... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Poklicna maturas postopki reševanja in video razlago

Vaje zajemajo snov vseh letnikov izobraževanja. Naloge so večinoma krajšega tipa, največkrat z dodatnimi podvprašanji in so namenjene povezovanju glavnih osnovnošolskih snovi, ki jih učenec sreča pri matematiki. Namen reševanja je ponoviti snov in se s tem pripraviti na maturo.
Poklicna matura: Poklicna matura (zbirka nalog)
Poklicna matura
Poklicna matura (zbirka nalog)
Odpri poglavje
[ #12 ]
Poklicna matura
Poklicna matura (zbirka nalog)
Izbrano podpoglavje 'Poklicna matura (zbirka nalog)' zajema 185 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 55 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-11-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 18,50 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Poklicna matura: Poklicna matura zimski izpitni rok 4. februar 2020
Poklicna matura
Poklicna matura zimski izpitni rok 4. februar 2020
Odpri poglavje
[ #6 ]
Poklicna matura
Poklicna matura zimski izpitni rok 4. februar 2020
Izbrano podpoglavje 'Poklicna matura zimski izpitni rok 4. februar 2020' zajema 24 rešenih primerov s postopki ter 15 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-11-08

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 6,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Poklicna matura: Poklicna matura spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
Poklicna matura
Poklicna matura spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
Odpri poglavje
[ #35 ]
Poklicna matura
Poklicna matura spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
Izbrano podpoglavje 'Poklicna matura spomladanski izpitni rok 6. junij 2020' zajema 18 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-11-09

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Poklicna matura: Poklicna matura jesenski izpitni rok 25. avgust 2020
Poklicna matura
Poklicna matura jesenski izpitni rok 25. avgust 2020
Odpri poglavje
[ #4 ]
Poklicna matura
Poklicna matura jesenski izpitni rok 25. avgust 2020
Izbrano podpoglavje 'Poklicna matura jesenski izpitni rok 25. avgust 2020' zajema 19 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-11-10

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,90 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Poklicna matura: Poklicna matura zimski izpitni rok 2. februar 2021
Poklicna matura
Poklicna matura zimski izpitni rok 2. februar 2021
Odpri poglavje
[ #11 ]
Poklicna matura
Poklicna matura zimski izpitni rok 2. februar 2021
Izbrano podpoglavje 'Poklicna matura zimski izpitni rok 2. februar 2021' zajema 18 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-11-11

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.