040 468 404
  info@instruiraj.me
0

Matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

  040 468 404           info@instruiraj.me

Blog matematičnih drobtinic

Premetavanje in urejanje števil je lahko tudi zabavno in včasih prepleteno v naš vsakdan.

11/2019 Ali poznaš pravilo, po katerem veš, če je število deljivo s 7?

Ali je število 12345 deljivo s 7?

12-letnemu nigerijskemu fantu Chika Ofili je bila podeljena posebna nagrada za priznanje za novo odkritje v matematiki.
Mladi matematik je namreč odkril novo formulo za delitev s številom 7.

 

Chikov test za deljivost s 7:

Enice danega števila pomnoži s 5 in ga prištej k danemu številu brez enic.

Če za novodobljeno število še ne vemo ali je deljivo s 7, ponovimo postopek na tem številu.

... enice danega števila pomnoži s 5 in ga prištej k danemu številu brez enic ...

1. primer: 532

532 = 53 + 2x5 = 53 + 10 = 63, ker je 63 deljivo s 7, je tudi 532 deljivo s 7.

 

2. primer: 987

987 = 98 + 7x5 = 98 + 35 = 133
133 = 13 + 3x5 = 13 + 15 = 28, ker je 28 deljivo s 7, sta 133 in 987 deljivi s 7.

 

Pa poiščimo še odgovor na naše vprašanje o deljivosti števila 12345:

12345 = 1234 + 5x5 = 1234 + 25 = 1259
1259 = 125 + 9x5 = 123 + 45 = 168
168 = 12 + 8x5 = 12 + 40 = 52, ker 52 ni deljivo s 7, tudi število 12345 ni deljivo s 7.

 

Kot zanimivost naj še napišemo, da je bil podoben kriterij objavljen že leta 1981/82 v Preseku (listu za mlade matematike, fizike, astronome in računalničarje), napisal pa ga je Dragoljub M. Milosević. Pravilo je bilo sledeče: enice danega števila pomnoži z 9 in ga odštej danemu številu brez enic. Ta kriterij velja za deljenje s 7 in tudi za deljenje s 13.

 

Kreativno odkrivanje deljivosti vam želimo!
ekipa instruiraj.me

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15