... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
| |

Personalizirani matematični učbenik za osnovno šolospletni imUČBENIK

S strnjeno teorijo, postopki reševanja nalog in video razlago izbranih primerov.

Zbirko matematičnih nalog rešujemo, razlagamo in pregledujemo prof. matematike,
dnevno na voljo za vaša vprašanja in pomoč.

AKTIVNI UPORABNIKI
4.500
PRIMERI S POSTOPKI
10.000
VIDEO RAZLAGE
3.000
DODELJENE LICENCE
550
5. razred

Spoznajmo števila do milijona

Poglavje števila do milijona obsega krajšo ponovitev osnovnih računskih opercij z večjimi števili in snov nadgradi z naraščajočo težavnostjo.

Spoznajmo števila do milijona: Števila do deset tisoč
Spoznajmo števila do milijona
Števila do deset tisoč
Izbrano podpoglavje 'Števila do deset tisoč' zajema 102 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-01-01

Spoznajmo števila do milijona: Števila do sto tisoč
Spoznajmo števila do milijona
Števila do sto tisoč
Izbrano podpoglavje 'Števila do sto tisoč' zajema 67 rešenih primerov s postopki ter 8 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-01-02

Spoznajmo števila do milijona: Soda in liha števila
Spoznajmo števila do milijona
Soda in liha števila
Izbrano podpoglavje 'Soda in liha števila' zajema 52 rešenih primerov s postopki ter 24 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-01-04

Spoznajmo števila do milijona: Zaokroževanje naravnih števil
Spoznajmo števila do milijona
Zaokroževanje naravnih števil
Izbrano podpoglavje 'Zaokroževanje naravnih števil' zajema 63 rešenih primerov s postopki ter 25 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-01-05

Računanje s števili do milijona

Pri računanju do miljona bomo ponovili pisno seštevanje in odštevanje. Seštevali in odštevali bomo brez prehoda in s prehodom. Števila bomo tudi množili in delili z enomestnim številom.

Računanje s števili do milijona: Pisno seštevanje in odštevanje
Računanje s števili do milijona
Pisno seštevanje in odštevanje
Izbrano podpoglavje 'Pisno seštevanje in odštevanje' zajema 73 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-02-01

Računanje s števili do milijona: Pisno množenje
Računanje s števili do milijona
Pisno množenje
Izbrano podpoglavje 'Pisno množenje' zajema 48 rešenih primerov s postopki ter 39 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-02-02

Merjenje

Pri poglavju merjenje bomo spoznali kako pretvarjati dolžinske enote, denarne enote, enote za merjenje časa in mase ter enote za prostornino. Poudarek bo na pretvarjanju enot in njihovi uporabi.

Merjenje: Dolžinske enote
Merjenje
Dolžinske enote
Izbrano podpoglavje 'Dolžinske enote' zajema 103 rešenih primerov s postopki ter 22 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-03-01

Merjenje: Denar
Merjenje
Denar
Izbrano podpoglavje 'Denar' zajema 52 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-03-02

6. razred

Naravna števila

Narava števila so števila, s katerimi štejemo. Prvo naravno število je število 1. Naravnih števil je neskočno mnogo, zato največje naravno število ne obstaja. S številom 0 ne moremo ničesar prešteti, zato število 0 ni naravno število.

Naravna števila: Uvod v naravna števila
Naravna števila
Uvod v naravna števila
Izbrano podpoglavje 'Uvod v naravna števila' zajema 67 rešenih primerov s postopki ter 14 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-01-01

Naravna števila: Uvod v potence
Naravna števila
Uvod v potence
Izbrano podpoglavje 'Uvod v potence' zajema 59 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-01-08

Ulomki in decimalni zapis

Vsak desetiški ulomek lahko zapišemo z decimalno številko. Številka, ki je zapisana z decimalno vejico, je decimalna številka. Decimalna vejica loči celi del števila od decimalk.

Ulomki in decimalni zapis: Ulomki so deli celote
Ulomki in decimalni zapis
Ulomki so deli celote
Izbrano podpoglavje 'Ulomki so deli celote' zajema 103 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-03-01

Ulomki in decimalni zapis: Ulomki na številski premici
Ulomki in decimalni zapis
Ulomki na številski premici
Izbrano podpoglavje 'Ulomki na številski premici' zajema 63 rešenih primerov s postopki ter 19 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-03-02

Ulomki in decimalni zapis: Ulomki kot merska števila
Ulomki in decimalni zapis
Ulomki kot merska števila
Izbrano podpoglavje 'Ulomki kot merska števila' zajema 85 rešenih primerov s postopki ter 22 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-03-03

Ulomki in decimalni zapis: Desetiški ulomki in decimalna števila
Ulomki in decimalni zapis
Desetiški ulomki in decimalna števila
Izbrano podpoglavje 'Desetiški ulomki in decimalna števila' zajema 124 rešenih primerov s postopki ter 44 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-03-04

Ulomki in decimalni zapis: Primerjanje in urejanje
Ulomki in decimalni zapis
Primerjanje in urejanje
Izbrano podpoglavje 'Primerjanje in urejanje' zajema 59 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-03-05

Računanje z decimalnimi števili

Decimalna števila med seboj seštevamo in odštevamo. Račun si zapišemo v stolpec, decimalno vejico pa vedno podpišemo pod decimalno vejico. Decimalna števila med seboj tudi množimo in delimo, pri čemer pri rezultatu decimalno vejico pravilno postavimo.

