... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Pitagorov izreks postopki reševanja in video razlago

Pitagorov izrek govori o povezavi med dolžinami stranic pravokotnega trikotnika. S pomočjo Pitagorovega izreka lahko izračunamo dolžine ene izmed stranic v pravokotnem trikotniku, če poznamo dolžini preostalih dveh stranic. Pravokotne trikotnike bomo našli v različnih likih in s pomočjo Pitagorovega izreka računali dolžine stranic.
Pitagorov izrek: Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku
Pitagorov izrek
Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku
Odpri poglavje
[ #18 ]
Pitagorov izrek
Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku
Izbrano podpoglavje 'Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku' zajema 45 rešenih primerov s postopki ter 24 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-09-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,50 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Pitagorov izrek: Uporaba Pitagorovega izreka v pravokotniku in kvadratu
Pitagorov izrek
Uporaba Pitagorovega izreka v pravokotniku in kvadratu
Odpri poglavje
[ #11 ]
Pitagorov izrek
Uporaba Pitagorovega izreka v pravokotniku in kvadratu
Izbrano podpoglavje 'Uporaba Pitagorovega izreka v pravokotniku in kvadratu' zajema 30 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-09-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 3,00 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Pitagorov izrek: Uporaba Pitagorovega izreka v enakokrakem in enakostraničnem trikotniku
Pitagorov izrek
Uporaba Pitagorovega izreka v enakokrakem in enakostraničnem trikotniku
Odpri poglavje
[ #8 ]
Pitagorov izrek
Uporaba Pitagorovega izreka v enakokrakem in enakostraničnem trik ...
Izbrano podpoglavje 'Uporaba Pitagorovega izreka v enakokrakem in enakostraničnem trikotniku' zajema 46 rešenih primerov s postopki ter 14 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-09-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,60 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.6 od 5.0 [ #9 ]
Slika izdelka je simbolična.
Pitagorov izrek
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 08-09-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

  • Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku
  • Uporaba Pitagorovega izreka v pravokotniku in kvadratu
  • Uporaba Pitagorovega izreka v enakokrakem in enakostraničnem trikotniku

  • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Pitagorov izrek' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

    Hitri nakup skripte

    Tiskana oblika poglavja 14,52 € z DDV

    Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.