... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Personalizirani matematični učbenik za osnovno šolospletni imUČBENIK

S strnjeno teorijo, postopki reševanja nalog in video razlago izbranih primerov.

Zbirko matematičnih nalog rešujemo, razlagamo in pregledujemo prof. matematike,
dnevno na voljo za vaša vprašanja in pomoč.

AKTIVNI UPORABNIKI
7.000
PRIMERI S POSTOPKI
16.000
VIDEO RAZLAGE
5.000
UR VIDEO RAZLAG
235
PODARJENIH LICENC
150
Z zakupom vsebin in storitev nam omogočite, da učenci in dijaki iz socialno šibkih družin prejmejo brezplačen letni dostop do naših vsebin. Hvala!
Podatki so povzeti iz statistike interaktivnega učbenika za osnovno in srednjo šolo skupaj. Podatek o aktivnih uporabnikih je naveden za časovno obdobje enega meseca.
5. razred

Spoznajmo števila do milijona

Poglavje števila do milijona obsega krajšo ponovitev osnovnih računskih opercij z večjimi števili in snov nadgradi z naraščajočo težavnostjo.

Spoznajmo števila do milijona: Števila do deset tisoč
[ #23 ]
Spoznajmo števila do milijona
Števila do deset tisoč
Izbrano podpoglavje 'Števila do deset tisoč' zajema 102 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-01-01

Spoznajmo števila do milijona: Števila do sto tisoč
[ #8 ]
Spoznajmo števila do milijona
Števila do sto tisoč
Izbrano podpoglavje 'Števila do sto tisoč' zajema 67 rešenih primerov s postopki ter 8 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-01-02

Spoznajmo števila do milijona: Soda in liha števila
[ #41 ]
Spoznajmo števila do milijona
Soda in liha števila
Izbrano podpoglavje 'Soda in liha števila' zajema 52 rešenih primerov s postopki ter 24 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-01-04

Spoznajmo števila do milijona: Zaokroževanje naravnih števil
[ #27 ]
Spoznajmo števila do milijona
Zaokroževanje naravnih števil
Izbrano podpoglavje 'Zaokroževanje naravnih števil' zajema 63 rešenih primerov s postopki ter 25 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-01-05

Računanje s števili do milijona

Pri računanju do miljona bomo ponovili pisno seštevanje in odštevanje. Seštevali in odštevali bomo brez prehoda in s prehodom. Števila bomo tudi množili in delili z enomestnim številom.

Računanje s števili do milijona: Pisno seštevanje in odštevanje
[ #26 ]
Računanje s števili do milijona
Pisno seštevanje in odštevanje
Izbrano podpoglavje 'Pisno seštevanje in odštevanje' zajema 73 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-02-01

Računanje s števili do milijona: Pisno množenje
[ #22 ]
Računanje s števili do milijona
Pisno množenje
Izbrano podpoglavje 'Pisno množenje' zajema 48 rešenih primerov s postopki ter 39 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-02-02

Računanje s števili do milijona: Pisno deljenje
[ #30 ]
Računanje s števili do milijona
Pisno deljenje
Izbrano podpoglavje 'Pisno deljenje' zajema 128 rešenih primerov s postopki ter 50 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-02-03

Merjenje

Pri poglavju merjenje bomo spoznali kako pretvarjati dolžinske enote, denarne enote, enote za merjenje časa in mase ter enote za prostornino. Poudarek bo na pretvarjanju enot in njihovi uporabi.

Merjenje: Dolžinske enote
[ #21 ]
Merjenje
Dolžinske enote
Izbrano podpoglavje 'Dolžinske enote' zajema 103 rešenih primerov s postopki ter 22 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-03-01

Merjenje: Denar
[ #14 ]
Merjenje
Denar
Izbrano podpoglavje 'Denar' zajema 52 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-03-02

Merjenje: Masa
[ #9 ]
Merjenje
Masa
Izbrano podpoglavje 'Masa' zajema 43 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-03-03

Merjenje: Čas
[ #6 ]
Merjenje
Čas
Izbrano podpoglavje 'Čas' zajema 50 rešenih primerov s postopki ter 28 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-03-04

Deli celote in ulomki

Ulomek je število, ki ga uporabljamo za zapis dela celote. Naučili se bomo, kako izračunati en del celote in celoto, kako pobarvamo del celote narisanega lika. Na koncu pa bomo ulomke tudi seštevali in odštevali.

