... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Splošni pogoji uporabe instruiraj.me

Vsak uporabnik spletnega mesta se je dolžan seznaniti s pogoji uporabe spletne strani.

Pogoji poslovanja so veljavni z dnem 1. 3. 2020 in se lahko spreminjajo in dopolnjujejo brez predhodnega obvestila.
Novi pogoji poslovanja stopijo v veljavo takoj, ko so objavljeni na spletnem mestu instruiraj.me.

Uporabnike spletnega mesta, ki niso polnoletni (mlajši od 18 let), v celoti zastopajo starši oz. njihovi skrbniki. Le-ti morajo biti seznanjeni s splošnimi pogoji uporabe ter dati otroku dovoljenje za uporabo spletnega mesta www.instruiraj.me.

Spletno mesto instruiraj.me je namenjeno izključno pomoči pri učenju, reševanju nalog za utrjevanje snovi na daljavo in razlagi snovi, ki je učenec ne razume. Vsakršna drugačna uporaba oz. zloraba dobljenih gradiv s strani naročnika ni dovoljena.

Prodaja in dostava blaga je mogoča le na ozemlju Republike Slovenije. V primeru dostave blaga v tujino nas je naročnik dolžan kontaktirati na info@instruiraj.me.

Varstvo potrošnikov

Spletna trgovina instruiraj.me deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Cene

Vse cene izdelkov v spletni trgovini vsebujejo DDV.
Cene so označene v evrih (EUR). Cene v spletni trgovini instruiraj.me veljajo v trenutku oddaje naročila do dne objave novega cenika. Cene veljajo samo za nakup preko spletne trgovine instruiraj.me. Cena e-vsebin vključuje pošiljanje dostopa ali datotek na elektronski naslov naročnika, tiskana gradiva pa njihovo dostavo na izbrani naslov v Sloveniji.

Ažurnost podatkov

Spletna trgovina instruiraj.me se trudi skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu.

Ponudnik se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh spletne trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost besedilnega, video, slikovnega ali zvočnega gradiva. Slikovni in dejanski videz artikla se lahko razlikujeta.

Odgovornost ponudnika

Ponudnik se bo potrudil po najboljših močeh zagotavljati točne in ažurne podatke, ker pa se vsebina pogosto spreminja, si pridržujemo pravico spreminjanja vsebine in dopuščamo možnost napak pri vnosu podatkov. Ponudnik za morebitno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi netočnosti podatkov na spletni strani, ne odgovarja.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo, dodamo ali odstranimo vsebino spletne strani.

Praviloma ponudnik omogoča dostop do strani in njeno uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše prekinitve delovanja zaradi posodobitve vsebin ali sistema. Vse nadgradnje in posodobitve se bodo praviloma izvajale v večernem oz. nočnem času.

Ponudnik ni odgovoren za slabo delovanje ali nedelovanje spletne strani zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja, motnje delovanja spletne strani, ki so posledica višje sile, izgubo dobička ali poslovno škodo, ki bi lahko ali je nastala kot posledica napačnega delovanja ali nedelovanja spletne strani. Ponudnik se bo po najboljših močeh trudil, da vse nevšečnosti odpravi v najkrajšem možnem času.

Odgovornost uporabnika

Uporabnik spletne strani se obvezuje, da je ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem poslovanja nasprotujoče si namene. Spletne trgovine ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi jo lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali ji škodil.

Vsebine in gradiva spletne trgovine instruiraj.me

Vsebino spletnega mesta sme uporabnik uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Vsaka kršitev se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

Naročila preko spletne trgovine instruiraj.me

Naročanje poteka preko interneta in je na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu. Potrošnik izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini, razvrščene po poglavjih oz. vrsti storitve.

Naročila sprejemamo preko nakupa v spletni trgovini. Kupec izdelke doda v voziček s klikom na gumb "V košarico". Po kliku na zavihek z ikono "Košarica" se kupcu odpre okno, kjer vnese vse potrebne podatke za izvedbo naročila (podatki kupca, morebitno sporočilo). Kupec dokončno potrdi naročilo s klikom na gumb "Zaključi naročilo", s čimer nastane obveznost plačila ponudniku.

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni podatki zakupljenih izdelkov, ki jih je kupec izbral, in podatki za plačilo.

Zavrnitev naročila s strani ponudnika

Spletna trgovina instruiraj.me si pridržuje pravico, da lahko zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga, ne more izvesti. V kolikor bi kupec že plačal naročilo (po predračunu), mu v tem primeru kupnino vrnemo na osebni račun kupca, in sicer v roku 7 delovnih dni.

Odstop od pogodbe in vračilo artikla ni mogoče

V primeru naročila digitalnih produktov, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, uporabnik v skladu s 13. točko petega odstavka 43. č člena ZVPot s klikom na te pogoje izrecno soglaša, da ponudnik v odstopnem roku iz 43. č člena ZVPot, ki začne teči z dnem sklenitve pogodbe, začne z opravljanjem naročene storitve.

Uporabnik se z oddajo naročila tudi strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe (13. točka petega odstavka 43. č člena ZVPot).

Uveljavitev stvarne napake, garancije ali reklamacije izdelkov ni mogoča.

