... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Izrazi in enačbes postopki reševanja in video razlago

Matematični zapis s črkami ali številkami imenujemo izraz. Poznamo številske izraze, ki so sestavljeni iz števil in računskih operacij, ter izraze s spremenljivkami, ki poleg števil in računskih operacij vsebujejo tudi črkovne oznake – spremenljivke. Računali bomo tudi vrednost izraza s spremenljivko in reševali enačbe.
Izrazi in enačbe: Izrazi s spremenljivko in vrednost izraza
Izrazi in enačbe
Izrazi s spremenljivko in vrednost izraza
Odpri poglavje
[ #8 ]
Izrazi in enačbe
Izrazi s spremenljivko in vrednost izraza
Izbrano podpoglavje 'Izrazi s spremenljivko in vrednost izraza' zajema 35 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-04-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 3,50 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Izrazi in enačbe: Računanje s spremenljivkami
Izrazi in enačbe
Računanje s spremenljivkami
Odpri poglavje
[ #11 ]
Izrazi in enačbe
Računanje s spremenljivkami
Izbrano podpoglavje 'Računanje s spremenljivkami' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 32 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-04-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,60 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.6 od 5.0 [ #12 ]
Slika izdelka je simbolična.
Izrazi in enačbe
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 07-04-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

  • Izrazi s spremenljivko in vrednost izraza
  • Računanje s spremenljivkami

  • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Izrazi in enačbe' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

    Hitri nakup skripte

    Tiskana oblika poglavja 10,92 € z DDV

    Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.