... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Poklicna maturas postopki reševanja in video razlago

Vaje zajemajo snov vseh letnikov izobraževanja. Naloge so načeloma krajšega tipa, nekatere po vsebujejo podvprašanja in so namenjene povezovanju snovi matematike.
Namen reševanja je ponoviti snov in se s tem pripraviti na maturo.
Poklicna matura: Poklicna matura (zbirka nalog)
Poklicna matura
Poklicna matura (zbirka nalog)
Odpri poglavje
[ #8 ]
Poklicna matura
Poklicna matura (zbirka nalog)
Izbrano podpoglavje 'Poklicna matura (zbirka nalog)' zajema 185 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 55 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-11-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 18,50 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.