... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Okrogla telesas postopki reševanja in video razlago

Okrogla geometrijska telesa so tista, kjer je vsaj ena ploskev telesa kriva. Mednje prištevamo valj, stožec in kroglo.
Okrogla telesa: Valj
Okrogla telesa
Valj
Odpri poglavje
[ #3 ]
Okrogla telesa
Valj
Izbrano podpoglavje 'Valj' zajema 28 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-07-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 2,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Okrogla telesa: Stožec
Okrogla telesa
Stožec
Odpri poglavje
[ #13 ]
Okrogla telesa
Stožec
Izbrano podpoglavje 'Stožec' zajema 22 rešenih primerov s postopki ter 9 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-07-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 2,20 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.8 od 5.0 [ #4 ]
Slika izdelka je simbolična.
Okrogla telesa
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 09-07-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

  • Valj
  • Stožec

  • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Okrogla telesa' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

    Hitri nakup skripte

    Tiskana oblika poglavja 6,00 € z DDV

    Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.