Deli celote in ulomki: Zapis ulomkov in primerjanje
[ #19 ]
Deli celote in ulomki
Zapis ulomkov in primerjanje
Izbrano podpoglavje 'Zapis ulomkov in primerjanje' zajema 62 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-04-01

Deli celote in ulomki: En del celote
[ #16 ]
Deli celote in ulomki
En del celote
Izbrano podpoglavje 'En del celote' zajema 103 rešenih primerov s postopki ter 19 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-04-02

Deli celote in ulomki: Več delov celote
[ #14 ]
Deli celote in ulomki
Več delov celote
Izbrano podpoglavje 'Več delov celote' zajema 53 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 05-04-03

6. razred

Množica naravnih števil

Narava števila so števila, s katerimi štejemo. Prvo naravno število je število 1. Naravnih števil je neskočno mnogo, zato največje naravno število ne obstaja. S številom 0 ne moremo ničesar prešteti, zato število 0 ni naravno število.

Množica naravnih števil: Uvod v naravna števila
[ #37 ]
Množica naravnih števil
Uvod v naravna števila
Izbrano podpoglavje 'Uvod v naravna števila' zajema 64 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-01-01

Množica naravnih števil: Urejanje in primerjanje števil
[ #11 ]
Množica naravnih števil
Urejanje in primerjanje števil
Izbrano podpoglavje 'Urejanje in primerjanje števil' zajema 43 rešenih primerov s postopki ter 15 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-01-02

Množica naravnih števil: Velika števila
[ #7 ]
Množica naravnih števil
Velika števila
Izbrano podpoglavje 'Velika števila' zajema 101 rešenih primerov s postopki ter 28 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-01-03

Množica naravnih števil: Večkratniki in delitelji
[ #27 ]
Množica naravnih števil
Večkratniki in delitelji
Izbrano podpoglavje 'Večkratniki in delitelji' zajema 57 rešenih primerov s postopki ter 19 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-01-04

Množica naravnih števil: Pravila deljivosti
[ #6 ]
Množica naravnih števil
Pravila deljivosti
Izbrano podpoglavje 'Pravila deljivosti' zajema 43 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-01-05

Množica naravnih števil: Uvod v potence
[ #20 ]
Množica naravnih števil
Uvod v potence
Izbrano podpoglavje 'Uvod v potence' zajema 59 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-01-07

Izrazi, enačbe in neenačbe

Matematični zapis s črkami ali številkami imenujemo izraz. Poznamo številske izraze, ki so sestavljeni iz števil in računskih operacij, ter izraze s spremenljivkami, ki poleg števil in računskih operacij vsebujejo tudi črkovne oznake – spremenljivke.

Izrazi, enačbe in neenačbe: Izrazi s spremenljivkami
[ #20 ]
Izrazi, enačbe in neenačbe
Izrazi s spremenljivkami
Izbrano podpoglavje 'Izrazi s spremenljivkami' zajema 42 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-02-01

Izrazi, enačbe in neenačbe: Enačbe in reševanje enačb
[ #21 ]
Izrazi, enačbe in neenačbe
Enačbe in reševanje enačb
Izbrano podpoglavje 'Enačbe in reševanje enačb' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-02-02

Ulomki in decimalni zapis

Vsak desetiški ulomek lahko zapišemo z decimalno številko. Številka, ki je zapisana z decimalno vejico, je decimalna številka. Decimalna vejica loči celi del števila od decimalk.

Ulomki in decimalni zapis: Ulomki so deli celote
[ #16 ]
Ulomki in decimalni zapis
Ulomki so deli celote
Izbrano podpoglavje 'Ulomki so deli celote' zajema 103 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-03-01

Ulomki in decimalni zapis: Ulomki na številski premici
[ #33 ]
Ulomki in decimalni zapis
Ulomki na številski premici
Izbrano podpoglavje 'Ulomki na številski premici' zajema 63 rešenih primerov s postopki ter 19 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-03-02

Ulomki in decimalni zapis: Ulomki kot merska števila
[ #6 ]
Ulomki in decimalni zapis
Ulomki kot merska števila
Izbrano podpoglavje 'Ulomki kot merska števila' zajema 85 rešenih primerov s postopki ter 22 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-03-03

Ulomki in decimalni zapis: Desetiški ulomki in decimalna števila
[ #20 ]
Ulomki in decimalni zapis
Desetiški ulomki in decimalna števila
Izbrano podpoglavje 'Desetiški ulomki in decimalna števila' zajema 124 rešenih primerov s postopki ter 44 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-03-04

Ulomki in decimalni zapis: Primerjanje in urejanje
[ #6 ]
Ulomki in decimalni zapis
Primerjanje in urejanje
Izbrano podpoglavje 'Primerjanje in urejanje' zajema 59 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-03-05

Ulomki in decimalni zapis: Zaokroževanje decimalnih števil
[ #18 ]
Ulomki in decimalni zapis
Zaokroževanje decimalnih števil
Izbrano podpoglavje 'Zaokroževanje decimalnih števil' zajema 79 rešenih primerov s postopki ter 29 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-03-06

Računanje z decimalnimi števili

Decimalna števila med seboj seštevamo in odštevamo. Račun si zapišemo v stolpec, decimalno vejico pa vedno podpišemo pod decimalno vejico. Decimalna števila med seboj tudi množimo in delimo, pri čemer pri rezultatu decimalno vejico pravilno postavimo.

