... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
| |

Odvods postopki reševanja in video razlago

Preko limite srednješolci spoznajo pojem odvod. Pri odvodu, kot zelo uporabnem delu matematike, spoznajo odvod vseh funkcij, ki so jih v letih izobraževanja spoznali. Povežejo odvod in naklonski kot premice, kot med funkcijami, ekstremalne točke funkci ter naraščanje in padanje funkcij. Uporabo odvoda po zopet lahko preizkusijo v ekstremalnih problemih.
Odvod: Definicija odvoda in osnovna pravila za odvajanje
Odvod
Definicija odvoda in osnovna pravila za odvajanje
Odpri poglavje
[ #20 ]
Odvod
Definicija odvoda in osnovna pravila za odvajanje
Izbrano podpoglavje 'Definicija odvoda in osnovna pravila za odvajanje' zajema 54 rešenih primerov s postopki ter 29 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-06-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Odvod: Uporaba odvoda (tangenta, normala, kot med funkcijami)
Odvod
Uporaba odvoda (tangenta, normala, kot med funkcijami)
Odpri poglavje
[ #15 ]
Odvod
Uporaba odvoda (tangenta, normala, kot med funkcijami)
Izbrano podpoglavje 'Uporaba odvoda (tangenta, normala, kot med funkcijami)' zajema 70 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-06-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 7,00 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Odvod: Stacionarne točke, naraščanje in padanje funkcij
Odvod
Stacionarne točke, naraščanje in padanje funkcij
Odpri poglavje
[ #16 ]
Odvod
Stacionarne točke, naraščanje in padanje funkcij
Izbrano podpoglavje 'Stacionarne točke, naraščanje in padanje funkcij' zajema 81 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-06-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 8,10 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Odvod: Odvod sestavljene in korenske funkcije
Odvod
Odvod sestavljene in korenske funkcije
Odpri poglavje
[ #11 ]
Odvod
Odvod sestavljene in korenske funkcije
Izbrano podpoglavje 'Odvod sestavljene in korenske funkcije' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 25 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-06-04

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,60 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Odvod: Odvod implicitnih funkcij
Odvod
Odvod implicitnih funkcij
Odpri poglavje
[ #5 ]
Odvod
Odvod implicitnih funkcij
Izbrano podpoglavje 'Odvod implicitnih funkcij' zajema 47 rešenih primerov s postopki ter 8 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-06-05

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,70 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Odvod: Odvod trigonometričnih funkcij
Odvod
Odvod trigonometričnih funkcij
Odpri poglavje
[ #6 ]
Odvod
Odvod trigonometričnih funkcij
Izbrano podpoglavje 'Odvod trigonometričnih funkcij' zajema 59 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-06-06

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,90 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Odvod: Odvod logoritemske in eksponentne funkcije
Odvod
Odvod logoritemske in eksponentne funkcije
Odpri poglavje
[ #4 ]
Odvod
Odvod logoritemske in eksponentne funkcije
Izbrano podpoglavje 'Odvod logoritemske in eksponentne funkcije' zajema 84 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 04-06-07

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 8,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Odvod: Drugi odvod in njegov geometrijski pomen
Odvod
Drugi odvod in njegov geometrijski pomen
Odpri poglavje
[ #7 ]
Odvod
Drugi odvod in njegov geometrijski pomen
Izbrano podpoglavje 'Drugi odvod in njegov geometrijski pomen' zajema 11 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 5 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-06-08

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 1,10 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Odvod: Ekstremalni problemi in diferencial funkcije
Odvod
Ekstremalni problemi in diferencial funkcije
Odpri poglavje
[ #6 ]
Odvod
Ekstremalni problemi in diferencial funkcije
Izbrano podpoglavje 'Ekstremalni problemi in diferencial funkcije' zajema 25 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 15 sklopov (nalog).

Koda izdelka: 04-06-09

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 2,50 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.4 od 5.0 [ #7 ]
Odvod
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 04-06-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

 • Definicija odvoda in osnovna pravila za odvajanje
 • Uporaba odvoda (tangenta, normala, kot med funkcijami)
 • Stacionarne točke, naraščanje in padanje funkcij
 • Odvod sestavljene in korenske funkcije
 • Odvod implicitnih funkcij
 • Odvod trigonometričnih funkcij
 • Odvod logoritemske in eksponentne funkcije
 • Drugi odvod in njegov geometrijski pomen
 • Ekstremalni problemi in diferencial funkcije

 • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Odvod' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

  Hitri nakup skripte

  Tiskana oblika poglavja 53,57 € z DDV

  Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.