... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.7 od 5.0 [ #34 ]
Odvod
Stacionarne točke, naraščanje in padanje funkcij

S pomočjo odvoda določamo različne lastnosti funkcij. Največkrat omenjena so naraščanje in padanje ter stacionarne točke funkcije.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 8,10 € z DDV

Koda izdelka: 04-06-03

Ob zakupu podpoglavja 'Stacionarne točke, naraščanje in padanje funkcij' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
25
primeri s postopki
81
video teorije
0
video primeri
11
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 59 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Stacionarne točke polinoma #1a

Stacionarne točke dobimo tako, da odvod funkcije enačimo z 0.

Stacionarne točke racionalne funkcije #1c

Stacionarne točke dobimo tako, da odvod funkcije enačimo z 0 in rešimo racionalno enačbo.

Lokalni ekstremi (minimumi, maksimumi) #2a

Med stacionarne točke spadajo tudi lokalni ekstremi, ki jim rečemo minimumi in maksimumi.

Odkleni dostop: 8,10 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Lokalni ekstremi (minimumi, maksimumi) #2b

Med stacionarne točke spadajo tudi lokalni ekstremi, ki jim rečemo minimumi in maksimumi.

Lokalni ekstremi (minimumi, maksimumi) #2d

Med stacionarne točke spada tudi vodoravni prevoj.

Lokalni ekstremi (minimumi, maksimumi) #2f

Med stacionarne točke spadajo tudi lokalni ekstremi, ki jim rečemo minimumi in maksimumi.

Nariši polinom #3a

S pomočjo izračuna ekstremov lahko polinom veliko bolj natančno narišemo.

Funkcija nima ekstremov #4a

Če želimo, da funkcija nima ekstremov, odvod funkcije ne sme biti enak 0 za noben x.

Nariši racionalno funkcijo #8

S pomočjo izračuna ekstremov lahko racionalno funkcijo veliko bolj natančno narišemo.

Intervali naraščanja in padanja #12a

S pomočjo računanja stacionarnih točk, določimo intervale naraščanja in padanja.

Določi lokalni ekstrem #16

Določi konstanto c tako, da bo imela funkcija lokalni ekstrem v x=3.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...