Računanje z decimalnimi števili: Seštevanje in odštevanje decimalnih števil
[ #22 ]
Računanje z decimalnimi števili
Seštevanje in odštevanje decimalnih števil
Izbrano podpoglavje 'Seštevanje in odštevanje decimalnih števil' zajema 91 rešenih primerov s postopki ter 32 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-04-01

Računanje z decimalnimi števili: Množenje in deljenje decimalnih števil z desetiškimi potencami
[ #18 ]
Računanje z decimalnimi števili
Množenje in deljenje decimalnih števil z desetiškimi potencami
Izbrano podpoglavje 'Množenje in deljenje decimalnih števil z desetiškimi potencami' zajema 53 rešenih primerov s postopki ter 22 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-04-02

Računanje z decimalnimi števili: Množenje decimalnih števil
[ #26 ]
Računanje z decimalnimi števili
Množenje decimalnih števil
Izbrano podpoglavje 'Množenje decimalnih števil' zajema 66 rešenih primerov s postopki ter 26 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-04-03

Računanje z decimalnimi števili: Deljenje decimalnih števil
[ #16 ]
Računanje z decimalnimi števili
Deljenje decimalnih števil
Izbrano podpoglavje 'Deljenje decimalnih števil' zajema 75 rešenih primerov s postopki ter 25 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-04-04

7. razred

Naravna števila

V množici naravnih števil bomo spoznali praštevila in sestavljena števila. Ponovili bomo večkratnike in delitelje števil ter določali navečji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik dveh števil.

Naravna števila: Praštevila
[ #22 ]
Naravna števila
Praštevila
Izbrano podpoglavje 'Praštevila' zajema 54 rešenih primerov s postopki ter 19 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-01-01

Naravna števila: Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik
[ #9 ]
Naravna števila
Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik
Izbrano podpoglavje 'Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik' zajema 59 rešenih primerov s postopki ter 27 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-01-02

Računanje z ulomki

Ulomke lahko med seboj seštevamo in odštevamo ter množimo in delimo. Pri seštevanju in odštevanju moramo biti pozorni, da imajo ulomki enake imenovalce. Če jih nimajo, ulomke razširimo na skupni imenovalec. Pri množenju dveh ulomkov pomnožimo skupaj števca, nato pa skupaj še imenovalca. Dva ulomka pa med seboj delimo tako, da prvemu ulomku pomnožimo nasprotno vrednost drugega ulomka.

Računanje z ulomki: Seštevanje in odštevanje ulomkov
[ #30 ]
Računanje z ulomki
Seštevanje in odštevanje ulomkov
Izbrano podpoglavje 'Seštevanje in odštevanje ulomkov' zajema 152 rešenih primerov s postopki ter 38 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-03-01

Računanje z ulomki: Množenje in deljenje ulomkov
[ #54 ]
Računanje z ulomki
Množenje in deljenje ulomkov
Izbrano podpoglavje 'Množenje in deljenje ulomkov' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-03-02

Računanje z ulomki: Številski izrazi
[ #16 ]
Računanje z ulomki
Številski izrazi
Izbrano podpoglavje 'Številski izrazi' zajema 45 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-03-03

Računanje z ulomki: Besedilne naloge z ulomki
[ #35 ]
Računanje z ulomki
Besedilne naloge z ulomki
Izbrano podpoglavje 'Besedilne naloge z ulomki' zajema 27 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-03-04

Izrazi in enačbe

Matematični zapis s črkami ali številkami imenujemo izraz. Poznamo številske izraze, ki so sestavljeni iz števil in računskih operacij, ter izraze s spremenljivkami, ki poleg števil in računskih operacij vsebujejo tudi črkovne oznake – spremenljivke. Računali bomo tudi vrednost izraza s spremenljivko in reševali enačbe.

Izrazi in enačbe: Izrazi s spremenljivko in vrednost izraza
[ #14 ]
Izrazi in enačbe
Izrazi s spremenljivko in vrednost izraza
Izbrano podpoglavje 'Izrazi s spremenljivko in vrednost izraza' zajema 35 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-04-01

Izrazi in enačbe: Računanje s spremenljivkami
[ #10 ]
Izrazi in enačbe
Računanje s spremenljivkami
Izbrano podpoglavje 'Računanje s spremenljivkami' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 32 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-04-02

Odstotki

Ulomek je število, ki ga uporabljamo za zapis dela celote. Delež celote zapišemo z odstotki. Ulomke z imenovalcem 100 lahko zlahka zapišemo z odstotkom. Odstotek nam predstavlja znak %.

