... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.8 od 5.0 [ #33 ]
Potence in koreni
Potence z racionalnimi eksponenti

Korene poljubnih stopenj lahko zapišemo kot potence z racionalnimi eksponenti. Za te potence veljajo enaka pravila, ki smo jih spoznali pri potencah s celimi eksponenti.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 8,30 € z DDV

Koda izdelka: 02-03-05

Ob zakupu podpoglavja 'Potence z racionalnimi eksponenti' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
18
primeri s postopki
83
video teorije
1
video primeri
23
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 93 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Produkt in kvocient potenc z racionalnim eksponentom #2b

Pomembno je, da imajo potence enake osnove, saj lahko uporabimo pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti.

Poenostavi #2f

Ko poenostavljamo potence z racionalnim eksponentom je najlažje računati z ulomki. Zato vsa decimalna števila najprj zapišemo z ulomki.

Poenostavi #3b

Pri poenostavljanju nam bodo prišla prav pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti.

Odkleni dostop: 8,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Poenostavi #3c

Pri poenostavljanju nam bodo prišla prav pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti.

Poenostavi #3h

Pri poenostavljanju nam bodo prišla prav pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti.

Poenostavi vsoto produkta potenc #4c

Pri poenostavljanju nam bodo prišla prav pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti.

Zmnoži razliko in vsoto dvočlenika #5a

Posamezni členi so potence z racionalnim eksponentom s skupno osnovo. Pri produktu osnovo prepišemo, eksponenta pa seštejemo.

Kvadrat vsote dvočlenika #5c

Posamezni členi so potence z racionalnim eksponentom s skupno osnovo. Pri potenciranju potence osnovo prepišemo, eksponenta pa zmnožimo.

Vsota potenc z racioanalnimi eksponenti #6a

Ko imamo vsoto poračunamo vsak člen posebaj. Spomnimo se, da lahko potenco z racionalni številom v eksponentu zapišemo s pomočjo korena. Izraz poračunamo in šele nato seštejemo.

Izračunaj #6c

Pri danem številskem izrazu se spomnimo, da lahko potenco z racionalni številom v eksponentu zapišemo s pomočjo korena.

Izračunaj #6f

Pri danem številskem izrazu se spomnimo, da lahko potenco z racionalni številom v eksponentu zapišemo s pomočjo korena.

Natančno izračunaj števila in jih uredi po velikosti #7

Pri poenostavljanju številskih izrazov ponovimo pravila računanja s koreni in potencami.

Poenostavi #8d

Pri poenostavljanju številskih izrazov ponovimo pravila računanja s koreni in potencami.

Poenostavi #8e

Pri poenostavljanju številskih izrazov ponovimo pravila računanja s koreni in potencami.

Izračunaj vrednost funkcije pri danem x #9e

Dano število x vstavimo v izraz in z upoštevanjem računskih pravil bomo izračunali iskano vrednost.

Poenostavi izraz #10b

Ko poenostavljamo potence z racionalnim eksponentom je najlažje računati z ulomki. Zato vsa decimalna števila najprj zapišemo z ulomki.

Izraz poenostavi do željene oblike #11

Izraz bomo najlažje poenostavili, če vsa števila zapišemo kot produkt potenc praštevil in uporabimo pravila za računanje s potencami.

Poišči število x #12

Enačbo bomo najlažje rešili, če vsa števila zapišemo kot produkt potenc praštevil in uporabimo pravila za računanje s potencami.

Poenostavi izraz in izračunaj njegovo vrednost #14

Pri poenostavljanju nam bodo prišla prav pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti.

Poenostavi izraz #16a

Pri poenostavljanju bomo ponovili računanje s koreni poljubnih stopenj.

Poenostavi izraz #17

Pri poenostavljanju bomo poleg potenc z racionalnimi eksponenti ponovili še racionalizavijo imenovalca in računanje s koreni.

Poenostavi izraz #18b

Pri vsoti potenc z enako osnovo in racionalnimi eksponenti bomo v imenovalcu in števcu najprej izpostavili najmanjši skupni faktor.

Poenostavi izraz #18e

V produktu dveh ulomkov nastopajo potence z enako osnovo in racionalnimi eksponenti. V imenovalcu in števcu bomo najprej izpostavili najmanjši skupni faktor.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...