... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.1 od 5.0 [ #36 ]
Potence in koreni
Koreni poljubnih stopenj

Nadgradnja znanja o drugem in tretjem koreni so koreni poljubne stopnje. S pravili lahko poenostavljamo izraze s koreni.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 8,40 € z DDV

Koda izdelka: 02-03-03

Ob zakupu podpoglavja 'Koreni poljubnih stopenj' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
18
primeri s postopki
84
video teorije
0
video primeri
17
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 71 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Vsota korenov različnih stopenj #1b

S korenjenjem poračunajmo vsota korenov različnih stopenj.

Racionaliziraj imenovalec #2c

Racionalizirali bomo imenovalec, v katerem nastopa koren šeste stopnje.

Racionaliziraj imenovalec #2e

Racionalizirali bomo imenovalec, v katerem nastopa koren pete stopnje.

Odkleni dostop: 8,40 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Racionaliziraj imenovalec #2f

Racionalizirali bomo imenovalec, v katerem nastopa dvočlenik in eden izmed njiju je koren četrte stopnje.

Delno korenjenje #3e

Delno korenimo s korenom pete stopnje.

Produkt korenov četrte stopnje #3f

Pri produktu korenov iste stopnje si pomagamo tako, da produkt korenov zapišemo kot koren prosukta.

Razširjanje korenov na skupni korenski eksponent #5a

Ko razširjamo koren, moramo stopnjo korena in eksponent korenjenca pomnožiti z istim številom.

Poenostavi produkt korenov poljubnih stopenj #6b

Ko imamo produkt korenov poljubnih stopenj, moramo stopnji najprej razširiti na skupni korenski eksponent.

Poenostavi kvocient korenov poljubnih stopenj #8b

Ko imamo kvocient korenov poljubnih stopenj, moramo stopnji najprej razširiti na skupni korenski eksponent.

Poenostavi kvocient korenov poljubnih stopenj #8h

Ko imamo kvocient korenov poljubnih stopenj, moramo stopnji najprej razširiti na skupni korenski eksponent.

Pokaži, da sta izraza enaka #9

Ko imamo produkt korenov poljubnih stopenj, moramo stopnji najprej razširiti na skupni korenski eksponent.

Koren korena #11c

Ko korenimo koren lahko izraz zapišemo z enim samim korenom, korenska eksponenta pa pomnožimo med seboj.

Poenostavi daljši izraz #15

Pri poenostavljanju izraza moramo biti pozorni, da upoštevamo vsa pravila, ki jih potrebujemo pri računanju.

Poenostavi izraz #17a

Znanje o razširjanju korena, produktu korenov,... nam bo pri poenostavljanju prišlo zelo prav.

Poenostavi izraz #17d

Znanje o razširjanju korena, produktu korenov,... nam bo pri poenostavljanju prišlo zelo prav.

Poenostavi izraz #17f

Znanje o razširjanju korena, produktu korenov,... nam bo pri poenostavljanju prišlo zelo prav.

Poenostavi izraz #18a

Znanje o razširjanju korena, produktu korenov,... nam bo pri poenostavljanju prišlo zelo prav.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...