Odstotki: Zapis deleža z odstotkom
[ #17 ]
Odstotki
Zapis deleža z odstotkom
Izbrano podpoglavje 'Zapis deleža z odstotkom' zajema 53 rešenih primerov s postopki ter 22 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-05-01

Odstotki: Računanje z odstotki
[ #55 ]
Odstotki
Računanje z odstotki
Izbrano podpoglavje 'Računanje z odstotki' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-05-02

Transformacije ravnine

Poleg osnov usmerjenosti premice in orientacije likov, bomo spoznali še veliko različnih transformacij ravnine. Spoznali bomo vzporedne premike točke, daljice, premice, lika, ... v ravnini, njihovo zrcaljenje čez premico in točko ter vretenje okoli točke.

Transformacije ravnine: Usmerjenost in orientacija
[ #7 ]
Transformacije ravnine
Usmerjenost in orientacija
Izbrano podpoglavje 'Usmerjenost in orientacija' zajema 23 rešenih primerov s postopki ter 9 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-06-01

Transformacije ravnine: Zrcaljenje čez premico
[ #21 ]
Transformacije ravnine
Zrcaljenje čez premico
Izbrano podpoglavje 'Zrcaljenje čez premico' zajema 21 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-06-03

Transformacije ravnine: Zrcaljenje čez točko
[ #8 ]
Transformacije ravnine
Zrcaljenje čez točko
Izbrano podpoglavje 'Zrcaljenje čez točko' zajema 19 rešenih primerov s postopki ter 8 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-06-04

Trikotniki

Poznamo različne trikotnike - enakostranične, enakokrake, pravokotne in tiste, ki nimajo posebnih lastnosti. V tem poglavju bomo spoznali izraze kot so višina trikotnika, trikotniku včrtana in očrtana krožnica in težišče trikotnika. Naučili se bomo računati obseg in ploščino trikotnika.

Trikotniki: Opis trikotnika
[ #21 ]
Trikotniki
Opis trikotnika
Izbrano podpoglavje 'Opis trikotnika' zajema 36 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-07-01

Trikotniki: Vrste trikotnikov
[ #18 ]
Trikotniki
Vrste trikotnikov
Izbrano podpoglavje 'Vrste trikotnikov' zajema 42 rešenih primerov s postopki ter 15 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-07-02

Trikotniki: Načrtovanje trikotnikov
[ #33 ]
Trikotniki
Načrtovanje trikotnikov
Izbrano podpoglavje 'Načrtovanje trikotnikov' zajema 30 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-07-03

Trikotniki: Višina trikotnika
[ #35 ]
Trikotniki
Višina trikotnika
Izbrano podpoglavje 'Višina trikotnika' zajema 23 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-07-04

Trikotniki: Trikotniku očrtana in včrtana krožnica
[ #22 ]
Trikotniki
Trikotniku očrtana in včrtana krožnica
Izbrano podpoglavje 'Trikotniku očrtana in včrtana krožnica' zajema 41 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-07-05

Trikotniki: Težišče trikotnika
[ #24 ]
Trikotniki
Težišče trikotnika
Izbrano podpoglavje 'Težišče trikotnika' zajema 47 rešenih primerov s postopki ter 15 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 07-07-06

8. razred

Računanje v množici racionalnih števil

Spoznali bomo postopek, kako se v množici celih in racionalnih števil sešteva in odšteva ter množi in deli. Pozorni bomo morali biti na predznake števil in računsko operacijo.

Računanje v množici racionalnih števil: Seštevanje in odštevanje celih števil
[ #14 ]
Računanje v množici racionalnih števil
Seštevanje in odštevanje celih števil
Izbrano podpoglavje 'Seštevanje in odštevanje celih števil' zajema 143 rešenih primerov s postopki ter 42 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-02-01

Računanje v množici racionalnih števil: Seštevanje in odštevanje racionalnih števil
[ #24 ]
Računanje v množici racionalnih števil
Seštevanje in odštevanje racionalnih števil
Izbrano podpoglavje 'Seštevanje in odštevanje racionalnih števil' zajema 86 rešenih primerov s postopki ter 31 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-02-02

Računanje v množici racionalnih števil: Množenje in deljenje celih števil
[ #7 ]
Računanje v množici racionalnih števil
Množenje in deljenje celih števil
Izbrano podpoglavje 'Množenje in deljenje celih števil' zajema 82 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-02-03

Računanje v množici racionalnih števil: Množenje in deljenje racionalnih števil
[ #20 ]
Računanje v množici racionalnih števil
Množenje in deljenje racionalnih števil
Izbrano podpoglavje 'Množenje in deljenje racionalnih števil' zajema 67 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-02-04

Računanje v množici racionalnih števil: Izrazi s celimi in racionalnimi števili
[ #12 ]
Računanje v množici racionalnih števil
Izrazi s celimi in racionalnimi števili
Izbrano podpoglavje 'Izrazi s celimi in racionalnimi števili' zajema 90 rešenih primerov s postopki ter 41 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-02-05

Potence in koreni

Potence s pozitivnim eksponentom že poznamo, zdj pa bomo spoznali ša potence z negativnim eksponentom. Potenca je sestavljena iz osnove in eksponenta (stopnje) in je uporabna za krajši zapis večjih števil. Spoznali bomo tudi uporabna pravila za računanje s potencami z enakimi osnovami in s potencami z enakimi eksponenti.