Enouporabniška licenca za dostop do vsebin

Licenca je vedno enouporabniška z izjemo ti. razredne licence, ki je namenjena rednim izobraževalnim programom. Za potrebe učenja jo lahko uporablja zgolj en posameznik.

Vsakršna drugačana uporaba licence je dovoljena zgolj s pisno potrditvijo ponudnika.

Ob zakupu licence za dostop naročnik prejme dostop do rešenih nalog in video razlag, ki so ob dnevu zakupa na voljo v okviru posameznega podpoglavja. Zakup dostopa do vsebin spletnega učbenika ne vključuje reševanja dodatnih nalog, ki jih v reševanje pošlje naročnik. Reševanje le-teh se obračuna po veljavnem ceniku.

Zloraba licence za dostop do vsebin

V primeru, da ponudnik ugotovi, da je prišlo do zlorabe enouporabniške licence (več uporabnikov z istim dostopom, več sočasnih dostopov, ipd.) ali večuporabniške licence (presežno število uporabnikov, ipd.), si ponudnik pridružuje pravico, da licenco izključi.

Ponudnik je imetnika licence dolžan obvestiti o izključitvi licence in sicer na elektronski naslov, preko katerega so bile zaznane zlorabe.

Reševanja nalog na daljavo

Glede na zahtevnost izobraževalnega programa lahko naročnik vnaprej zakupi paket, ki mu omogoča sprotno reševanje nalog, brez vsakokratnega plačevanja. Naloge lahko naročnik, ki ima aktiven paket, pošlje v digitalni obliki na naslov info@instruiraj.me.

Ponudnik se zaveže, da jih bo rešil v najkrajšem možnem času in jih naročniku poslal v digitalni obliki na njegov elektronski naslov ali prenosni telefon.

Ob zakupu paketa naročnik prejme datum, do katerega je izbrani paket aktiven. Po pretečenem datumu pošiljanje nalog v reševanje ni več mogoče.

V kolikor naročnik v zakupljenem paketu ni izkoristil celotne kvote nalog v predvidenem časovnem okviru, le-te zapadejo.

Dostava

Vsa naročila v spletni trgovini instruiraj.me dostavljamo naročniku v elektronski ali tiskani obliki. Oblika zavisi od vrste naročila in je zapisana ob samem naročilu.

Stroške dostave v primeru nakupa izdelkov v tiskani obliki krije ponudnik.

Plačila

Plačilo v spletni trgovini instruiraj.me je možno po predračunu.

Dobavni roki

Rok dobave tiskanih vsebin je po navadi 3 delovne dni. V kolikor bi bili roki dostave izjemoma daljši, vas bomo o tem predhodno obvestili.

Varovanje podatkov

Ponudnik spletnega mesta instruiraj.me zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namene obveščanja o poteku naročila ter za obveščanje o novih vsebinah, objavah in akcijah. Ponudnik jamči, da bodo podatki uporabnikov uporabljeni le v namen nemotenega poteka naročil ter obveščanja in ne bodo posredovani tretjim osebam.

V primeru težav oz. nejasnosti pri uporabi spletnega mesta si ponudnik storitev spletnega mesta pridržuje pravico do stika z naročnikom prek sredstev komunikacij na daljavo.
Trajno hranimo podatke, ki jih naročnik vnese ob naročilu v računalniški sistem, je ustrezno varovan in zaščiten. Ob morebitnem 'vdoru' v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti.

Pritožbeni postopek

Ponudnik spletnega mesta instruiraj.me spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema pritožb.
 V primeru težav se kupec lahko poveže s ponudnikom preko elektronske pošte na info@instruiraj.me ali po navadni pošti na naslov: ePROF, inovativne rešitve, d.o.o., Šolska 15, Spodnje Jarše, SI-1230 Domžale.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Po svojih najboljših močeh se trudimo, da morebitni spor rešimo sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Povezava do spletne strani reševanja potrošniških sporov (SRPS): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL


Avtorske pravice

Spletna trgovina instruiraj.me je v lasti podjetja ePROF, inovativne rešitve, d.o.o. 

Vse pravice so pridržane. Nobena vsebina spletne trgovine instruiraj.me ne sme biti reproducirana, shranjena ali prepisana v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, z zajemom slike ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika.

Vsakršno posredovanje dostopnih podatkov ali širjenje vsebine brez pisnega dovoljenje ponudnika je strogo prepovedano.

Osnovni podatki o podjetju

ePROF, inovativne rešitve, d.o.o.
Šolska 15, Spodnje Jarše
1230 Domžale
Slovenija

Matična številka: 8582483000


Davčna številka: SI68703643


Kontaktni podatki: www.instruiraj.me / info@instruiraj.me / 040 468 404

Poslovni račun odprt pri NLB d.d.: SI56 0284 3026 3281 751

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, opr. št. SRG 2020/999, z dnem 13. 1. 2020.

Pomoč in informacije

Za pomoč in dodatne informacije je kupcu na voljo e-naslov info@instruiraj.me.


Veljavnost splošnih pogojev

Splošna določila spletne trgovine instruiraj.me stopijo v veljavo z dnem 1. 3. 2020.