... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Inštrukcije matematike na instruiraj.me matematična drobtinica

12. april 2022   |   instruiraj.me

Inštrukcije matematike na instruiraj.me

Kaj pa inštrukcije na daljavo?

Prišli smo do točke, ko nam je učenje za računalnikom že nekoliko odveč. Lahko smo imeli tudi slabo izkušnjo z učenjem na daljavo med karantenami in zaprtjem. Pa tudi pri inštrukcijah na daljavo zna biti vse skupaj zelo raztreseno, če inštruktor nima primernega orodja, ki mu pomaga h kvalitenim in uspešnim inštrukcijam. Samo kamera že dolgo ni več dovolj, ...

Ko smo na instruiraj.me pričeli z inštrukcijami na daljavo, nam je zelo pomagalo znanje, ki smo ga pridobili s pripravo matematičnega imUČBENIKa z video razlagami in več tisoč rešenimi nalogami s postopki in razlago.

Ključno za uspešno izvajanje inštrukcij preko interneta (npr. ZOOM) je vsekakor izkušen inštruktor, ki je vešč poučevanja na daljavo in ima na voljo kvalitetno tehnično in programsko opremo.

Kako konkretno potekajo inštrukcije na daljvo?

Naloge oz. snov učenec pošlje pred inštrukcijami, da se lahko inštruktor pripravi na samo uro in v naprej pripravi dodatne naloge, razlage, ki jih nato po potrebi vključuje v uro inštrukcij. Učenec oz. dijak nato na svoj e-naslov ali e-naslov stašev prejme povabilo na uro inštrukcij in dodatna navodila, v kolikor je to potrebno.

Ob dogovorjeni uri je tako učencu oz. dijaku na voljo profesor matematike za razlago snovi, reševanje nalog in odgovarjanje na vprašanja. Ključno pri inštrukcijah na instruiraj.me pa je, da inštrukcije vedno potakajo obojestranko... torej, da se vseskozi preverja ali učenec oz. dijak razume razloženo snov, da odgovarja na zastavljena vprašanja in rešuje in razlaga primere nalog, ki jih da inštruktor.

... ko nas podpirate, skupaj omogočamo pomoč učencem in dijakom iz socialno šibkejših družin, da si lahko pridobijo brezplačen dostop do matematičnih vsebin spletnega učbenika.

Tako je učenec oz. dijak vseskozi osredotočen na snov, ki jo obravnava, poleg tega pa ob vsakem sklopu zaključene snovi inštruktor pripravi kratek test, na katerem lahko učenec oz. dijak preveri svoje znanje. S tovrstnim preverjanjem inštruktor dobi vpogled v znanje posameznih sklopov snovi in na podlagi tega dodatno utrdi snov oz. ponovno razloži snov, ki je nerazumljiva.

Z usposobljenim inštruktorjem so lahko inštrukcije na daljavo prav tako učinkovite, kot klasične inštrukcije. Celoten proces učenja je povsem enak inštruiranju v živo, inštruiranec spremlja razlago inštruktorja na zaslonu, krati pa ima možnost za vprašanja in samostojno reševanje.

V času inštrukcij na daljavo, so se le te izkazale za zelo učinkovite, ko ima učenec oz. dijak le malo časa za pripravo na preverjanje znanja oz. test. Odzivni čas in možnost za uskladitev termina je bistveno krajši, poleg tega učenec in seveda starši pri tovrstnih inštrukcijah ne izgubljajo časa s prevozi ipd.

Inštruktor je namreč lahko na voljo kadarkoli, največkrat še isti dan (v kolikor so željeni termini prosti). Poleg tega vam je na instruiraj.me vedno na voljo profesorica matematike, ki učencu in dijaku pomaga pri vprašanjih.

INDIVIDUALNE INŠTRUKCIJE

Zakaj inštrukcije na instruiraj.me?

Naj vam naštejemo nekaj razlogov, zakaj izbrati nas:

  • inštrukcije izvaja prof. matematike z izkušnjami poučevanja v različnjih osnovnih, srednjih šolah in gimnazijah,
  • v sklopu inštrukcij učenec pridobi brezplačen dostop do matematičnih nalog z video razlago, katere potrebuje za utrjevanje svojega znanja (snov iz ure inštrukcij), le to pa mu zmanjša potrebo po dodatnih urah inštrukcij (na dolgi rok prihranite),
  • prof. matematike predlaga izbor nalog za domače delo in sicer glede na naloge, ki jih delajo v šoli oz. so potrebne za osvojitev posameznih znanj,
  • glede na znanje učenca oz. dijaka prof. matematike pripravi preverjanje znanja, da učenec dobi vpogled v snov, ki jo je potrebno še utrditi,
  • prof. matematike učencu oz. dijaku ni na voljo le v času inštrukcij, temveč ga lahko vpraša in kontaktira tudi ob delu doma, ko dela domačo nalogo, utrjuje svoje znanje ali se pripravlja na test,
  • ni nam vseeno, kako učenec doživlja matematiko in kakšen je njegov uspeh - skupaj iščemo način, kako svoje znanje tudi okronati z višjo oceno,
  • s tem, ko nas podpirate, skupaj omogočamo pomoč učencem in dijakom iz socialno šibkejših družin, da si lahko pridobijo brezplačen dostop do matematičnih vsebin spletnega učbenika in tako razbremenimo starše dodatnih stroškov, učencem in dijakom pa zagotovimo dodatno razlago in pomoč v obliki rešenih nalog s postopki in video razlag.

Seveda pa poleg inštrukcij na daljavo nudimo tudi individualne inštrukcije na sedežu podjetja.


Saša Kelhar, prof. mat.

Nazaj na drobtinice