Potence in koreni: Potence
[ #16 ]
Potence in koreni
Potence
Izbrano podpoglavje 'Potence' zajema 158 rešenih primerov s postopki ter 51 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-03-01

Potence in koreni: Množenje in deljenje potenc z enako osnovo ter potenciranje
[ #24 ]
Potence in koreni
Množenje in deljenje potenc z enako osnovo ter potenciranje
Izbrano podpoglavje 'Množenje in deljenje potenc z enako osnovo ter potenciranje' zajema 108 rešenih primerov s postopki ter 39 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-03-02

Potence in koreni: Potenciranje produkta in količnika
[ #20 ]
Potence in koreni
Potenciranje produkta in količnika
Izbrano podpoglavje 'Potenciranje produkta in količnika' zajema 48 rešenih primerov s postopki ter 27 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-03-03

Potence in koreni: Kvadriranje racionalnih števil
[ #21 ]
Potence in koreni
Kvadriranje racionalnih števil
Izbrano podpoglavje 'Kvadriranje racionalnih števil' zajema 114 rešenih primerov s postopki ter 30 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-03-04

Potence in koreni: Kvadratni koren racionalnih števil
[ #16 ]
Potence in koreni
Kvadratni koren racionalnih števil
Izbrano podpoglavje 'Kvadratni koren racionalnih števil' zajema 76 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-03-05

Potence in koreni: Kvadratni koren produkta in količnika
[ #7 ]
Potence in koreni
Kvadratni koren produkta in količnika
Izbrano podpoglavje 'Kvadratni koren produkta in količnika' zajema 62 rešenih primerov s postopki ter 34 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-03-06

Potence in koreni: Delno korenjenje in racionalizacija
[ #39 ]
Potence in koreni
Delno korenjenje in racionalizacija
Izbrano podpoglavje 'Delno korenjenje in racionalizacija' zajema 68 rešenih primerov s postopki ter 31 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-03-08

Potence in koreni: Računanje izrazov s koreni
[ #17 ]
Potence in koreni
Računanje izrazov s koreni
Izbrano podpoglavje 'Računanje izrazov s koreni' zajema 40 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-03-09

Izrazi s spremenljivko

V poglavju Izrazi s spremenljivko bomo spoznali kaj je spremenljivka, kaj je izraz s spremenljivko, in računanje vrednosti izraza. Spoznali bomo kaj je enočlenik, dvočlenik, tričlenik, ... ter kako računamo z enočleniki in veččleniki ter izpostavljamo skupni faktor.

Izrazi s spremenljivko: Izraz s spremenljivko in njegova vrednost
[ #10 ]
Izrazi s spremenljivko
Izraz s spremenljivko in njegova vrednost
Izbrano podpoglavje 'Izraz s spremenljivko in njegova vrednost' zajema 38 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-04-01

Izrazi s spremenljivko: Množenje, deljenje in potenciranje enočlenikov
[ #16 ]
Izrazi s spremenljivko
Množenje, deljenje in potenciranje enočlenikov
Izbrano podpoglavje 'Množenje, deljenje in potenciranje enočlenikov' zajema 42 rešenih primerov s postopki ter 24 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-04-03

Izrazi s spremenljivko: Seštevanje in odštevanje enočlenikov
[ #20 ]
Izrazi s spremenljivko
Seštevanje in odštevanje enočlenikov
Izbrano podpoglavje 'Seštevanje in odštevanje enočlenikov' zajema 60 rešenih primerov s postopki ter 27 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-04-04

Izrazi s spremenljivko: Seštevanje in odštevanje veččlenikov
[ #12 ]
Izrazi s spremenljivko
Seštevanje in odštevanje veččlenikov
Izbrano podpoglavje 'Seštevanje in odštevanje veččlenikov' zajema 27 rešenih primerov s postopki ter 15 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-04-05

Izrazi s spremenljivko: Množenje enočlenika z veččlenikom
[ #19 ]
Izrazi s spremenljivko
Množenje enočlenika z veččlenikom
Izbrano podpoglavje 'Množenje enočlenika z veččlenikom' zajema 46 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-04-06

Izrazi s spremenljivko: Izpostavljanje skupnega faktorja
[ #24 ]
Izrazi s spremenljivko
Izpostavljanje skupnega faktorja
Izbrano podpoglavje 'Izpostavljanje skupnega faktorja' zajema 53 rešenih primerov s postopki ter 29 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-04-07

Enačba in neenačba

Enačbe bomo reševali s premislekom, preglednico in diagramom. Preko reševanja enačb pa bomo ugotovili, da so nekatere enačbe ekvivalentne in kaj je identiteta. Poleg enačb bomo reševali tudi neenačbe.

