... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Poklicna maturas postopki reševanja in video razlago

Vaje zajemajo snov vseh letnikov izobraževanja. Naloge so načeloma krajšega tipa, nekatere po vsebujejo podvprašanja in so namenjene povezovanju snovi matematike.
Namen reševanja je ponoviti snov in se s tem pripraviti na maturo.
Poklicna matura: Poklicna matura (zbirka nalog)
Poklicna matura
Poklicna matura (zbirka nalog)
Odpri poglavje
[ #10 ]
Poklicna matura
Poklicna matura (zbirka nalog)
Izbrano podpoglavje 'Poklicna matura (zbirka nalog)' zajema 185 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 55 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-11-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 18,50 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Poklicna matura: Poklicna matura spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
Poklicna matura
Poklicna matura spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
Odpri poglavje
[ #34 ]
Poklicna matura
Poklicna matura spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
Izbrano podpoglavje 'Poklicna matura spomladanski izpitni rok 6. junij 2020' zajema 18 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-11-09

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Poklicna matura: Poklicna matura zimski izpitni rok 2. februar 2021
Poklicna matura
Poklicna matura zimski izpitni rok 2. februar 2021
Odpri poglavje
[ #11 ]
Poklicna matura
Poklicna matura zimski izpitni rok 2. februar 2021
Izbrano podpoglavje 'Poklicna matura zimski izpitni rok 2. februar 2021' zajema 18 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-11-11

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.