... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Potence in korenis postopki reševanja in video razlago

Potence s pozitivnim eksponentom že poznamo, zdj pa bomo spoznali ša potence z negativnim eksponentom. Potenca je sestavljena iz osnove in eksponenta (stopnje) in je uporabna za krajši zapis večjih števil. Spoznali bomo tudi uporabna pravila za računanje s potencami z enakimi osnovami in s potencami z enakimi eksponenti.
Potence in koreni: Potence
Potence in koreni
Potence
Odpri poglavje
[ #13 ]
Potence in koreni
Potence
Izbrano podpoglavje 'Potence' zajema 158 rešenih primerov s postopki ter 51 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-03-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 15,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Potence in koreni: Množenje in deljenje potenc z enako osnovo ter potenciranje
Potence in koreni
Množenje in deljenje potenc z enako osnovo ter potenciranje
Odpri poglavje
[ #15 ]
Potence in koreni
Množenje in deljenje potenc z enako osnovo ter potenciranje
Izbrano podpoglavje 'Množenje in deljenje potenc z enako osnovo ter potenciranje' zajema 108 rešenih primerov s postopki ter 39 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-03-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 10,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Potence in koreni: Potenciranje produkta in količnika
Potence in koreni
Potenciranje produkta in količnika
Odpri poglavje
[ #12 ]
Potence in koreni
Potenciranje produkta in količnika
Izbrano podpoglavje 'Potenciranje produkta in količnika' zajema 48 rešenih primerov s postopki ter 27 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-03-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Potence in koreni: Kvadriranje racionalnih števil
Potence in koreni
Kvadriranje racionalnih števil
Odpri poglavje
[ #13 ]
Potence in koreni
Kvadriranje racionalnih števil
Izbrano podpoglavje 'Kvadriranje racionalnih števil' zajema 114 rešenih primerov s postopki ter 30 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-03-04

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 11,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Potence in koreni: Kvadratni koren racionalnih števil
Potence in koreni
Kvadratni koren racionalnih števil
Odpri poglavje
[ #10 ]
Potence in koreni
Kvadratni koren racionalnih števil
Izbrano podpoglavje 'Kvadratni koren racionalnih števil' zajema 76 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-03-05

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 7,60 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Potence in koreni: Kvadratni koren produkta in količnika
Potence in koreni
Kvadratni koren produkta in količnika
Odpri poglavje
[ #6 ]
Potence in koreni
Kvadratni koren produkta in količnika
Izbrano podpoglavje 'Kvadratni koren produkta in količnika' zajema 62 rešenih primerov s postopki ter 34 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-03-06

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 6,20 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Potence in koreni: Delno korenjenje in racionalizacija
Potence in koreni
Delno korenjenje in racionalizacija
Odpri poglavje
[ #23 ]
Potence in koreni
Delno korenjenje in racionalizacija
Izbrano podpoglavje 'Delno korenjenje in racionalizacija' zajema 68 rešenih primerov s postopki ter 31 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-03-08

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 6,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Potence in koreni: Računanje izrazov s koreni
Potence in koreni
Računanje izrazov s koreni
Odpri poglavje
[ #7 ]
Potence in koreni
Računanje izrazov s koreni
Izbrano podpoglavje 'Računanje izrazov s koreni' zajema 40 rešenih primerov s postopki ter 23 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 08-03-09

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,00 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.4 od 5.0 [ #12 ]
Slika izdelka je simbolična.
Potence in koreni
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 08-03-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

 • Potence
 • Množenje in deljenje potenc z enako osnovo ter potenciranje
 • Potenciranje produkta in količnika
 • Kvadriranje racionalnih števil
 • Kvadratni koren racionalnih števil
 • Kvadratni koren produkta in količnika
 • Delno korenjenje in racionalizacija
 • Računanje izrazov s koreni

 • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Potence in koreni' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

  Hitri nakup skripte

  Tiskana oblika poglavja 80,88 € z DDV

  Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.