... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Splošna matura (osnovna raven)s postopki reševanja in video razlago

Naloge osnovne ravni znanja matematike vsebujejo različne krajše matematične naloge. Primerne so za obnovitev znanja skozi vsa štiri leta.
Splošna matura (osnovna raven): Splošna matura OR (zbirka nalog)
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura OR (zbirka nalog)
Odpri poglavje
[ #11 ]
Splošna matura (osnovna raven)
Splošna matura OR (zbirka nalog)
Izbrano podpoglavje 'Splošna matura OR (zbirka nalog)' zajema 228 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 61 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-12-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 22,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.