14c

Ko imamo vsoto dveh členov, eksponenti v obeh členih pa so enaki tri, uporabimo formulo vsote kubov.

Razlika kubov #14e

Ko imamo razliko dveh členov, eksponenti v obeh členih pa so enaki tri, uporabimo formulo razlike kubov.

Vsota kubov #14f

Ko imamo vsoto dveh členov, eksponenti v obeh členih pa so enaki tri, uporabimo formulo vsote kubov.

Razstavi #15a

Izrazi, kjer imamo razliko dveh členov, stopnja pa je večkratnik števil 2 in 3, nam ponujajo uporabo večih formul razstavljanja naenkrat v razstavljanju danega izraza.

Vsota kubov #15d

Pri razstavljanju si pomagamo s formulo za vsoto kubov.

Razstavljanje razlike dvočlenika z lihimi eksponenti #16a

Pri razstavljanju si pomagamo s splošno formulo za razstavljanje razlike dvočlenikov z lihimi eksponenti.

Razstavljanje vsote dvočlenika z lihimi eksponenti #16b

Pri razstavljanju si pomagamo s splošno formulo za razstavljanje vsote dvočlenikov z lihimi eksponenti.

Razstavi #17a

Razstavi.

Razstavi #17b

Razstavi.

Vietovo pravilo - lažji primer #19a

Pri razstavljanju tročlenikov si pomagamo z Vietovim pravilom.

Vietovo pravilo - lažji primer #19b

Pri razstavljanju tročlenikov si pomagamo z Vietovim pravilom.

Vietovo pravilo - lažji primer #19c

Pri razstavljanju tročlenikov si pomagamo z Vietovim pravilom.

Vietovo pravilo - težji primer #20a

Pri razstavljanju tročlenikov si pomagamo z Vietovim pravilom, najprej pa izpostavimo skupni faktor.

Vietovo pravilo - težji primer #20b

Pri razstavljanju tročlenikov si pomagamo z Vietovim pravilom, najprej pa izpostavimo skupni faktor.

Vietovo pravilo - težji primer #20c

Pri razstavljanju tročlenikov si pomagamo z Vietovim pravilom, najprej pa izpostavimo skupni faktor.

Vietovo pravilo - težji primer #20k

Pri razstavljanju tročlenikov si pomagamo z Vietovim pravilom, najprej pa izpostavimo skupni faktor.

Razstavljanje in Vietovo pravilo #21a

Tudi pri sledečem izrazu si pri razstavljanju pomagamo z Vietovim pravilom.

Razstavljanje in Vietovo pravilo #21c

Tudi pri sledečem izrazu si pri razstavljanju pomagamo z Vietovim pravilom.

Vietovo pravilo s potenco na 4 #22a

Dane bikvadratne izraze razstavimo z razumevanjem Vietovega pravila.

Vietovo pravilo s potenco na 4 #22e

Dane bikvadratne izraze razstavimo z razumevanjem Vietovega pravila.

Vietovo pravilo in 6 v eksponentu #23a

Pri raztavljanju danih tročlenikov moramo zopet pogledati iz Vidika Vietovega pravila in na ta način razstaviti izraz.

Razstavljanje štiričlenika - lažji primer #25a

Razstavljanja štiričlenikov se lotimo tako, da združimo po dva člena in izpostavimo skupni faktor danih dveh členov.

Razstavljanje štiričlenika - lažji primer #25b

Razstavljanja štiričlenikov se lotimo tako, da združimo po dva člena in izpostavimo skupni faktor danih dveh členov.

Razstavljanje štiričlenika - težji primer #25f

Predno se lotimo združevanja členov po dva in dva, izpostavimo skupni faktor.

Past štiričlenika #26a

Nekateri štiričleniki nam pripravljajo past in jih brez globljega razumevanja ne moremo razstaviti. V njih moramo videti formule razstavljanja po Vietovem pravilu, razliko kvadratov, kubov...

Past štiričlenika #26b

Nekateri štiričleniki nam pripravljajo past in jih brez globljega razumevanja ne moremo razstaviti. V njih moramo videti formule razstavljanja po Vietovem pravilu, razliko kvadratov, kubov...

Razstavljanje šestčlenika #28a

Pri razstavljanju šestčlenika združimo po dva člena ali po tri člene skupaj in izpostavimo skupni faktor združenih členov.

Poenostavi #29

Poenostavi.

Skrči in rezultat razstavi #30a

Skrči in rezultat razstavi.

Skrči in rezultat razstavi #30b

Skrči in rezultat razstavi.

Skrči in rezultat razstavi #30c

Skrči in rezultat razstavi.

Skrči in rezultat razstavi #32a

Skrči in rezultat razstavi.

Skrči in rezultat razstavi #32b

Skrči in rezultat razstavi.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...