Enačba in neenačba: Enačba, njena rešitev in reševanje enačb
[ #17 ]
Enačba in neenačba
Enačba, njena rešitev in reševanje enačb
Izbrano podpoglavje 'Enačba, njena rešitev in reševanje enačb' zajema 80 rešenih primerov s postopki ter 29 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-05-01

Enačba in neenačba: Ekvivalentne in identične enačbe
[ #17 ]
Enačba in neenačba
Ekvivalentne in identične enačbe
Izbrano podpoglavje 'Ekvivalentne in identične enačbe' zajema 79 rešenih primerov s postopki ter 37 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-05-02

Enačba in neenačba: Neenačba in množica rešitev
[ #10 ]
Enačba in neenačba
Neenačba in množica rešitev
Izbrano podpoglavje 'Neenačba in množica rešitev' zajema 78 rešenih primerov s postopki ter 39 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-05-03

Večkotniki

Večkotniki so lahko izbočeni in udrti ter različnih oblik. Povezali bomo število oglišč večkotnika s številom diagonal, velikostjo notranjih kotov in obnovili znanje o zunanjih kotih.

Večkotniki: Lomljenke in večkotniki
[ #14 ]
Večkotniki
Lomljenke in večkotniki
Izbrano podpoglavje 'Lomljenke in večkotniki' zajema 42 rešenih primerov s postopki ter 7 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-07-01

Večkotniki: Diagonale in koti večkotnika
[ #19 ]
Večkotniki
Diagonale in koti večkotnika
Izbrano podpoglavje 'Diagonale in koti večkotnika' zajema 46 rešenih primerov s postopki ter 29 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-07-02

Večkotniki: Pravilni večkotniki
[ #12 ]
Večkotniki
Pravilni večkotniki
Izbrano podpoglavje 'Pravilni večkotniki' zajema 46 rešenih primerov s postopki ter 15 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-07-03

Krog in deli kroga

Ko spoznavamo krog, moramo razumeti razliko med krožnico in krogom. Ob tem, ko se naučimo računati obseg in ploščino kroga, pa bomo znali računati tudi del krožnice kar imenujemo lok in del kroga, ki mu pravimo krožni izsek.

Krog in deli kroga: Deli kroga
[ #14 ]
Krog in deli kroga
Deli kroga
Izbrano podpoglavje 'Deli kroga' zajema 41 rešenih primerov s postopki ter 7 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-08-01

Krog in deli kroga: Obseg kroga in dolžina krožnega loka
[ #13 ]
Krog in deli kroga
Obseg kroga in dolžina krožnega loka
Izbrano podpoglavje 'Obseg kroga in dolžina krožnega loka' zajema 64 rešenih primerov s postopki ter 22 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-08-02

Krog in deli kroga: Ploščina kroga in ploščina krožnega izseka
[ #28 ]
Krog in deli kroga
Ploščina kroga in ploščina krožnega izseka
Izbrano podpoglavje 'Ploščina kroga in ploščina krožnega izseka' zajema 40 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-08-03

Pitagorov izrek

Pitagorov izrek govori o povezavi med dolžinami stranic pravokotnega trikotnika. S pomočjo Pitagorovega izreka lahko izračunamo dolžine ene izmed stranic v pravokotnem trikotniku, če poznamo dolžini preostalih dveh stranic. Pravokotne trikotnike bomo našli v različnih likih in s pomočjo Pitagorovega izreka računali dolžine stranic.

Pitagorov izrek: Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku
[ #37 ]
Pitagorov izrek
Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku
Izbrano podpoglavje 'Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku' zajema 45 rešenih primerov s postopki ter 24 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-09-01

Pitagorov izrek: Uporaba Pitagorovega izreka v pravokotniku in kvadratu
[ #15 ]
Pitagorov izrek
Uporaba Pitagorovega izreka v pravokotniku in kvadratu
Izbrano podpoglavje 'Uporaba Pitagorovega izreka v pravokotniku in kvadratu' zajema 30 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-09-02

Pitagorov izrek: Uporaba Pitagorovega izreka v enakokrakem in enakostraničnem trikotniku
[ #11 ]
Pitagorov izrek
Uporaba Pitagorovega izreka v enakokrakem in enakostraničnem trikotniku
Izbrano podpoglavje 'Uporaba Pitagorovega izreka v enakokrakem in enakostraničnem trikotniku' zajema 46 rešenih primerov s postopki ter 14 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-09-03

Pitagorov izrek: Uporaba Pitagorovega izreka v različnih likih
[ #5 ]
Pitagorov izrek
Uporaba Pitagorovega izreka v različnih likih
Izbrano podpoglavje 'Uporaba Pitagorovega izreka v različnih likih' zajema 31 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-09-04

9. razred

Izrazi

Poznamo številske izraze in izraze s spremenljivko. V nadaljevanju se bomo naučili množiti veččlenike in kvadrirati dvočlenike. Spoznali pa bomo tudi razstavljanje, ko izraz zapišemo v obliki produkta.

