... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Splošna matura (osnovna raven)s postopki reševanja in video razlago

Naloge osnovne ravni znanja matematike vsebujejo različne krajše matematične naloge. Primerne so za obnovitev znanja skozi vsa štiri leta.
Splošna matura (osnovna raven): Splošna matura OR (zbirka nalog)
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura OR (zbirka nalog)
Odpri poglavje
[ #12 ]
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura OR (zbirka nalog)
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura OR (zbirka nalog)' zajema 228 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 61 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-12-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 22,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Splošna matura (osnovna raven): Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 9. junij 2018
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 9. junij 2018
Odpri poglavje
[ #0 ]
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 9. junij 2018
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 9. junij 2018' zajema 26 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 12 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-12-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,60 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Splošna matura (osnovna raven): Splošna matura (osnovna raven), jesenski izpitni rok 27. avgust 2018
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), jesenski izpitni rok 27. avgust 2018
Odpri poglavje
[ #0 ]
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), jesenski izpitni rok 27. avgust 2018
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (osnovna raven), jesenski izpitni rok 27. avgust 2018' zajema 29 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 12 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-12-04

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,90 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Splošna matura (osnovna raven): Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
Odpri poglavje
[ #0 ]
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 6. junij 2020
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 6. junij 2020' zajema 24 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 12 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-12-07

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Splošna matura (osnovna raven): Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 5. junij 2021
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 5. junij 2021
Odpri poglavje
[ #0 ]
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 5. junij 2021
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 5. junij 2021' zajema 33 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 28 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-12-09

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,30 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Splošna matura (osnovna raven): Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 4. junij 2022
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 4. junij 2022
Odpri poglavje
[ #1 ]
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 4. junij 2022
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (osnovna raven), spomladanski izpitni rok 4. junij 2022' zajema 45 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 28 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-12-11

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 6,50 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Splošna matura (osnovna raven): Splošna matura (osnovna raven), jesenski izpitni rok 25. avgust 2022
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), jesenski izpitni rok 25. avgust 2022
Odpri poglavje
[ #0 ]
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura (osnovna raven), jesenski izpitni rok 25. avgust 2022
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura (osnovna raven), jesenski izpitni rok 25. avgust 2022' zajema 37 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 28 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-12-12

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,70 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.