... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Enačbe in neenačbes postopki reševanja in video razlago

Enačbe se med seboj razlikujejo po številu neznank in stopnji neznanke. Ko rešujemo enačbo, nas zanima vrednost dane neznanke. To je število, ki reši enačbo (v tem primeru je leva stran enačbe enaka desni). Enačbe lahko rešujemo s premislekom, s preglednico, z diagramom ali s preoblikovanjem.
Enačbe in neenačbe: Linearna enačba
Enačbe in neenačbe
Linearna enačba
Odpri poglavje
[ #19 ]
Enačbe in neenačbe
Linearna enačba
Izbrano podpoglavje 'Linearna enačba' zajema 40 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,00 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Enačbe in neenačbe: Ekvivalentno preoblikovanje enačb in enačbe z oklepaji
Enačbe in neenačbe
Ekvivalentno preoblikovanje enačb in enačbe z oklepaji
Odpri poglavje
[ #14 ]
Enačbe in neenačbe
Ekvivalentno preoblikovanje enačb in enačbe z oklepaji
Izbrano podpoglavje 'Ekvivalentno preoblikovanje enačb in enačbe z oklepaji' zajema 54 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Enačbe in neenačbe: Enačbe z ulomki in s kvadrati dvočlenikov
Enačbe in neenačbe
Enačbe z ulomki in s kvadrati dvočlenikov
Odpri poglavje
[ #2 ]
Enačbe in neenačbe
Enačbe z ulomki in s kvadrati dvočlenikov
Izbrano podpoglavje 'Enačbe z ulomki in s kvadrati dvočlenikov' zajema 48 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Enačbe in neenačbe: Formule
Enačbe in neenačbe
Formule
Odpri poglavje
[ #6 ]
Enačbe in neenačbe
Formule
Izbrano podpoglavje 'Formule' zajema 40 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-04

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,00 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Enačbe in neenačbe: Enačbe s parametri
Enačbe in neenačbe
Enačbe s parametri
Odpri poglavje
[ #11 ]
Enačbe in neenačbe
Enačbe s parametri
Izbrano podpoglavje 'Enačbe s parametri' zajema 20 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-05

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 2,00 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Enačbe in neenačbe: Neenačbe
Enačbe in neenačbe
Neenačbe
Odpri poglavje
[ #7 ]
Enačbe in neenačbe
Neenačbe
Izbrano podpoglavje 'Neenačbe' zajema 45 rešenih primerov s postopki ter 24 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-06

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,50 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Enačbe in neenačbe: Besedilne naloge
Enačbe in neenačbe
Besedilne naloge
Odpri poglavje
[ #12 ]
Enačbe in neenačbe
Besedilne naloge
Izbrano podpoglavje 'Besedilne naloge' zajema 42 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-07

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,20 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

3.6 od 5.0 [ #5 ]
Slika izdelka je simbolična.
Enačbe in neenačbe
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 09-02-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

 • Linearna enačba
 • Ekvivalentno preoblikovanje enačb in enačbe z oklepaji
 • Enačbe z ulomki in s kvadrati dvočlenikov
 • Formule
 • Enačbe s parametri
 • Neenačbe
 • Besedilne naloge

 • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Enačbe in neenačbe' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

  Hitri nakup skripte

  Tiskana oblika poglavja 34,68 € z DDV

  Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.