... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
| |

Merjenjes postopki reševanja in video razlago

Pri poglavju merjenje bomo spoznali kako pretvarjati dolžinske enote, denarne enote, enote za merjenje časa in mase ter enote za prostornino. Poudarek bo na pretvarjanju enot in njihovi uporabi.
Merjenje: Dolžinske enote
Merjenje
Dolžinske enote
Odpri poglavje
Merjenje
Dolžinske enote
Izbrano podpoglavje 'Dolžinske enote' zajema 103 rešenih primerov s postopki ter 22 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-03-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 10,30 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Merjenje: Denar
Merjenje
Denar
Odpri poglavje
Merjenje
Denar
Izbrano podpoglavje 'Denar' zajema 52 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-03-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,20 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.0 od 5.0 [ #2 ]
Merjenje
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 05-03-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

  • Dolžinske enote
  • Denar

  • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Merjenje' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

    Hitri nakup skripte

    Tiskana oblika poglavja 17,05 € z DDV

    Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.