040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

040 468 404 info@instruiraj.me

Pogoji uporabe spletnega mesta

Pogoji poslovanja oz. splošni pogoji uporabe strani www.instruiraj.me

Spletno stran www.instruiraj.me upravlja podjetje ePROF, inovativne rešitve, d.o.o., Šolska 15, Spodnje Jarše, SI-1230 Domžale.

Vsak uporabnik spletnega mesta se je dolžan seznaniti s pogoji uporabe spletne strani. Pogoji poslovanja so veljavni z dnem objave in se lahko spreminjajo in dopolnjujejo brez predhodnega obvestila. Novi pogoji poslovanja stopijo v veljavo takoj, ko so objavljeni na spletnem mestu.

Uporabnike spletnega mesta, ki niso polnoletni (mlajši od 18 let), v celoti zastopajo starši oz. njihovi skrbniki. Le-ti morajo biti seznanjeni s splošnimi pogoji uporabe ter dati otroku dovoljenje za uporabo spletnega mesta www.instruiraj.me.

Spletno mesto instruiraj.me je namenjeno izključno pomoči pri učenju, reševanju nalog za utrjevnaje snovi na daljavo in razlagi snovi, ki jo učenec ne razume. Vsakršna drugačna uporaba oz. zloraba dobljenih gradiv s strani naročnika, ni dovoljena.

Podatki o lastniku in upravljalcu spletnega mesta

Matično podjetje: ePROF, inovativne rešitve, d.o.o., Šolska 15, Spodnje Jarše, SI-1230 Domžale

Matična številka: 8582483000
Davčna številka: SI68703643
Transakcijski račun: SI56 0284 3026 3281 751 (NLB d.d.)

Kontaktni podatki

www.eprof.si / info@eprof.si

Pravice intelektualne lastnine

Vsebine spletnega mesta www.instruiraj.me so zaščitene; zbiranje, urejanje in reševanje nalog pa je avtorsko delo. Vse pravice nad dokumenti so pridržane. Posredovanje vsebin, reprodukcija ali distribuiranje po delih ali v celoti na kakršenkoli način in na kateremkoli mediju, javna priobčitev ali predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorjev oz. lastnika.

Vsebino spletnega mesta sme uporabnik uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Vsaka kršitev se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

Odgovornost ponudnika

Ponudnik se bo potrudil po najboljših močeh zagotavljati točne in ažurne podatke, ker pa se vsebina pogosto spreminja, si pridržujemo pravico spreminjanja vsebine in dopuščamo možnost napak pri vnosu podatkov. Za morebitno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi netočnosti podatkov na spletni strani ne odgovarjamo.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo, dodamo ali odstranimo vsebino spletne strani.

Praviloma ponudnik omogoča dostop do strani in njeno uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše prekinitve delovanja zaradi posodobitve vsebin. Praviloma se bodo vse nadgradnje in posodobitve izvajala v večerne oz. nočnem času.

Ponudnik ni odgovoren za slabo delovanje ali nedelovanje spletne strani zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja, motnje delovanja spletne strani, ki so posledica višje sile, izgubo dobička ali poslovno škodo, ki bi lahko ali je nastala kot posledica napačnega delovanja ali nedelovanja spletne strani. Se bomo pa vedno trudili vse nevšečnosti odpraviti v najkrajšem možnem času.

Odgovornost uporabnika

Uporabnik spletne strani se obvezuje, da je ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem poslovanja nasprotujoče si namene. Spletne strani ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi jo lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali ji škodil.

Zakupljene vsebine so last naročnika in jih ni dovoljeno posredovati tretjim osebam.

Pogodbeno razmerje ter pravica do odstopa v primeru nakupa digitalnih vsebin

Med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena pogodba, ko uporabnik po obvestilu o nakupu in ceni klikne na gumb 'Zaključi naročilo' in s tem dokonča svoje plačilo oz. transakcijo ali ko nakaže znesek na TRR ponudnika.