Izrazi: Množenje veččlenikov
[ #18 ]
Izrazi
Množenje veččlenikov
Izbrano podpoglavje 'Množenje veččlenikov' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-01-01

Izrazi: Kvadrat dvočlenika
[ #17 ]
Izrazi
Kvadrat dvočlenika
Izbrano podpoglavje 'Kvadrat dvočlenika' zajema 48 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-01-02

Izrazi: Produkt vsote in razlike enakih členov
[ #14 ]
Izrazi
Produkt vsote in razlike enakih členov
Izbrano podpoglavje 'Produkt vsote in razlike enakih členov' zajema 42 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-01-03

Izrazi: Razstavljanje
[ #18 ]
Izrazi
Razstavljanje
Izbrano podpoglavje 'Razstavljanje' zajema 52 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-01-04

Izrazi: Algebrski ulomki
[ #32 ]
Izrazi
Algebrski ulomki
Izbrano podpoglavje 'Algebrski ulomki' zajema 98 rešenih primerov s postopki ter 44 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-01-05

Enačbe in neenačbe

Enačbe se med seboj razlikujejo po številu neznank in stopnji neznanke. Ko rešujemo enačbo, nas zanima vrednost dane neznanke. To je število, ki reši enačbo (v tem primeru je leva stran enačbe enaka desni). Enačbe lahko rešujemo s premislekom, s preglednico, z diagramom ali s preoblikovanjem.

Enačbe in neenačbe: Linearna enačba
[ #29 ]
Enačbe in neenačbe
Linearna enačba
Izbrano podpoglavje 'Linearna enačba' zajema 40 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-01

Enačbe in neenačbe: Ekvivalentno preoblikovanje enačb in enačbe z oklepaji
[ #16 ]
Enačbe in neenačbe
Ekvivalentno preoblikovanje enačb in enačbe z oklepaji
Izbrano podpoglavje 'Ekvivalentno preoblikovanje enačb in enačbe z oklepaji' zajema 54 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-02

Enačbe in neenačbe: Enačbe z ulomki in s kvadrati dvočlenikov
[ #7 ]
Enačbe in neenačbe
Enačbe z ulomki in s kvadrati dvočlenikov
Izbrano podpoglavje 'Enačbe z ulomki in s kvadrati dvočlenikov' zajema 48 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-03

Enačbe in neenačbe: Formule
[ #7 ]
Enačbe in neenačbe
Formule
Izbrano podpoglavje 'Formule' zajema 40 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-04

Enačbe in neenačbe: Enačbe s parametri
[ #18 ]
Enačbe in neenačbe
Enačbe s parametri
Izbrano podpoglavje 'Enačbe s parametri' zajema 20 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-05

Enačbe in neenačbe: Neenačbe
[ #8 ]
Enačbe in neenačbe
Neenačbe
Izbrano podpoglavje 'Neenačbe' zajema 45 rešenih primerov s postopki ter 24 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-06

Enačbe in neenačbe: Besedilne naloge
[ #19 ]
Enačbe in neenačbe
Besedilne naloge
Izbrano podpoglavje 'Besedilne naloge' zajema 42 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-02-07

Sorazmerje in podobnost

Spoznali bomo enakost razmerij, ter ugotovili kdaj sta količini premo ali obratno sorazmerni. S pomočjo razmerij bomo odkrivali tudi podobnost med trikotniki.

Sorazmerje in podobnost: Razmerja
[ #22 ]
Sorazmerje in podobnost
Razmerja
Izbrano podpoglavje 'Razmerja' zajema 60 rešenih primerov s postopki ter 35 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-03-02

Sorazmerje in podobnost: Premo in obratno sorazmerje
[ #27 ]
Sorazmerje in podobnost
Premo in obratno sorazmerje
Izbrano podpoglavje 'Premo in obratno sorazmerje' zajema 65 rešenih primerov s postopki ter 25 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-03-04

Linearna funkcija

Linearna funkcija je ena izmed osnovnih in najpomembnejših funkcij. Spoznali bomo smerni koeficient in začetno vrednost ter ničlo funkcije. Graf linearne funkcije je premica, ki je natanko določena z dvema različnima točkama, ki ležita na njej. Glede na velikost smernega koeficienta bomo ugotovili, kdaj je premica naraščajoča in kdaj padajoča.