Računanje z decimalnimi števili: Seštevanje in odštevanje decimalnih števil
Računanje z decimalnimi števili
Seštevanje in odštevanje decimalnih števil
Izbrano podpoglavje 'Seštevanje in odštevanje decimalnih števil' zajema 91 rešenih primerov s postopki ter 32 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-04-01

Računanje z decimalnimi števili: Množenje in deljenje decimalnih števil z desetiškimi potencami
Računanje z decimalnimi števili
Množenje in deljenje decimalnih števil z desetiškimi potencami
Izbrano podpoglavje 'Množenje in deljenje decimalnih števil z desetiškimi potencami' zajema 53 rešenih primerov s postopki ter 22 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-04-02

Računanje z decimalnimi števili: Množenje decimalnih števil
Računanje z decimalnimi števili
Množenje decimalnih števil
Izbrano podpoglavje 'Množenje decimalnih števil' zajema 66 rešenih primerov s postopki ter 26 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-04-03

Računanje z decimalnimi števili: Deljenje decimalnih števil
Računanje z decimalnimi števili
Deljenje decimalnih števil
Izbrano podpoglavje 'Deljenje decimalnih števil' zajema 75 rešenih primerov s postopki ter 25 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-04-04

7. razred

Odstotki

Ulomek je število, ki ga uporabljamo za zapis dela celote. Delež celote zapišemo z odstotki. Ulomke z imenovalcem 100 lahko zlahka zapišemo z odstotkom. Odstotek nam predstavlja znak %.

Odstotki: Zapis deleža z odstotkom
Odstotki
Zapis deleža z odstotkom
Izbrano podpoglavje 'Zapis deleža z odstotkom' zajema 53 rešenih primerov s postopki ter 22 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-04-01

Odstotki: Računanje z odstotki
Odstotki
Računanje z odstotki
Izbrano podpoglavje 'Računanje z odstotki' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-04-02

8. razred
9. razred

Izrazi

Poznamo številske izraze in izraze s spremenljivko. V nadaljevanju se bomo naučili množiti veččlenike in kvadrirati dvočlenike. Spoznali pa bomo tudi razstavljanje, ko izraz zapišemo v obliki produkta.

Izrazi: Množenje veččlenikov
Izrazi
Množenje veččlenikov
Izbrano podpoglavje 'Množenje veččlenikov' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-01-01

Izrazi: Kvadrat dvočlenika
Izrazi
Kvadrat dvočlenika
Izbrano podpoglavje 'Kvadrat dvočlenika' zajema 48 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-01-02

Izrazi: Produkt vsote in razlike enakih členov
Izrazi
Produkt vsote in razlike enakih členov
Izbrano podpoglavje 'Produkt vsote in razlike enakih členov' zajema 42 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-01-03

Izrazi: Razstavljanje
Izrazi
Razstavljanje
Izbrano podpoglavje 'Razstavljanje' zajema 52 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-01-04

Enačbe in neenačbe

Enačbe se med seboj razlikujejo po številu neznank in stopnji neznanke. Ko rešujemo enačbo, nas zanima vrednost dane neznanke. To je število, ki reši enačbo (v tem primeru je leva stran enačbe enaka desni). Enačbe lahko rešujemo s premislekom, s preglednico, z diagramom ali s preoblikovanjem.

Enačbe in neenačbe: Linearna enačba
Enačbe in neenačbe
Linearna enačba
Izbrano podpoglavje 'Linearna enačba' zajema 40 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-01

Enačbe in neenačbe: Ekvivalentno preoblikovanje enačb in enačbe z oklepaji
Enačbe in neenačbe
Ekvivalentno preoblikovanje enačb in enačbe z oklepaji
Izbrano podpoglavje 'Ekvivalentno preoblikovanje enačb in enačbe z oklepaji' zajema 54 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-02

Enačbe in neenačbe: Enačbe z ulomki in s kvadrati dvočlenikov
Enačbe in neenačbe
Enačbe z ulomki in s kvadrati dvočlenikov
Izbrano podpoglavje 'Enačbe z ulomki in s kvadrati dvočlenikov' zajema 48 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-03

Enačbe in neenačbe: Formule
Enačbe in neenačbe
Formule
Izbrano podpoglavje 'Formule' zajema 40 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-04

Enačbe in neenačbe: Enačbe s parametri
Enačbe in neenačbe
Enačbe s parametri
Izbrano podpoglavje 'Enačbe s parametri' zajema 20 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-05

Enačbe in neenačbe: Neenačbe
Enačbe in neenačbe
Neenačbe
Izbrano podpoglavje 'Neenačbe' zajema 45 rešenih primerov s postopki ter 24 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-06

Enačbe in neenačbe: Besedilne naloge
Enačbe in neenačbe
Besedilne naloge
Izbrano podpoglavje 'Besedilne naloge' zajema 42 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-07