Vračilo digitalnih produktov ni mogoče.

V primeru naročila digitalnih produktov, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, uporabnik v skladu s 13. točko petega odstavka 43. č člena ZVPot s klikom na te pogoje izrecno soglaša, da ponudnik v odstopnem roku iz 43. č člena ZVPot, ki začne teči z dnem sklenitve pogodbe, začne z opravljanjem naročene storitve. Uporabnik se z oddajo naročila tudi strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe (13. točka petega odstavka 43. č člena ZVPot).

Vsebino spletnega mesta sme uporabnik uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Vsaka kršitev se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

Reševanja nalog na daljavo (zakup paketa)

Glede na zahtevnost izobraževalnega programa, lahko naročnik v naprej zakupi paket, ki mu omogoča sprotno reševanje nalog, brez vsakokratnega plačila. Naloge lahko naročnik, ki ima zakupljen in aktiven paket, pošlje v digitalni obliki na naslov info@instruiraj.me.

Ponudnik se zaveže, da jih bo rešil v najkrajšem možnem času in jih poslal naročniku (v digitalni obliki) na njegov e-poštni naslov ali prenosni telefon.

Ob zakupu paketa naročnik prejme datum, do katerega je izbrani paket aktiven. Po pretečenem datumu pošiljanje nalog v reševanje ni več mogoče. V kolikor naročnik v zakupljenem paketu ni izkoristil celotne kvote nalog v predvidenem časovnem okviru, le te zapadejo.

Cena in plačilni pogoji

Cene, ki so objavljene na spletnem mestu www.instruiraj.me, so v evrih (EUR) in vsebujejo DDV.

Naročilo je možno plačati po predračunu (z nakazilom na TRR) ali z gotovino (po predhodnem dogovoru).

Račun za opravljeno storitev prejme naročnik v roku 24-ih ur od trenutka, ko naročnik pošlje potrdilo o plačilu oz. je prejem nakazila viden na transakcijskem računu podjetja.

Pritožbe/zahtevki

Ponudnik ne zagotavlja, da bo uporabnik s pomočjo ponujenih vsebin in informacij dosegel želeni cilj oz. da bo uporabnik s pomočjo vsebin in informacij na www.instruiraj.me pri delu dosegel želeni uspeh.

Ponudnik uporabniku nudi gradiva, pomoč, podporo in znanje za dosego zastavljenih ciljev, odgovornost za dosego cilja pa nosi uporabnik sam.

Uporabnik lahko morebitne ugovore, pripombe, zahtevke in izjave, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja s ponudnikom, pošlje pisno na naslov podjetja ali na e-naslov info@instruiraj.me.

Reševanje sporov

Strmimo k temu in si prizadevamo, da morebitne spore in nevšečnosti rešujemo sporazumno.

V primeru težav se lahko kupec obrne na nas preko številke 040 468 404 ali elektronske pošte info@instruiraj.me.

Verjamemo v kvaliteto naših storitev, zato bomo v primeru nezadovoljstva storili vse, kar je v naši moči, da boste z njo zadovoljni. V primeru, da sporazum oz. dogovor med obema stranema ni mogoč, je za reševanje pristojno okrajno sodišče.

Pravilnik o zasebnosti

Zavezujemo k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

V arhivu se za nedoločen čas hrani podatke, ki jih naročnik odda ob naročilu: ime in priimek, naslov prebivališča, e-poštni naslov, kontaktni telefon ter vsebino naročila.

Vneseni podatki naročnika niso namenjneni pošiljanju informativnih gradiv ali promocijski sporočil, temveč izključno za izdajo računa ter morebitni komunikaciji z naročnikom.

Zavezani smo k varovanju vaše zasebnosti. Kot ponudnik bomo izvajali vse razumne ukrepe za varovanje vseh podatkov in informacij. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Varovani bodo v skladu z uredbo Evropske unije glede zaščite podatkov v državah Evropske unije (GDPR).

 

Domžale, 12. februar 2020