Linearna funkcija: Koordinatni sistem
[ #17 ]
Linearna funkcija
Koordinatni sistem
Izbrano podpoglavje 'Koordinatni sistem' zajema 44 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-04-01

Linearna funkcija: Funkcija
[ #13 ]
Linearna funkcija
Funkcija
Izbrano podpoglavje 'Funkcija' zajema 45 rešenih primerov s postopki ter 14 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-04-02

Linearna funkcija: Premo in obratno sorazmerje sta funkciji
[ #17 ]
Linearna funkcija
Premo in obratno sorazmerje sta funkciji
Izbrano podpoglavje 'Premo in obratno sorazmerje sta funkciji' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 19 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-04-03

Linearna funkcija: Graf linearne funkcije
[ #17 ]
Linearna funkcija
Graf linearne funkcije
Izbrano podpoglavje 'Graf linearne funkcije' zajema 104 rešenih primerov s postopki ter 41 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-04-04

Linearna funkcija: Enačba premice
[ #24 ]
Linearna funkcija
Enačba premice
Izbrano podpoglavje 'Enačba premice' zajema 34 rešenih primerov s postopki ter 16 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-04-05

Linearna funkcija: Presečišče premic in sistem dveh linearnih enačb
[ #9 ]
Linearna funkcija
Presečišče premic in sistem dveh linearnih enačb
Izbrano podpoglavje 'Presečišče premic in sistem dveh linearnih enačb' zajema 54 rešenih primerov s postopki ter 21 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-04-06

Oglata telesa

Že iz prvega razreda osnovne šole se pojavljajo izrazi kocka, kvader, valj, stožec, krogla... Ob spoznavanju tega poglavja pa učenci ne ponovijo le izrazov, temveč računajo površine in prostornine ter ploskovne in telesne diagonale. Pri nalogah se srečajo s preprostimi in težjimi primeri.

Oglata telesa: Prizma
[ #4 ]
Oglata telesa
Prizma
Izbrano podpoglavje 'Prizma' zajema 65 rešenih primerov s postopki ter 22 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-06-01

Oglata telesa: Piramida
[ #5 ]
Oglata telesa
Piramida
Izbrano podpoglavje 'Piramida' zajema 27 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-06-02

Okrogla telesa

Okrogla geometrijska telesa so tista, kjer je vsaj ena ploskev telesa kriva. Mednje prištevamo valj, stožec in kroglo.

Okrogla telesa: Valj
[ #3 ]
Okrogla telesa
Valj
Izbrano podpoglavje 'Valj' zajema 28 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-07-01

Okrogla telesa: Stožec
[ #13 ]
Okrogla telesa
Stožec
Izbrano podpoglavje 'Stožec' zajema 22 rešenih primerov s postopki ter 9 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-07-02

Obdelava podatkov

Številna množica podatkov je vir informacij le, če jih znamo razporediti v skupine, iz njih razbrati določene lastnosti in jih pravilno interpretirati. Podatke lahko tudi prikažemo v tabelah, s škatlo z brki ali z različnimi diagrami.

Obdelava podatkov: Srednje vrednosti podatkov
[ #20 ]
Obdelava podatkov
Srednje vrednosti podatkov
Izbrano podpoglavje 'Srednje vrednosti podatkov' zajema 25 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-08-02

Obdelava podatkov: Škatla z brki
[ #15 ]
Obdelava podatkov
Škatla z brki
Izbrano podpoglavje 'Škatla z brki' zajema 33 rešenih primerov s postopki ter 7 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-08-03

9. razred / NPZ

Nacionalno preverjanje znanja

Naloge zajemajo snov vseh razredov osnovne šole. Naloge so večinoma krajšega tipa, največkrat z dodatnimi podvprašanji in so namenjene povezovanju glavnih osnovnošolskih snovi, ki jih učenec sreča pri matematiki.

Nacionalno preverjanje znanja: NPZ redni rok 4. maj 2012
[ #21 ]
Nacionalno preverjanje znanja
NPZ redni rok 4. maj 2012
Izbrano podpoglavje 'NPZ redni rok 4. maj 2012' zajema 32 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-11-01

Nacionalno preverjanje znanja: NPZ redni rok 7. maj 2013
[ #15 ]
Nacionalno preverjanje znanja
NPZ redni rok 7. maj 2013
Izbrano podpoglavje 'NPZ redni rok 7. maj 2013' zajema 34 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-11-02

Nacionalno preverjanje znanja: NPZ redni rok 6. maj 2014
[ #5 ]
Nacionalno preverjanje znanja
NPZ redni rok 6. maj 2014
Izbrano podpoglavje 'NPZ redni rok 6. maj 2014' zajema 30 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-11-03